Detoxikácia

Vážne chyby súčasného životného štýlu, najmä v oblasti stravovania, spôsobuje nevedomosť. Stravovanie v ére nadbytku je vcelku nesprávne. Mnohí sa k sebe chovajú, ako k odpadkovej nádobe. Hádžu do seba bezhlavo jedlo i nejedlo. Parametre masového stravovania rozhodne nie sú nastavené na zdravie, vzdelávanie je mizivé. Ovláda nás reklama zameraná na konzum a zisk. Nadmerná konzumácia, nesprávna výroba potravín, chybné dávkovanie jedla, jeho časovanie, nesprávny spôsob jedenia a trávenia, kvalita a vhodnosť potravín, nesprávne kombinácie potravín, nesprávna príprava jedál... všeobecne nízka vyživovacia a stravovacia gramotnosť. V takomto prostredí bujnie chorobnosť. Prirodzená samoočisťovacia schopnosť organizmu (detoxikácia) býva zväčša oslabená. Vtedy je vhodné samoočiste pomôcť.

Detoxikácia
Detoxikácia = očista

Uvedomelá a riadená detoxikácia môže eliminovať choroby spôsobené znečistením čriev, ktoré trápia významnú časť súčasnej západnej populácie. To je dosiahnuteľné. Je ale otázkou čo potom: ako budem po očistení žiť ďalej?

Faktory znečistenia organizmu

K zvyšovaniu a znižovaniu toxickej záťaže organizmu prispievajú okrem stravy a prirodzených bio procesov (dýchanie, potenie, látková výmena, ...) aj ďalšie vnútorné i vonkajšie faktory znečistenia, napríklad poruchy hormonálneho vylučovania, psychické a emocionálne vplyvy, ovzdušie, elektrosmog, slnečný svit, spánok, oddych, hygiena, omamné látky, pracovné prostredie, rodina, výchova, svedomie, strach a ďalšie. Pri určitej úrovni spolupôsobenia faktorov znečistenia už prirodzená detoxikačná schopnosť organizmu nestíha odvádzať a vylúčiť všetok odpad. Časť sa vracia späť do organizmu a následne sa ukladá v tkanivách. Vytvárajú sa skládky odpadu vnútri v tele, podobne ako vytvárame skládky komunálnych a priemyselných odpadov na Zemi. Negatívny vplyv odpadov na zdravie rastie, podobne ako pribúdajúce odpady a emisie na Zemi neustále zhoršujú kvalitu životného prostredia. Ak sú skládky odpadov v tele (alebo na Zemi) príliš početné a toxické, je potrebné obetovať príliš veľa tkanív (pôdy, vôd, ovzdušia ...) a energie na ich skladovanie a likvidáciu (premenu).

Prirovnanie ľudského tela k Zemi nie je náhodné. Je tu patrný rovnaký princíp fungovania. Ľudstvo sa voči Zemi chová podobne, ako paraziti, mikróby a toxíny v našich telách. Platí tu doslova "ako hore, tak i dole", známe slová z otčenáša (ako v nebi, tak i na Zemi) by nám mali evokovať úvahy nad podobnosťou v nadradeno-podradených súvzťažných sústavách. Ochrana zdravia a ochrana životného prostredia sú viac príbuzné obory, než by ktokoľvek s akademickým vzdelaním z oblasti medicíny, farmácie, chémie, biológie, životného prostredia, lesníctva, poľnohospodárstva a pod. predpokladal. Jedno nás môže učiť o druhom a naopak. Učenie o tele by sme tak mohli aplikovať v našich vzťahoch a prístupu k Zemi a naopak poznatky z oblasti napr. geológie, aplikovať pri liečení chorých. Žiaľ prílišná odborná špecializácia zabraňuje prenikať do susedných oblastí. Pritom svet a život sú komplexné, sú presným opakom špecializácie.

Možno sa hodí nejaký konkrétny príklad: Pri náuke o zemskom telese, sú známe termíny Si-Al, Si-Ma, Ni-Fe. Označujú sa tak jednotlivé vrstvy Zeme od povrchu dovnútra. Ich názvy sú tvorené prevažujúcimi chemickými prvkami. Si-Al znamená Si (kremík), Al (hliník). Ak si uvedomíme tento vzájomný vzťah kremíka a hliníka v najvrchnejšej vrstve zemskej kôry (zemskej pokožke), môžeme pouvažovať nad ich vzájomnou reaktivitou pri aplikovaní v uzdravovaní. Mnohí dnes už vedia, že kremíkom sa dá z tela vylúčiť nežiadúci hliník, ktorý je jedným z najtoxickejších prvkov pre ľudské telo. Pri zamorení organizmu hliníkom stačí podávať kremík, ktorý naviaže hliník na seba a spoločne sa z tela vylúčia oveľa úspešnejšie. Poznatok z geológie Si - Al nás tak naviedol na využitie v zdravotníctve.

Ak sa odpady nedokážu z tela vylúčiť, najbežnejším miestom na ich ukladanie v ľudskom tele je telesný tuk. Avšak nielen tukové zásoby slúžia na ukladanie odpadu. Ak je množstvo pribúdajúceho odpadu priveľké a schopnosť jeho likvidácie nízka, organizmus obetuje aj dôležitejšie tkanivá než len tukové zásoby. V obličkách sa tvoria kamene, rôzne usadeniny vznikajú v žlčníku, v svalovom tkanive, šľachách, kĺboch, v pľúcach. Dokonca i v oku sa usádzajú odpadné látky (očný zákal). Ani mozog, či srdce nie sú pred poškodením odpadmi v absolútnom bezpečí.

Je fascinujúce sledovať, koľko špiny a zlého zaobchádzania unesie ľudské telo. Ako dlho vydrží čakať na precitnutie mysle. Každá bunka v ľudskom tele môže padnúť za obeť špine. Potom prestáva plniť pôvodnú funkciu. Našťastie očistením sa bunka vracia k správnej látkovej výmene a k pôvodnej funkcionalite. Čistá bunka sa potom teší dokonalému zdraviu. Zdravé bunky tvoria zdravé tkanivá a tie tvoria zdravý organizmus. Zdravé organizmy tvoria zdravé spoločenstvá.

Základné pravidlo očisťovania

Súhrn všetkých procesov očisťovania musí byť rovný alebo väčší, než súhrn všetkého znečisťovania.

Rieka
Čisté rieky - zdravé životné prostredie

Základné pravidlo očisťovania platí vo vzťahu k ľudskému zdraviu aj k životnému prostrediu. Zdravý človek nemusí podnikať žiadne podporné aktivity detoxikácie, pokiaľ samoočisťovacia schopnosť jeho organizmu zabezpečuje vylučovanie odpadných látok v dostatočnej miere. To isté platí aj pre Zem a životné prostredie. Zem dokáže likvidovať určité množstvo nami vytvoreného odpadu. Z toho vyplýva, že množstvo do organizmu prijatého a v organizme vytvoreného odpadu by malo byť menšie, nanajvýš rovné množstvu vylúčeného odpadu za rovnakú časovú jednotku. Vtedy je organizmus zdravý a prosperuje.

Človek žitím postupne zistí, že jeho telo vydrží veľa znečisťovania a po veľmi dlhý čas. Toto zistenie však býva mätúce, pretože po niekoľkých desaťročiach sa zdravotný stav akoby náhkle zhorší. Čaša pretečie. Dedukujeme, že aj Zem a životné prostredie vydržia veľa a dlhé znečisťovanie. Asi áno. Kedy však táto čaša pretečie? Asi musíme zájsť až tesne nad okraj priepasti, aby sme sa spamätali a vybrali sa správnym smerom. Začali sa chovať zodpovedne. Dovtedy to asi chceme mať napínavé, ako v katastrofických amerických filmoch ;-)

Vysvetlenie základného pravidla očisťovania je zrejmé z nasledujúceho príkladu: Ak za jeden deň príjmem napríklad potravou 50 gramov nečistôt, dýchaním a fajčením 20 gramov nečistôt, pokožkou pri práci s čistiacimi prostriedkami 30 gramov, vznik toxínov v organizme z produkcie črevných baktérií činí 30 gramov, zo svalovej práce 50 gramov, z chemických postrekov 20 gramov nečistôt...
Potom celkové znečistenie za tento deň činí: 50 + 20 + 30 + 30 + 50 + 20 = 200 gramov odpadu.

Ak za tento deň organizmus vylúči pomocou stolice, moču, potenia a ďalších vylučovacích spôsobov 200 gramov odpadu a viac, potom je samoočisťovacia schopnosť organizmu dostatočná. Ak organizmus odstránil z tela menej ako 200 gramov odpadu, je samoočistná schopnosť organizmu nedostatočná a bude potrebné neodstránený odpad niekde v tele uskladniť s nádejou, že sa ho podarí vylúčiť v budúcnosti. Schopnosť samočistenia priamo súvisí s výkonnosťou imunitného systému.

V predchádzajúcom príklade neboli vymenované všetky druhy možného znečistenia. Do zoznamu môžeme doplniť látky prijaté očkovaním, dotykom, sliznicami (pohlavne, inhalovaním, infekciou), produkciou vlasných hormónov, úrazom, žiarením, karmou a podobne. Ďalšími nosičmi nečistôt v tele sú okrem stolice, potu, moču aj žlč, sliz, hnis, krv, miazga, slzy, sliny, hlien, kĺbový maz. Každé telo je jedinečné, je aj jedinečne čisté, alebo znečistené. Preto sa má každý zhodnotiť individuálne a v prípade potreby si "ušiť na mieru" podporu detoxikácie. Jestvuje mnoho praktík a účinných postupov. Viaceré z nich či už samostatne, alebo vo vhodných kombináciách môžu viesť k očisteniu organizmu. Ak uvažujeme nad detoxikáciou, kontaktujeme najprv svojho lekára a poradíme sa s ním o vhodnej metóde. Všetky diéty, očistné techniky treba odborne posúdiť a postupovať v súlade s lekárom.

Môj doktor na základe zhodnotenia môjho zdravotného stavu mi povolil, resp. odporučil na podporu detoxikačných procesov organizmu: zvýšenú konzumáciu vlákniny, vegetariánstvo (bez mäsa, mlieka, vajec), kúpeľ, niektoré z očistných jógových techník, antistres. Vyskúšal som viaceré a po ich zvládnutí sa mi podarilo dosiahnuť požadované zlepšenia zdravotných problémov. Pre niekoho znamená detoxikácia možno jednorázový výplach čreva a dva dni pôstu. Mne trvalo takmer dva roky, kým sa dostavili správne reakcie a požadované zlepšenie zdravotného stavu. Asi sa aj detoxikáciu treba naučiť. Dnes viem, že je to veľmi individuálny proces, ktorý má množstvo úskalí. Očistu považujem za najlepší úvod na cestu, ktorou sa dá porozumieť svojmu organizmu a dostať jeho stav pod vlastnú kontrolu. Vysoká škola žitia (VŠŽ).

Detoxikácia pomocou vlákniny

Schopnosť vlákniny čistiť črevo je všeobecne známy poznatok. Ak si na potrebu očistiť sa nespomenieme príliš neskoro, dá sa tráviaci trakt vyčistiť pomerne rýchlo a kvalitne. Pri slušnom zaobchádzaní s ním v ďalšom pokračovaní sa môže výrazne zlepšiť zdravotný stav organizmu a trávenie môže ešte dlho dobre slúžiť svojmu majiteľovi. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé uvedomenie, že cesta k očiste začína špinením (dobru ma učí zlo). Na očistu tráviaceho traktu jestvuje viacero techník. Detoxikácia pomocou vlákniny je jednou z najjednoduchších techník, ktorými môžeme organizmu pomôcť od nadmerného znečistenia.

Detoxikácia prebieha v každom živom organizme prirodzeným spôsobom. Organizmus sa očisťuje a zbavuje sa odpadných látok neustále. Očisťovanie je teda prirodzenou súčasťou dejov v organizme. Prirodzenej očiste je vhodné v istých momentoch pomôcť. Najmä vtedy, keď špinenie dlhodobo prevládne nad schopnosťou prirodzeného samoočisťovania. Život je v poriadku (organizmus je zdravý), ak deje očistné prevládajú alebo sa vyrovnávajú dejom "špiniacim". Ak sa ich pomer obráti, ide to s organizmom dole vodou. Choroby pribúdajú, nastáva zrýchlené stárnutie, predčasná smrť.

Princíp detoxikácie vlákninou spočíva v konzumácii zvýšeného množstva potravy, obsahujúcej vlákninu. Vláknina sa v tráviacom procese takmer nerozkladá, odoláva tráveniu a prechádza tráviacim traktom až na koniec, kde sa vylúči stolicou. Cestou tráviacim traktom na seba viaže nečistoty a vynáša ich von. Vláknina pôsobí v čreve ako kefa vo fľaši a čistí sliznice čriev najmä mechanicky. Vymetá usadeniny z črevných záhybov (klkov) a vynáša ich von z tela. Má schopnosť viazať na seba odpadné produkty z látkovej výmeny, rôzne toxické látky, ťažké kovy a iný ťažko vylúčiteľný odpad.

Keď padlo prirovnanie "kefa", "vymetanie", núka sa milé prirovnanie z filmu Forest Gump, kde mama Gumpová hovorí, že na sajrajt sa musí so smetákom. Je to hlboká pravda, jednoduché a vtipné potvrdenie správnosti postupu očisty od hrubej špiny. Detoxikácia organizmu pomocou vlákniny napomáha hrubým formám očisty. Je to pomerne jednoduchá a bezpečná metóda, ktorú zvládne takmer každý. Navyše jej účinky na zdravie sú citeľné už po niekoľkých dňoch až týždňoch.

Vláknina
Polievka z cviklových listov

Medzi potraviny so zvýšeným obsahom vlákniny (nevstrebateľnej zložky) patrí zelenina a ovocie. V rámci zeleniny a ovocia niektoré druhy majú viacej vlákniny, iné menej. Najlepšou "kefou" sú samozrejme tie druhy zeleniny a ovocia, ktoré majú najvyšší obsah vlákniny. Zároveň by nemali obsahovať žiadne problematické (toxické) látky.

Niektorí ľudia si myslia, že napr. rôzne otruby a celozrnné produkty im poslúžia ako čističe, v predstave že "... veď je to samá vláknina". Zabúdajú, že šupky zo zŕn obsahujú rôzne nevhodné až jedovaté látky, slúžiace na ochranu zrna pred rôznymi patogénmi (viac na: jedovatosť semien). Platí známe: nie je vláknina, ako vláknina. Ak vláknina čistí od usadenín, ale zároveň do organizmu prináša vlastné toxíny, nemôže sa považovať za vhodnú na očistu. Vyhovujúce účinky má praslička, chlorela, zelená pšenica a iné zelené obilniny, zelená vňať koreňovej zeleniny (petržlenová, mrkvová, zelerová) a iné druhy zelenej zeleniny. Z divokej prírody je vysokoúčinnou vláknitou rastlinou pŕhľava a ešte mnohé ďalšie. Z ovocia sú výborným vlákninovým čističom ananás, marhuľa, červený melón, jablko, slivka a ďalšie. Samozrejme v bio-kvalite. Výborným vymetačom nečistôt z tráviaceho traktu je napríklad polievka z cviklových listov, postup prípravy ako pri šalátovej polievke.

Vláknina v bio kvalite

Súčasná veľko produkcia ovocia a zeleniny sa takmer nedokáže vyhnúť používaniu chemikálií pri výrobe, skladovaní a preprave potravín. Pre očistné účely nie sú takéto potraviny vhodné, je potrebná vláknina v bio kvalite. Používam zásadne len zeleninu a ovocie v bio kvalite, to znamená produkty z vlastných zdrojov, alebo od osvedčených farmárov, ktorých osobne poznám, vyrobené podľa pravidiel ekologického pestovania.

V súčasnosti už konzumujem len bio potraviny. Prechod na kvalitné zdroje chvíľu trvá, u mňa to znamenalo niečo vyše roka, kým som si všetky súvislosti uvedomil a vyladil detaily zásobovania domácnosti čistými potravinami. Je to trocha námahy navyše, ale pohodlie, ktoré mi ponúkalo nakupovanie v supermarketoch ma stálo príliš vysokú cenu na zdraví. Rozhodol som sa tieto návyky úplne odstrániť a dokonca som začal pestovať cviklu, mrkvu, cibuľu, jahody, kukuricu, zemiaky, jablká ... vo vlastnej záhrade. Úžasný rozdiel. A radosť z práce na výrobe potravín pre seba a svoju rodinu je bonusom navyše ! Takéto vnímanie potravy už prerastá do liečenia samotnej duše človeka.

Prechod od bežnej stravy, dostupnej v supermarketoch, k bio potravinám je celkom ľahko pochopiteľný princíp. Lenže zmena pôvodných návykov nakupovania nejde skokom. Je dôležité, aby rovnaké zásady stravovania prijali aj ostatné bytosti, s ktorými žijeme v domácnosti. Najmä gazdiná, šéfkuchár, ten kto nakupuje potraviny. Inak prechod na bio stravu trvá dlhšie.

Najkvalitnejším zdrojom bio potravín je príroda. Lesy a lúky, do ktorých nezasahuje ľudská ruka, sú najlepším zdrojom zdraviu prospešných potravín. Je potrebné dobre sa vyznať v botanike, biológii a ekológii. Štúdium týchto odborov by malo byť pre každého človeka dôležitejšie než matematika či spisovný jazyk. Keď sme už pri samotnom štúdiu, je dobré poznať aj svojho nepriateľa, takže nevynecháme ani štúdium chémie. S vedomosťami o bylinách, ich zbieraní a použití sa môžeme smelo vydať do prírodnej "lekárne" a zadovážiť si najvyššiu bio kvalitu za najnižšie ceny, vlastne zadarmo ;-)

Štúdiom získame dostatočné vedomosti o prírode, potom si môžeme nazbierať v božej lekárni vhodné byliny s vysokým obsahom vlákniny, vitamínov, minerálov, stopových prvkov a zaradiť ich do svojho jedálnička v tej najlepšej forme. Inak ich dopĺňanie môže vyzerať napr. takto: bunkové soli. Konzumujeme rozumne, pamätáme na pravidlo zlatej strednej cesty. Najviac nemusí byť správne. Učme sa sledovať reakcie vlastného tela na to, čo zjeme. Iba tak má cesta očisťovania zmysel. Keď telu rozumieme, vieme mu aj pomôcť. Cudzia pomoc je neúčinná, ak sa nesnažíme sami. Presne v zmysle známej múdrosti - pomôž si človeče ...

Detoxikácia vodou

Čistá voda je významným prvkom pre človeka aj ostatné živé organizmy. Jej dôležitou vlastnosťou je schopnosť očisťovať. Vodou umývame špinavé riady v kuchyni, auto, okná, ruky ... Dážď zmyje prach z listov stromov ale aj ciest. Unavené telo na konci dňa ponoríme do kúpeľa, kde ho očistíme a osviežime vodou. Voda ako zdroj telesnej očisty je vhodná pre kúpeľ (vonkajšia očista) ale aj na výplach, pre očistu do vnútra organizmu. V Ježišovom učení zaujíma čistota významné postavenie. Voda je jej spojencom. Krst vodou predstavuje sľub čistoty, ktorá je nevyhnutnosťou na duchovnej ceste za svetlom.

Detoxikácia vodou pomáha v zmysle druhej časti základného pravidla očisťovania - voda odvádza škodliviny. Ak počas života pijeme čistú vodu, pomáhame organizmu aj tým, že ho neznečisťujeme. Ak vodu nahradíme napr. sladenou a bublinkami nasýtenou limonádou, škodíme organizmu chemikáliami, ktoré musí vytriediť, rozložiť a vylúčiť. Škoda je tak dvojitá. Výmenou vody za limonádu strácame prospešnú očistnú pomoc vody (1) a získavame neprospešné znečistenie limonádou (2).

Očista vodou môže mať formu popíjania vody vo vyššej miere, než obvykle. Výkonnejší spôsob je "jedenie vody", ešte silnejším je vypláchnutie čreva vodou cez konečník (klystír). Najsilnejším spôsobom je celková očista tráviaceho traktu vodou. Táto technika je v jóge známa pod názvom šank prakšalana. Jedná sa o vyprázdnenie žalúdka, tenkého i hrubého čreva - výplach tráviaceho traktu, v makrosvete známa ako potopa. Túto očistnú techniku sa laikom neodporúča vykonávať bez odborného vedenia.

Je na detoxikáciu vhodná vodovodná voda?

Nech vodu používame akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel, mala by byť vždy čistá. Je dôležité uvedomiť si, čo znamená pojem čistá voda. Často je braná v potaz len vizuálna čistota, čo je chybou. Je potrebné získať správne povedomie z oblastí úpravy vody, chemickej a biologickej čistoty, výroby, destilácie, mineralizácie (prírodnej a umelej), ktoré nám výrazne pomôžu pri správnom rozhodovaní o tom, akú vodu používať pre vnútorné i vonkajšie potreby nášho organizmu.

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený vodný kameň, ktorý sa objaví po odparení 6 litrov vodovodnej vody. Chemickú analýzu tohto ostatku si každý záujemca môže nechať vyhotoviť v laboratóriu. Pre hrubšie posúdenie stačí prášok z misky ochutnať. Určite nič jedlého. Množstvo na obrázku zodpovedá približne trojdňovej dávke vody z vodovodu (pri 2 litroch denne). No skúsme si predstaviť to množstvo kameňa čo sa do nás dostane za rok, za desaťročie, za život? Poriadna kopa kameňa. A že prečo sa mnohí cítia takí skamenelí?

Vodný kameň
Toto sa ocitne v tele po vypití 6 litrov vodovodnej vody

Po vypití takejto vody musí organizmus všetky tieto nečistoty z tela vylúčiť. Ak je telo mladé a zdravé asi vyčistenie od chemikálií zvládne, horšie je to vo vyššom veku, kedy filtre už tak dobre nefungujú. Nečistoty, v tomto prípade "vodný kameň", sa usádzajú v bunkách a okrem iných problémov spôsobujú doslova skameňovanie (stratu elasticity) buniek a tým celého organizmu. Pre pochopenie skameňovania môžu pomôcť poznatky z geológie alebo paleontológie, ktorá sa venuje skúmaniu fosílií (skamenelín). Umeleckejšie založeným jedincom možno napovie hudobné znázornenie v skaldbe "Stone" - hudba lieči.

Skameneliny vznikajú mineralizáciou odumretých organických tiel. Sedimentácia! Tento princíp sa uplatňuje už počas života bunky, ak sa v nej usadzujú nadbytočné a nežiadúce anorganické látky. Kto používa vodu z verejných sietí, mal by si zistiť, aké chemikálie sú do jeho vody pridávané a zvážiť jej vhodnosť na pitie. Mne z uvedeného vyplynula veľmi jednoznačná odpoveď na predchádzajúcu otázku, či je na detoxikáciu vhodná vodovodná voda? Kto pochopí nevhodnosť vodovodnej vody pre ľudský organizmus, môže sa v ďalšom bádaní zamyslieť nad otázkou, aká je vhodná voda? Nápoveda: "rosa z kalicha kvetu", označovaná ako nápoj Bohov. Prečo asi? Keď porozumieme rose, jej schopnosti vstrebávať, rozpúšťať a blahodárnosti organických látok napr. z kvetov v nej rozpustených, možno nájdeme aj vhodný tekutý ekvivalent na pitie a detoxikáciu.

Kombinované očistné techniky detoxikácie

Môj 50 ročný organizmus už býval často unavený. Predchádzajúce búrlivé obdobia života, kde nechýbali žiadne významné prvky zlej životosprávy, mi dali poriadne zabrať. Asi v 45-ke nečakane, nastalo u mňa kritické ročné obdobie zdravotných ťažkostí. Tie vyústili do vyhodnotenia dovtedajšieho spôsobu života, hľadania možností nápravy dosť pošramoteného zdravia a prijatia zodpovednosti za svoje činy. Rozhodnutie pre novú cestu bolo nezvratné. Vízia vzrušujúca. Urobil som hrubú čiaru. Dnes svoj minulý život milujem rovnako ako súčasný. Vnímam ich ako neoddeliteľnú súčasť, nevyhnutnú cestu za utrpením, aby bolo teraz čo riešiť, kam smerovať. Prvou lekciou na ceste vlastného obrodenia, bolo očistenie tela. Očista tela a jeho uzdravenie sú nutné, aby mohol v novom "chráme" zasídliť staro-nový duch a začať sa rozvíjať.

Podľa základného pravidla očisťovania je vhodné dosiahnuť stav, kedy je prísun škodlivín do tela nižší, než odvádzanie škodlivín z tela. Keď sa nad touto definíciou zamyslím, prichádzam na ďalšie riešenia, ako pomôcť organizmu od špiny. Prvý princíp už máme - vláknina "kefa v tráviacom trakte". Druhým je "očistná schopnosť vody". Ďalší sa mi hneď núka - znížim prísun škodlivín do tela obmedzenie prísunu škodlivín, to znamená žiadne chemikálie, čistiace prostriedky, kozmetika, cigarety, alkohol, drogy, ale ani problematické potraviny ako cukor, sladkosti, mäso, údeniny, pesticídové potraviny, farbivá, é-čka, stužené tuky (margaríny), zložité potravinové výrobky a podobne.

Obmedzím stravovanie, presnejšie obmedzenie množstva potravy. Zaradím pôstny deň. Veď aj v písme sa uvádza "... na siedmy deň odpočíva". Ak však nútime organizmus spracúvať potravu tri aj viac krát denne, sedem dní v týždni, dvanásť mesiacov v roku ... Kedy potom odpočíva? Veď maká non-stop, celý život. Ako je to so siedmym dňom očisťovacieho systému v našom tele? Nezaslúži si občas toto výkonné oddelenie nášho organizmu tiež odpočinok? Veľa o tom premýšľajte.

Každý dobrý chovateľ zaraďuje svojmu psovi týždenne jeden deň bez stravy. Človeku prospieva pravidelné nejedenie tiež. Je len otázkou, čo by potom robila väčšina lekárov, keby sa pôstny deň podarilo uviesť v samozrejmosť masovo? Aby som dokončil rozbor základného pravidla očisťovania, ponúkajú sa ešte riešenia z oblasti zvýšenia a zlepšenia vylučovania. Účinok majú: posilnenie imunity, fyzická práca, telesné cvičenie a pohyb, zvýšené potenie (cvičenie, sauna, kúpeľ a pod.)

Ak už organizmus potrebuje extra výkonnú pomoc pri detoxikácii, používal som kombinované očistné techniky detoxikácie. Napríklad očistu vodou kombinovanú hladovkou. Hladovka minimalizuje prísun nových škodlivín do tela a voda zabezpečí maximálny odsun škodlivín z tela. Recept som si ušil na mieru počas mnohých pokusov a po konzultáciách s mojim doktorom, ktorý mi vždy rád a ochotne poradí keď mi niečo siaha na zdravie. Zároveň je mi autoritou a učiteľom v otázkach preberania zodpovednosti za vlastné zdravie.

Duchovná cesta
Krst vodou - sľub čistoty

Každá z detoxikačných techník si vyžaduje určitú disciplínu, výdrž, prináša isté obmedzenia, ktoré slabým a labilným osobám môžu spôsobiť nevôľu, odpor, zlyhanie až neúspech v očisťovaní. Vhodnou motiváciou býva nastúpenie vážnej duchovnej cesty. Osoby s takýmto cieľom majú väčšiu šancu na úspech pri očistení. Módnosť, krása, spoločenské dôvody bývajú menej vážné argumenty na úspech. Množstvo adeptov s takouto motiváciou skončí predčasne, alebo s výsledkom horším, než začínali.

Očista organizmu je vstupnou bránou do hlbších úrovní bytia, akousi prijímacou skúškou. Vyzerá jednoducho, ale vôbec nie je ľahká. Podobne ako napríklad nie je jadrová fyzika bežne pochopiteľná každému, ani zvládnutie osobnej emancipácie nie je úplnou samozrejmosťou. Duchovná cesta a osobná emancipácia sú možné až po dôkladnej očiste tela, ktoré očistené už nebráni mysli vstupovať do vyšších úrovní vnímania.

Hladovka a voda

Niekoľko dňovú hladovku obohatím extra kvalitnou vodou, ktorú popíjam v množstve 2 - 6 litrov denne. Dôležité je popíjať vodu pravidelne v malých dúškoch. Ja to robím tak, že približne každých 5-10 minút si dám hlt, dva vody. Časovanie robí ľuďom problémy. Takmer nikto to nedokáže robiť viac, než niekoľko desiatok minút. Potom piť zabudne a pije až keď pocíti smäd. Chce to iba sústredenie, na jeho zlepšenie môžu pomôcť meditácie, jóga, alebo autogénny tréning.

Hladovka znamená vynechanie jedla. Jedlom sa myslí aj biomlieko, alebo smoothie. Mnohí si počas hladovky povoľujú zeleninové, či ovocné šťavy. To však už nie je hladovka, ale šťavovka. Jednodňovú hladovku som zaradil do svojho života, ako samozrejmú súčasť každého týždňa. Podarilo sa to po niekoľkých náhodných pokusoch, hneď ako som prestal konzumovať mäso a mlieko. Stravovacích úprav v mojom prípade predchádzalo viacero. Najprv som kúpil menšie taniere, potom som upravil pravidelnosť stravovania. Jem tri krát denne - ráno, na obed a večer. Večeru nekonzumujem po 19. hodine. Chodím spávať o 21-22 hod. Vstávam o 5-6 hod., dve hodiny cvičím, potom raňajkujem. Obedujem medzi 12-13 hod. Hladovku zaraďujem každý týždeň jeden deň v sobotu, alebo utorok či stredu. Občas, keď mám chuť, predĺžim hladovku na dva dni. Už samotný takýto režim dokáže udržiavať telo dostatočne čisté aj u starších jedincov.

Dlhodobejšia detoxikácia pôstom a vodou je veľmi precízna záležitosť. Ak mám vydržať 5 alebo aj viac dní bez jedla, chce to dodržiavať pitný režim. Pomáha sledovanie moču, ktorý nesmie byť príliš sfarbený. Ideálna je farba ako biele víno až jemne riedený vínny strik. To znamená zvýšiť popíjanie vody, ak je moč príliš tmavý, alebo naopak ubrať vody, ak je moč príliš svetlý. Udržiavaním správnej farby moču výrazne podporujem obličky, ktoré v tomto procese vykonávajú ťažkú prácu. Po treťom dni je už vhodné zaradiť aj črevnú sprchu, ktorú potom opakujem ob-dva dni z dôvodu že stolica sa nekoná (nevylučujú sa zbytky stravy), ale do čreva sa vylučujú aj nečistoty z "upratovania", preto je vhodné aby vyšli von a neznečisťovali organizmus spätným vstrebávaním.

Detoxikácia vodou je ťažkou skúškou obličiek, preto je potrebné mať vedomie o ich dobrom stave. Každý deň ráno si nachystám niekoľko džbánov s vodou, aby som mal kontrolu o spotrebe vody. Používam extra kvalitnú vodu, pramenitú z lesa, filtorvanú kremičitým pieskom a prírodným uhlíkom získaným zhorením tvrdého dreva. Vodu na popíjanie upravujem podľa potreby ešte inými vylepšujúcimi procesmi (pár kvapiek citrónu, ak príde akútna potreba céčka ...). Popíjam vodu izbovej alebo telesnej teploty, nie chladenú. Pri ideálnej kondícii organizmu používam počas pôstu destilovanú vodu, ktorú si vyrábam vlastnoručne a podľa potreby ju esenciálne, minerálne, alebobo inak obohacujem.

Fázy hladovky

Pri hladovke (pôste) je dôležitý okrem samotného nejedenia aj správny vstup a výstup z hladovky (pôstu). Celý proces môžeme rozdeliť na tri fázy: prípravná, hlavná a záverečná. Dnes zastávam názor, že najdôležitejšia je tá tretia fáza. Asi preto, že je najťažšia? Ide o znovu nastúpenie do bežného života a doň zakomponovaných stravovacích procesov. Nové stravovanie má byť vyladenejšie, než to predchádzajúce. Vyžaduje si to vnútorné vyrovnanie sa s niektorými neduhmi, ktorých som sa rozhodol zbaviť alebo poopraviť. Iba človek, ktorý skúsil dosiahnuť zmeny vo svojich stravovacích zlozvykoch vie, aké je to ťažké. Nie odoprieť si niečo, ale oslobodiť sa od niečoho.

Vydržím nejesť čokoládu, alebo šunku aj tri mesiace, či pol roka, no nakoniec sa ocitnem v situácii, kde som iba ja a čokoláda a ... Opakujem, nejde o to zakázať si niečo, ale stratiť potrebu niečoho, oslobodiť sa, zanechať. Stravovanie po hladovke je kľúčom k dlhodobému prospechu. Vydržať pár dní hladu nie je až taký kumšt, ale nabehnúť potom na správny stravovací režim, to dokáže iba pár jedincov.

Oslobodzovanie sa od závislostí je ťažké, ale možné. Napríklad kto fajčil a prestal s tým, je víťaz. Ale musí si uvedomiť, že sa jedná o najľahšie víťazstvo v oblasti zanechávania závislostí. O niečo ťažšie je zbaviť sa alkoholu a iných omaných látok. To sa môže diať na niekoľko pokusov a trvať i niekoľko rokov, kým sa podarí zostať čistý a oslobodený. Ja mám v zbierke niekoľko fliaš s alkoholom, ktorých sa už roky nikto nedotkol. Používam ich ako darčeky pre starých kamarátov, ktorí ešte jazdia na tento druh energie. Samozrejme im pridám aj pár slov o škodlivosti alkoholu, aby som vyčistil aj karmické účinky z tohto daru vyplývajúce.

Zbavovanie sa obľúbených stravovacích zlozvykov a položiek stravy je ešte ťažšie, než zbaviť sa alkoholu a cigariet. Áno, jedlo je droga. Silná droga. Vytvára silné závislosti. Stovky rôznych dobrôt, preplnené taniere niekoľko krát denne. To je poriadna dávka závislostí, ktorých sa treba zbaviť. Zbavujeme sa napr. čokolády, ale kompenzujeme to novou závislosťou napr. orieškami, sušienkami. Ide o dosť prefíkanú a komplikovanú disciplínu závislostí na jedle. Tie najproblematickejšie sú cukor a sladkosti, údeniny, alkohol, mäso a živočíšne produkty (syry, vajcia, masť, mlieko), výrobky z múky. Bodka neznamená koniec zoznamu, len koniec najproblematickejších. Oslobodiť sa od chleba je asi najťažšie, aspoň pre mňa. Ale čoskoro dám aj chlieb. Aspoň ten lepkový.

Mnohí si povedia, čo mi ostane. Aká to bude radosť zo života zbaviť sa všetkých tých dobrôt. Samozrejme pre nich program očisťovania ešte nie je na programe. Ďalej sa môžu oddávať poznávaniu stále vyšších čísiel na osobnej váhe a čakať až príde ich čas na poznávanie plodov hýrivého spôsobu života. V tomto, alebo v niektorom z budúcich životov sa každý dočká.

Je fakt, že zo starého jedálnička mi toho veľa neostalo. Ale to čo ostalo a najmä to nové čo pribudlo, stojí za to. Prináša to skutočnú radosť zo života. Pocit víťazstva a slobody je nenahraditeľný. Človek nakoniec užasne nad tým, ako málo potravy je potrebné na výživu. A aká je táto problematika zrazu nedôležitá.

Ukončenie hladovky

Ukončenie hladovky si vyžiada organizmus sám. Načúvam jeho potrebám. Keď sa začne strácať dobrý pocit a objavuje sa napätie, mrzutosť, či iné nepozitívne nálady, detoxikáciu ukončím. Je jedno, či je to na druhý, alebo deviaty deň. Pokojne prejdem na konzumáciu riedených zeleninových štiav, alebo zeleninovej polievky. Výborne sa mi osvedčila polievka z koreňovej zeleniny (bohatý zeleninový vývar) so zeleninou takmer rozvarenou. Po dvoch dňoch rozšírim jedálniček o trocha mäkkej ryže napr. so šošovicou, alebo varené zemiaky s pár kvapkami olivového oleja, alebo fazuľu, cícer, brokolicu, kel ... Na takejto ľahkej strave vydržím dva - tri dni aj týždeň. Táto fáza býva najmä pre začiatočníkov ťažšia, než samotné dni o hlade. Telo si pýta jesť a to "poriadne". Treba však odolať, jemne a láskavo si dopriať len minimum. Riadim sa potrebami tela, nič neznásilňujem, nie som na žiadnej súťaži, pred nikým sa nevyťahujem, nemusím nikomu nič dokazovať, je to len a len moja vec a je dôležitý pokojný priebeh celého procesu. Riadi ma láska a pokoj, nie strach a donucovanie.

Suchá hladovka, pôst

Pri dostatočných skúsenostiach a porozumení procesom hladovania organizmu je možné začať s pôstom. Rozdiel medzi pôstom a hladovkou je v novom rozmere, ktorý vstupuje do hry - duchovno. Hladovkou riešime potreby na telesnej úrovni organizmu, pri pôste nám o telo ani tak nejde, ale riešime potreby duchovné. Väčšinou sa po dosiahnutí určitej úrovne telesného očistenia začnú prejavovať zvnútra aj potreby duchovné. Pôst je najlepším podhubím pre duchovný rozvoj. Pre nácvik pôstenia je vhodné začať so suchými hladovkami. Suchá hladovka je hladovka bez jedla a tekutín. Začínal som postupne, najprv som zaradil jeden deň hladovania bez tekutín v týždni a po zvládnutí jednodňovky som dĺžku zvyšoval. Tu je už potrebné postupovať veľmi pozorne, mať cit pre vlastné telo, vedieť načúvať a rozumieť signálom tela, mysle a ducha. Až keď je telo čisté, začína pravá očista.

40 dní
40 dní

Psychická pohoda

Detoxikácia vodou (ani žiadna iná podporná technika očisťovania) nemá spôsobovať psychické napätie. Žiadne známky nervozity, nevôle, mrzutosti. V takom stave má byť detoxikácia vodou a hladovaním ukončená. Nasleduje niekoľko dňová prestávka a keď sa cítim pripravený, zahájim nový pokus. Psychická pohoda je ešte dôležitejšia než pravidelné pitie vody. Táto stránka očisťovania spôsobuje vážnejšie problémy, než si dokáže kto neskúsený predstaviť. Očista, ktorá je vykonávaná v akomkoľvek rozpoložení stresu je odsúdená na neúspech. Neočisťujem sa v strachu z choroby, ale v radosti z uzdravenia. To je dosť ťažké, treba sa to učiť. Pozitívny pocit musí byť úprimný, nie predstieraný. Žiaľ bežný občan, ktorý sa dozvie nečakane vážnu diagnózu, je niekoľko mesiacov paralyzovaný a vystrašený. O psychickej pohode sa vtedy nedá ani hovoriť.

Každý bežný občan, ktorý sa chystá očistiť použitím podporných detoxikačných techník má nejaký problém. Inak by takéto techniky nevyhľadával. Ak má problém, určite ho tento problém psychicky obmedzuje. Schopnosť psychiky, odolávať stresu býva rôzna, je vhodné ovládať svoje vedomie a navodiť si psychickú pohodu prv, než zahájim očistné techniky. Na zlepšenie sebaovládania sú vhodné rôzne cvičenia mysle, napr. meditácie, autogénny tréning, tai-chi, pobyt v lese a podobne.

Kedy je vhodný čas na očistu ?

Správnou odpoveďou je kedykoľvek. Možno sa stretnete s názormi, že očisťovanie je vhodné vyladiť na cykly mesiaca, ročné obdobia a podobne. Ak majú tieto cykly na niekoho významný vplyv, potom je vhodné sa s nimi zosúladiť. Napr. ženský organizmus sa čistí v menštruačnom cykle, ktorý prebieha takmer pravidelne a súvisí s Mesiacom, podobne ako príliv a odliv. Menštruácia je pre ženy veľmi silný očistný nástroj, často býva priebeh menštruácie u rôznych žien rôzne namáhavý, rôzne dlhý, rôzne intenzívny, rôzne bolestivý. Je to dané stavom znečistenia ženského organizmu. Muži tento očistný nástroj (menštruáciu) k dispozícii nemajú, preto si musia vytvoriť primerané očistné návyky, ktorými udržiavajú zdravie po celý život v dobrej kondícii. Ženy, ktoré prejdú menopauzou a menštruovať prestanú, by mali pristúpiť na očisťovanie tak, ako muži. Nie žeby sa ženám v dobách menštruačných nebolo vhodné venovať aj ďalším technikám očisty. Rozhodne nechať všetko len na menzes nestačí. Od blízkych žien v mojom okolí viem, že každá ktorá zahájila pomocné detoxikačné praktiky, zaznamenala úľavy v súvislosti s menštruáciou.

Vhodný čas na očistu má určiť potreba zvnútra. Niekedy môže vnútro žiadať hlboké očistenie na jar. Tak je dobré urobiť ho na jar. Niekedy v období vlečúceho sa ochorenia, tak je potrebné vyhovieť. Môže sa dostaviť pochopenie niektorého z veľkých duchovných učiteľov a potreba nastúpiť cestu rozsiahleho očisťovania, nielen tela, ale aj mysle a ducha. To je už program na niekoľko rokov až desaťročí či do konca životov. Riadená detoxikácia organizmu je významným pomocníkom a predvojom pri takýchto duchovných procesoch. Platí známe: "v zdravom tele zdravý duch". Inými slovami, najprv sa musí očistiť telo, aby v ňom mohol precitnúť a rozkvitnúť duch.

Všetky skutočne duchovné smery a náboženské spoločenstvá, ktoré smerujú k oslobodeniu bytostí a duchovnu, majú vo svojom praktikovaní zaradený pôst. Správne vykonávané pôstenie je skutočným klenotom na ceste za zdravím tela i ducha.

Odporúčaná literatúra: Hermann Hesse - Siddhartha.

© na zdravie 2016