Zelené klamstvo, alebo propaganda?

Najviac škôd v ekológii narobia ekológovia profesionáli. Však "ekológovia amatéri" mobilizovaní propagandou sa im postupne vyrovnávajú. Zo strachu o svoje životy sú pripravení uveriť čomukoľvek. Najnovšie teórii, že životné prostredie kolabuje. Myslia si, že ŽP sa môže kaziť a niektorí vedci ho vedia zas opraviť. Je to ilúzia, ale elita na nej dokáže vytvoriť spoľahlivú agendu na ovládanie nevedomých. Spojením demagógie a propagandy dokážu zacykliť mysliace bytosti v slučke. Vytvárajú pokrivenú mienku o životnom prostredí, z toho vzniká rovnako pokrivené zelené hnutie. Kto videl film, alebo čítal knihu od Kathrin Hartmann, Zelené klamstvo, mohol si uvedomiť, že negáciou negácie nemusíme získať pôvodný výrok.

Zelené klamstvo demagógia a propaganda

Demagógia vs propaganda

Ak žijete "nezodpovedne", zelenáči vás svojou demagógiou o topiacom sa ľade a zahrievaní atmosféry privedú k poslušnému triedeniu odpadkov a zberu smetí z riek, lesov a námestí. Až budete za smeti považovať aj pokosenú trávu a opadané lístie zo stromov a stanú sa z vás ekologickí fanatici, stojaci v miliónových šíkoch za Grétou a Uršulou, možno niektorým svitne, že stojíte na špatnej strane.

Tá svorne kráčajúca väčšina zmanipulovaných, tvorí masu eko-pomätenia vedúceho cez uzákoňovanie noriem na kravské prdy, tepelné koeficienty vašich domov, kontrolu uhlíkovej stopy každého človeka, do takých absurdít, až premenia komíny z vašich sporákov na výfuky ozónu. Pritom im nevadí, že ich mecenáši obratom prinášajú kontamináciu vôd, pôd a vzduchu, elektromobily, mikrovlnky, 5,6,7...G, prevádzku satelitov na orbite takú hustú, že môže konkurovať motorizmu na diaľniciach...

Tých pár precitnuvších zo zelenej demagógie, ktorí opustia zástupy Zelenej Gréty, sa vydajú na správnu cestu. Začnú robiť konečne tú "pravú ekológiu". Využijúc svoju racionalitu, odhalia všetky podvody zelenej demagógie a nič netušiac začnú tvoriť zelenú propagandu. Ako napríklad autorka zeleného klamstva Kathrin Hartmann.

Vášňou týchto prebudených sa stane hľadanie "skutočných" zelených postupov, ktorými chcú chrániť prírodu a Zem. Ani si nevšimnú, že ich vášnivý intelekt mobilizovaný strachom zavedie do ďalšej slepej uličky. Na jej konci stojí ceduľa s nápisom: "premárnil si čas, vymedzený ti na tejto Zemi".

Zlodusi sa tešia, že sa im podarilo zamerať pozornosť takmer všetkých ľudí (hlúpych aj tých premúdrelých) na vymyslený problém - fikciu o kolabujúcej planéte. A odvrátiť ich pozornosť od toho, čoho sa vskutku veľmi obávajú - emancipovaného, vedomého človeka.

Našťastie ani v prípade 99,9999% úspešnosti sa zloduchom nikdy nepodarí úplne všetkých oblbnúť. Vždy sa nájde nejaký buddhista, ktorý vidí veci také, aké sú a poskytne svoj chrám duchu, ktorý tak môže aj v minimálnych prúdoch ďalej sýtiť život.

Ekológia s citom a úžasom

Všetky oblasti života, ktoré delegujeme pod správu štátu, postupne degenerujú a stávajú sa nefunkčnými. Vidíme, ako štát devastuje cez školstvo vzdelanie, cez zdravotníctvo zdravie, cez silové rezorty spravodlivosť, slobodu a mier, cez poľnohospodárstvo pôdu, lesy a potraviny. Posledná odolávala cirkev. Odluka cirkvi od štátu bola donedávna zárukou pre vieru a duchovno. V súčasnosti však ani cirkev nie je v bezpečí. Bergoliove sympatie so socializmom, liberalizmom a globalizmom predkladajú aj cirkev svetskej moci a vydávajú ju na pospas nevercom.

Preto všetky oblasti svojho života, na ktorých nám záleží, by sme mali pritiahnuť čo najbližšie k sebe, pod vlastnú kompetenciu a vlastnú kontrolu. Na čo nemáme dosah, to nevieme ovládať a bude to zneužité. Mali by sme si položiť otázku, či sa budeme ďalej len prizerať tomu, čože sa to deje v oblasti poskytovania zdravia, vzdelania, potravín, mieru, ekológie atd., alebo preberieme za tieto oblasti vlastnú zodpovednosť?

Tieto webstránky sú zamerané na starostlivosť o svoje zdravie a o svoje životné prostredie vo vlastnej réžii. Robíme len toľko zdravotných opatrení a ekológie, koľko zvládneme sami. Obe činnosti sú pre náš život zásadné a nezávislosť v týchto dvoch oblastiach je kľúčovou pre našu slobodu. O svoje okolie sa staráme vlastným pričinením tak, ako o vlastné zdravie. Tým, čím je zdravie v našom vnútri (v tele), tým je ekológia v našom bezprostrednom i širšom okolí (mimo tela). Vzťah medzi organizmom a životným prostredím navonok je rovnako dôležitý (ak nie dôležitejší), ako vlastné zdravie vo vnútri.

Nepodporujeme ekológiu "na diaľku", ktorú rôzne skupiny a politici zneužívajú pre svojich mecenášov. Týmto vzťahom sa venuje vo svojej práci spomínaná autorka knihy Zelené klamstvo (The Green Lie) Kathrin Hartmann. Rozhodne si túto knihu prečítajte, ale ostaňte pozorní aj pri jej čítaní. Nedajte sa zmanipulovať do nového kola zeleného šialenstva. Každý extrémizmus končí fanatizmom, preto sa radšej pokúsme hľadať zlatú strednú cestu, aby naša vlastná ekológia plynula s citom a úžasom nad objavovaním zákonitostí sveta stvoreného.

Životné prostredie
stále sa obnovuje

Vlastné nakladanie s odpadmi R-R-R

Princíp RRR, ktorý používame v odpadovom hospodárení, znamená v praxi jednotlivca výbornú pomôcku na učenie sa ekologickému správaniu. Prvé R znamená zníženie spotreby, redukcia (z angl. reduce); druhé R je znova-použitie (reuse); tretie R značí opätovné spracovanie, využitie odpadu ako druhotnej suroviny (recycle).

Niet odpadu, ktorý by sme nedokázali svojpomocne spracovať, aby z neho vzniklo niečo nové a opäť užitočné. V praxi to napríklad vyzerá takto: ak odseparujeme papier z vlastného odpadu, môžeme z neho urobiť niečo iné (reuse), napr. papierové brikety, zkompostovať ho, alebo využiť papier na rozkurovanie v peci, izolovanie pivnice, balenie uskladnených jabĺk a pod. Taktiež vieme využiť kuchynský odpad na výrobu vlastného kompostu. Vieme využiť železný odpad pri svojich kutilských výtvoroch, z plastových fľaší vyrezávať šnúry na prádlo atd. Sami premýšľajme o ďalších možnostiach využitia starých vecí.

1. Reduce - redukcia

Pri uvažovaní nad odpadom sa najprv pokúšame zredukovať množstvo daného druhu odpadu. Ak dokážeme znížiť množstvo napríklad plastového odpadu tým, že prestaneme nakupovať vodu v PET fľašiach a nahradíme ju pitnou vodou z vodovodu, je problém vyriešený najlepším možným spôsobom - plastový odpad v našej domácnosti nevzniká.

2. Reuse - opätovné použitie

Ak sme podľa prvého pravidla znížili výskyt plastových fliaš na minimum, tie ďalšie, ktoré sa v našej domácnosti ešte občas objavia, môžu byť podľa druhého pravidla opätovne použité, napríklad na uskladnenie tekutín ako worm džús, olej, farby a podobne. Ešte nemusia skončiť v zbernom kontajneri. Tiež z nich môžeme vyrobiť vec na iné využitie, než je ich pôvodné. Keď plastovú fľašu rozrežeme na dve časti, získame zo spodnej časti fľaše pohár a z vrchnej lievik.

3. Recycle - spracovanie

Pod recykláciou odpadu sa myslí jeho priemyselné spracovanie na pôvodnú surovinu. Odpad je použitý ako druhotná surovina a premenený na novú surovinu. Napríklad zo zberového papiera sa vyrába recyklovaný papier, zo železného šrotu sa vyrábajú oceľové ingoty, rúry, plechy a z nich lode, autá, chladničky...

Učme sa od prírody, nesnažme sa ju zachraňovať, veď nedokážeme zachrániť ani seba. Ona to vie. Pozrime sa, ako si poradila s miestami, ktoré postihli najťažšie zásahy ľudskej činnosti, akými sú jadrové katastrofy. Všetko, čo robíme pod vplyvom intelektu je chybné. Zelená agenda je v súčasnosti najviac zneužívaná na strašenie ľudí. Všetko, čo by sme mali v oblasti ekológie robiť, je učiť sa a nezasahovať.

Externé odkazy na stránke: Odkazy na zdravie

 

Myšlienka na záver
"Príčinou všetkého utrpenia vo svete je nevedomosť.“

- Buddha.

© na zdravie 2016