Odkazy

Internet je skvelá názorová a vzdelávacia platforma. Každý tu môže publikovať svoj názor a každý sa tu môže učiť od druhých. Úžasné! Načo ešte existujú školy? Zvlášť obľubujem weby, na ktorých nájdem aj najzaujímavejšie odkazy na ďalšie stránky s podobnou tematikou. Od niekoho, kto sa svojou témou podrobne zaoberá je to ako zoznam použitej literatúry, ktorý by mal byť samozrejmosťou v záverečnej časti každej serióznej práce. Ukáže na zdroje, kde by odporučil čitateľovi doplniť informácie k príslušnej téme. Vhodne vybrané odkazy pomôžu čitateľovi odfiltrovať množstvo duplicitného a inak nezaujímavého obsahu (ktorým sa musí presekať, ak používa napr. vyhľadávače). Do svojich prác zaraďujem v "indexe" aj odkazy, s ktorými sa celkom nestotožňujem, napr. ak majú prvok originality, nápadu a pod. Nech sa aj na ne čitateľ pozrie, porovná a urobí si vlastný názor, nie? Množstvo zaujímavých informácií mi žiaľ pri tvorbe odkazov unikne, preto vítam ak ma čitatelia alebo autori samotní na zaujímavé odkazy "k téme" upozornia. Rád ich umiestnim medzi ostatné odkazy, prípadne im venujem aj väčší priestor (samostatný článok).

Prečo uvádzať odkazy na cudzie stránky ?

Na internete jestvuje množstvo užitočných i menej užitočných informácií. Správne sa zorientovať v tejto spletitej záplave často protichodných názorov nie je pre každého jednoduché. Vyžaduje si to veľa práce, času na štúdium a bystrý vlastný úsudok. Čím sme vzdelanejší a bystrejší, tým ďalej sa týmto sitom informácií prelúskame. Ako ďaleko sa dostaneme záleží na tom, koľkým "mucholapkám", sa dokážeme vyhnúť, koľko múdrosti od hlúposti dokážeme rozlíšiť. Zverejnením odkazov väčšina autorov prezradí čo-to aj o sebe. To chápem ako ústretový krok (úprimnosť) autora, a rozhodne ho za to neodsudzujem. Dá sa predsa otvorene ukázať s kým autor stránky sympatizuje, alebo pre koho pracuje. Ak to neprezradí, aj tak si to každý schopnejší užívateľ webu ľahko zistí ;-)

Každý seriózny autor, ktorý sa chce verejne venovať nejakej téme, by mal zastávať princíp plurality názorov. To neznamená komentovanie a výklad, ani osočovanie iných názorov. Svoj názor nech umiestni na fórum (v tomto prípade internet) a nech ho nechá v prostredí ostatných názorov na posúdenie čitateľovi. Prečo uvádzať odkazy na cudzie stránky? Signalizuje to úprimnosť aj odvahu, nič nezatajovať, nepodceňovať a ukázať s akými "velikánmi" danej témy dokáže autor podstúpiť zrovnanie.

Veľkí učitelia učia svojich žiakov neveriť cudzím informáciám bez vlastného pochopenia, dokonca ani ak pochádzajú od učiteľa samotného. Kto prijíma cudzie informácie bez premýšľania a vlastného pochopenia, je vydaný napospas ich autorovi. A nerobme si ilúzie o tom že by nás autori informácií chceli iba vyviesť z bludiska nevedomosti. Naopak, väčšinou ich zaujímajú len naše peniaze. Poučujú, vzdelávajú, vysvetľujú a na konci informačného bombardovania nám ponúknu úžasný tovar, alebo službu aby na nás zarobili. Čím viac chcú zarobiť, tým väčšie manipulácie a zavádzanie ich informácie obsahujú.

Mohlo by sa teda zdať, že ak je služba či tovar zdarma, potom sú aj informácie od takýchto ľudí dôveryhodnejšie. Lenže. Všadeprítomný marketing sa v rámci svojho 5P mixu prepracoval už aj za túto zdanlivo neriešiteľnú hranicu. Zdarma! Dnes už každý priemerný manager vie, že aj pomerne bystrí ľudia dôverujú tomu, kto niečo rozdáva zadarmo. Ľudia to milujú, len netušia, že to zdarma bude zahrnuté v záverečnom zúčtovaní. Techniku niečo "darovať" používa dnes bežne každá marketingovo orientovaná firma. Stačí darovať niečo zdarma, navodiť tak priateľské vzťahy a dôveru a vzápätí nenápadne predávať niečo iné. V cene už väčšinou býva započítané aj to úvodné niečo "zdarma".

Opaltí sa vynaložiť námahu a vytriediť plevel od zŕn

Ako teda rozlíšiť hodnotné informácie od balastu? Pri každej informácii, ktorú si prečítam, alebo vypočujem, si kladiem vždy rovnakú otázku: Prečo tento človek tvrdí to, čo tvrdí, čo je za tým, aké má pohnútky? Prečo to robí? Len tak ráno vstane, oholí sa, uviaže si kravatu, zájde do agentúry, kde si nechá vyrobiť reklamu, plagát, PR článok, za ktoré zaplatí množstvo peňazí a príde mi predviesť, vysvetliť, povedať svoj názor? Čo tým sleduje, o čo mu ide? Robí to z všeobjímajúcej lásky ku mne, ku všetkým blížnym okolo? Je to snáď humanista, ktorému ide o moje vzdelanie a moje číre blaho? Alebo je to kňaz, ktorý má zálusk na moju dušu? Alebo obchodník, ktorého zaujímajú moje peniaze, kabát, dom? Alebo podriadený obchodník, ktorý musí chváliť produkt svojho pána (aj keď vie že je to šunt), lebo sa bojí prísť o prácu?

Keď sa dôkladne takto pýtam, vždy nakoniec dospejem k pochopeniu podstaty rozprávaného. Viem kam smerujú jeho informácie. Vždy nájdem za tým prívetivým vysvetľovaním a poučovaním skrytú snahu o vlastný prospech. Potom, keď už rozumiem, prečo tento človek hovorí to čo hovorí, celú informáciu zvážim a rozhodnem sa, ako s ňou ďalej naložím. Ak je jeho informácia poučná, zaradím ju do svojej knižnice a podrobím hlbšiemu skúmaniu, inak ju pustím "k vode".

Ľudí, ktorí konajú nezištne je veľmi málo. Tí rozhodne nechodia a nevyhľadávajú niekoho, komu by mohli rozprávať svoje múdrosti. Sedia kdesi a pokojne čakajú. Ak ich niekto vyhľadá a položí im otázku, tak mu ju zodpovedia. Nepýtajú žiadnu odmenu, nevnucujú žiaden tovar na záver. Len sa s úsmevom odvrátia a pokračujú v svojej ceste (sedení). Tí, ktorí múdrosť od nich počuli, ju často postúpia ďalej. Niekedy napíšu o tom múdru knihu. Takými informáciami sa rád nasýtim, preto sa mi vždy opaltí vynaložiť námahu a vytriediť plevel od zŕn.

Odkazy, ktoré tu uvádzam, ma zaujali originalitou myšlienky. Bez cenzúry a odporúčania či sú správne - nesprávne. To nech si každý posúdi sám. Išlo mi len o to, aby vybrané stránky, blogy, weby prinášali zaujímavé názory k téme zdravie, ktoré by sa mali uvážiť a posúdiť. Všetko je vhodné na učenie, tak dobro ako i zlo. Zlo nás niekedy dokáže poučiť lepšie než dobro, preto dopredu žiaden názor neodsudzujem. Neučím sa metódou nalievania jednofarebného názoru do hlavy, ale študujem rovnako pozorne všetky názory (aj tie oponentské). Za každé poučenie sa dá poďakovať, na žiadnom webe netreba zanechávať urážlivé komentáre, ani vyvracať autorovi jeho názor. Stačí jednoduchým kliknutím zavrieť stránku a odsurfovať inam.

Na svete sme na to, aby sme sa ho učili. A najlepšie sa učí spoločne. Sme jedinci, ale zároveň sme spoločenstvo. Máme individuálne ale aj spoločné vedomie. Vieme pracovať samostatne, ale sme zviazaní spoločným osudom. Vieme sa učiť jeden od druhého, pomáhať si, ale aj klamať a podvádzať sa navzájom. Kto pochopil, že podvádzaním svet iba zdržiava, ale spoluprácou a pomocou blížnym zveľaďuje a posúva dopredu, má činy čisté.

© na zdravie 2016