Kognitívna disonancia ako nástroj marketingu

Svet marketingu je na konci ďalšieho cyklu, známeho ako obdobie chaosu, kedy bolo treba pozorne sledovať trhy a veľmi rýchlo reagovať na podnety z digitálno - sociálneho prostredia. Mohutná konštrukcia starodobrého marketingového 4P mixu: produkt-cena-miesto-podpora, ktorá vládla marketingu desaťročia, bola vyčerpaná napriek rozširovaniu na 5P, 7P, 8P ... 14P. Nástupom digitalizácie, v ére zavádzania umelej inteligencia a dohľadového kapitalizmu, obchodníci museli prísť s niečím radikálne novým. No zaskočení z toho nového ostali aj tí najsmeljší voľnomyšlienkári, keď NWO začiatkom roku 2020 vpadol na trh zdravia pomocou nového nástroja - kognitívna disonancia - zameraného na celosvetovú populáciu (15. "P").

utešujúce klamstvá - nepríjemná pravda
utešujúce klamstvá / nepríjemná pravda

Definícia: Kognitívna disonancia je pojem zo sociálnej psychológie. Jedná sa o vnútorný konflikt, ku ktorému dochádza vtedy, keď sa správanie a presvedčenie človeka nezhodujú. Táto nezhoda spôsobuje pocity nepokoja, napätia a stresu, ktoré sa ľudia pokúšajú zmierniť rôznymi spôsobmi. Manipuláciou je možné docieliť, aby ľudia masovo robili to, k čomu sa cítia byť nútení zvonku, a zároveň sa na podvedomej úrovni vyhli stresu.

Po období chaosu návrat k tvrdej ruke

Doba internetová priniesla ľudstvu obrovské príležitosti. Boom zaznamenali komunikácia, vzdelávanie, vývoj a predaj nových technológií. Tým sa priepasť medzi intelektom a duchovnom u ľudí ešte výraznejšie prehlbuje. To vedie ešte k väčšiemu zvýhodneniu materializmu cez zvýšené chcenie, teda túžbou po nakupovaní na jednej strane a túžbou po zisku na strane druhej. Rastúci konzumný trend rozvoja spoločnosti však prináša marketingu množstvo nepredvídateľných problémov. Voľnosť a informácie dávajú zákazníkom rozlet. Predávať produkty takému zákazníkovi je stále náročnejšie. Keď miera chaosu prerástla schopnosť obchodne reagovať na neustále nové požiadavky zákazníkov, najmä giganti s tým majú starosti, bolo potrebné trhové vzťahy niekam posunúť. Ideálne do starých zlatých čias, t.j. oslabiť úlohu klienta a posilniť výrobcu. Marketing preto zatiahol za opraty a prináša výrazne zmenený prístup ku klientovi. Namiesto bezbrehej voľnosti a informovanosti, návrat k tvrdej ruke, dezinformáciám, cenzúre a fikcii. V prvej línii s osvedčenými pomocníkmi, akými sú strach, propaganda a cenzúra.

Zdravie ako produkt

Ovplyvňovanie chovania zákazníkov strašením, nie je úplnou novinkou. Zarážajúca bola len miera, akou sa nástroja chopil farmaceutický priemysel. Marketing označuje také nástroje prívlastkom "agresívny". Išlo o najväčší predaj vakcín v histórii s využitím novej taktiky. Väčšina ľudí je aj po dvoch rokoch od spustenia pandémie ešte stále dezorientovaná zo situácie, ktorá bola uvedená na trh ako skrytá konšpirácia s cieľom predať maximum farmaceutických produktov a zaočkovať čo najviac svetovej populácie.

Pustiť sa do takej rozsiahlej akcie v celosvetovom meradle si vyžaduje vysokú mieru prípravy, globalizáciu trhu, dohľad nad sociálnym, politickým a ekonomickým prostredím, tiež značnú podporu masmedií. Tento plán, ako súčasť zavádzania NWO nového svetového poriadku, mohol byť spustený iba s podporou najvýznamnejších medzinárodných organizácií a spoluprácou politických vodcov väčšiny krajín, najväčších firiem na čele s farma firmami.

Technika predaja vakcín a ich aplikácia, východiská, ciele

Novodobý nástroj marketingu si dal za cieľ zaviesť povinné očkovanie u dospelej populácie. Jestvuje dostatok skúseností z očkovania detí po celom svete a očkovania ľudí v rozvojových krajinách, kde sú tieto postupy dlhodobo zavedené a priniesli už návody, "ako to robiť". Niektoré farma firmy a ich lídri sa vypracovali na špičku globálneho ekonomického rebríčka. Tým je daná oligarchická štruktúra riadenia globálnej politiky. Keďže s jedlom rastie chuť, nastal vhodný čas využiť nové prostredie a medzinárodné okolnosti k spusteniu dlho pripravovanej akcie NWO. Dôležitým je prvok prekvapenia. Uspieť s vakcínami na trhu dospelej populácie sa dlho nedarilo. Rôzne pokusy priniesť očkovanie proti chrípke zlyhávali, záujem u populácie bol vždy veľmi nízky. Postoj ľudí "nemám záujem o vakcínu" sa výrobcovia rozhodli zmeniť na "potrebujem vakcínu", teda prejsť od dobrovoľnosti k povinnosti očkovať sa. Recepty celopopulačného úspechu tu už sú, napr. masové rozšírenie televízie, mobilných telefónov. Ako takýto masový odbyt zabezpečiť v prípade vakcín?

Otázka zavedenia celoplošného očkovania nie je až taká zložitá, každý skúsenejší marketér s neobmedzeným finančným zázemím, celosvetovou politickou podporou, nespútaný morálkou také riešenie úspešne zvládne. Možno ešte dômyselnejšie, než tím BG. Výskumníci pripravili vírus, jeho detekciu, a budúcu liečbu-vakcíny t.j. product. Ekonómovia a lobisti vytvorili korupčné väzby, právnici legislatívu a patentové zázemie, technológovia výrobu, logistika distribúciu a aplikáciu produktu, propaganda mediálnu kampaň a súčinnosť všetkých významných médií a soc. sietí. Všetky tieto komponenty prevzali psychológovia a vypracovali modely správania sa ľudí v jednotlivých etapách tohto mega obchodu. Hlavnú úlohu v ňom bude hrať princíp kognitívnej disonancie.

KOGNiTíVNA DiSONANCiA znamená, že robíme to, k čomu sa cítime byť nútení vonkajším prostredím ak by sme sa na podvedomej úrovni vyhli panike a stresu. Ideálny nástroj na masové manipulácie. Preto sa toľko ľudí zdanlivo ľahkovážne nechá testovať, rúškovať, opichávať, napriek tomu, že cítia, že to nie je správne. Dôležitému vnútornému hlasu: "len nech nemám problémy", dokážu mnohí ľudia obetovať aj svoje životy (ako sa ukazuje). Takéto správanie je nacvičované už v školách, kedy je autoritou vynucované konanie niečoho nechceného a podriadená osoba to urobí, aby nemala v budúcnosti problémy. Napríklad, napíšeme si domácu úlohu, ale radšej by sme sa išli hrať vonku s kamarátmi a to len preto, aby sme zajtra nedostali pätorku či poznámku a upadli do nemilosti učiteľa.

Aby manipulátor dokázal udržiavať masu ľudí pod kontrolou, pomáhajú mu mainstreamové médiá MM, ktoré ponúkajú budúcu víziu upokojenia od stresu. V tomto prípade by to mali byť povakcinačné istoty. Tie sú však ponúknuté iba nakrátko a v zápätí je vyvolaná ďalšia vlna nátlaku s úmyslom dosiahnuť u reakčnej vzorky ľudí ešte väčší posun žiadúcim smerom, až do úplného cieľa manipulácie. Úspešnosť tejto praktiky je rekordná. Uvádza sa, že hlavný aktér investoval do tohto proceu 40 mld dolárov a očakáva výnos 200 mld dolárov. Ako to dosiahnuť?

1. ETAPA - smrteľný vírus
Svetové obyvateľstvo ako cieľová skupina je v prvej etape konfrontované s náhlym výskytom smrteľnej nákazy, ktorá sa údajne rýchle šíri do celého sveta. Svetová zdravotnícka organizácia môže podľa novej definície - "rozsiahle šírenie choroby" - nechať v zmluvných krajinách vyhlásiť pandémiu. Krajiny, ktoré majú s WHO zmluvy tak svorne zavádzajú odporúčané opatrenia a pristupujú k zavedeniu: prekrytie tváre, ochrana rúškou (respirátorom), odstup, zvýšené hygienické opatrenia, nebozkávanie, nesex, nepodávanie rúk, uzavretie sa doma v izolácii, zavreté školy, kostoly, športové podujatia, reštaurácie, turistické rezorty, letiská...
Ponúkaný profit - prežitie, ochrana pred nákazou.
Spravodajstvo nonstop o tejto téme / hrôzostrašné štatistiky z manipulovateľných dát / nárast úmrtí / vlny / obmedzovanie cestovania / hranice / semafóry...

2. ETAPA - diagnostika
Cieľová skupina je neustále strašená nadhodnotenými štatistikami o náraste úmrtí. Ponúkaným riešením je hromadné vytieranie vzoriek z nosa (vytvorenie odberných miest) pomocou pcr testov.
Ponúkaný profit - potvrdenie, že nie som nakazený a zisk modrého papierika, ktorý poskytuje čiastočný návrat slobôd - vstup do práce, do obchodu...

3. ETAPA - lockdown - injekcia
Istota modrých papierikov trvá krátko, spustí sa hrozba nových vĺn epidémie, pred ktorými je záchranou uzavretie krajiny (lockdown). Médiá prinášajú víziu riešenia, že dlhé uzavretie krajiny môže byť uvoľnené, ak si dostatočný počet jedincov nechá vpichnúť injekcie, ktoré sa postupne vyvíjajú v popredných farmaceutických laboratóriách.

4. ETAPA - argumentácia - vyhnutie sa zodpovednosti
Očkovacia akcia má dôležitý háčik, ktorý je pointou celého marketingu tejto mega predajnej akcie - nie je ešte ukončené testovanie vpichovanej látky, takže si ju "môžu" dať iba tí, čo to risknú na vlastnú zodpovednosť. Za to budú môcť vycestovať na dovolenku a ísť napr. do kina či do kostola. Najkomplikovanejším miestom celej akcie pre organizátorov je práve 4. etapa. Veľká časť cieľovej skupiny, ktorá bola ochotná sa nechať testovať zrazu zneistie a vakcináciu odmieta. Veľké podozrenie vzbudí aj odstúpenie výrobcov vakcín od zodpovednosti za prípadné negatívne účinky.

Riziko z nežiadúcich účinkov aplikovaných látok sa snažia rozptýliť známe osobnosti, športovci, herci, politici, ktorí inscenujú situácie, ako si sami nechávajú vpichnúť túto neznámu látku pred kamerami a MM médiá sú pri tom. V skutočnosti im pichajú vitamíny, alebo kalciovky, alebo aj vôbec nič. A niektorým neinformovaným celebritám kľudne aj skutočnú látku. Nedôvera v cieľovej skupine narastá. Vznikajú ďalšie a ďalšie nápady na podporu dôvery, napr. očkovacie lotérie, darčeky, výhody.
Ponúkaný profit - vakcíny sú účinné, výrazný návrat slobôd - vstup do práce, do obchodu, cestovanie...

5. ETAPA - dve včeličky - 3,4,5...
Keď už majú všetci záujemcovia po dve vakcíny a mali by konečne dospieť do pokoja od stresu (budúce cestovanie, práca, chodenie kam sa im zachce...), prichádza ďalšia vlna. Spochybnenie účinnosti obidvoch včeličiek a ďalšia ponuka riešenia - opakovaného sa opichávania, každého pol roka, štvrť roka. Chápete, kam smeruje tento druh predajného marketingu?

Štvrtá a piata etapa marketingu neboli zvládnuté, vyžadovali si ešte niekoľko rokov príprav a doladenia, ale možno to celé malo vypáliť práve takto. Raz sa budú musieť obete kognitívnej disonancie prebudiť, pochopiť a prijať väčšiu časť pravdy a zodpovednosť za svoje žitie aj za cenu komplikácií a vystúpiť z KOGNiTíVNEj DiSONANCiE, alebo zahynúť v tomto kolotoči užívania jedovatých včeličiek. Každú látku možno považovať za jedovatú, ide len o jej koncentráciu. Kyanidu stačí užiť pár kvapiek, kuchynskej soli pár kilogramov.

Obchodné riziká

Každý dobrý obchod sa vyhodnocuje dosiahnutým ekonomickým efektom, t.j. prínosom pre majiteľa. Spokojnosť zákazníka je však neoddeliteľným faktorom úspechu. Ak je predmetom obchodu (produktom) zdravie či život zákazníka, dá sa predpokladať, že každý živý zákazník je spokojný zákazník. Je vďačný za produkt, ktorý ochránil jeho život. Každý umretý už nie je schopný prejaviť nespokojnosť, keďže je po smrti. Psychológovia však musia pripraviť modely ovplyvňovania pozostalých, ktorí by mohli prejaviť nespokojnosť - reklamácie - za nepreživších. Zbavenie sa zodpovednosti podpísaním reverzu príjemcom injekcie, je zdá sa dostatočné riešenie. Ďalšie techniky, ako postupovať v práci s pozostalými, už boli viac krát otestované v praxi a úspešne použité, napr. na vojnových veteránoch či obetiach deštrukcie svetového obchodného centra (WTC) a pod.

Verejná mienka

Verejná mienka je ako verejné zdravie, nejestvuje, ale má ohromnú silu. Ak sa prebudí povedomie u viac ako 7-12% populácie, môže mať tento príbeh nedosiahle následky na vývoj spoločnosti. Produkt ako zdravie či život je za čiarou. Presviedčanie ľudí, že zdravie je externá záležitosť a dodáva sa do tela injekčnou striekačkou nevydrží dlho. Po odhalení pravdy, môže mať takéto oklamanie vážne následky pre autorov projektu. Ale to už asi aktéri súčasných udalostí nebudú na svete a potomkovia precitnuvšej populácie budú musieť zložito odstraňovať tento zastaralý koncept verejnej mienky a jeho dôsledky z politiky, zákonodarstva, zdravia, sociológie, vzdelávania... Vhodnejšie, než odstraňovanie chýb z minulosti, bude náhrada starého a chybného, novým a správnym. Tam sa vývoj spoločnosti v najbližších tisícročiach uberá, takže tento koncept napredovania je takmer istý.

Vysoký počet zainteresovaných osôb

Projekt predaja vakcín protikovidu a ich následovná aplikácia ľuďom sa spustil naraz a takmer vo všetkých krajinách sveta. Impulz na vyhlásenie pandémie vydala WHO, však opatrenia v jednotlivých krajinách už riadili ich politickí predstavitelia a štruktúry organizácií verejného zdravia, pracovníkov zdravotníctva, médií, cirkví, samosprávy... V celom systéme je zapojené príliš veľké množstvo ľudí, z ktorých postupne začínajú vystupovať jednotlivci a zverejňovať podivné pozadie udalostí pandémie. To je vysoké riziko na vznik chýb, ktoré môžu viesť k súdnym procesom. Väčšina konaní zo strany zainteresovaných osôb bola pravdepodobne spôsobená ich vlastnou nevedomosťou. Ak má takéto konanie za následok poučenie sa, jedná sa o prospešné konanie, v tomto konkrétnom prípade sa paradoxne môže jednať o "priaznivý spoločenský vývoj tlakom".

Aliancia slobody, Norimberg 2

Odporcovia pandémie a očkovania z radov vedcov, lekárov, právnikov, blokovaných podnikateľov a občanov, poskytujú opačné informácie než médiá, vytvárajú tlak na protipandemické opatrenia a obmedzenia a spochybňujú ich, poukazujú na porušovanie ľudských práv. V mnohých mestách sveta rastie vlna protestov a volanie po obnovení norimberských procesov. Takáto vlna je prirodzeným dôsledkom (reakciou) v prípade takej rozsiahlej akcie. Možno však aj v tejto oblasti dôjde k pochopeniu a poučeniu spoločnosti, že cesta nahor nemôže viesť cez násilie, odplatu, pomstu... Prijať vývoj a získať pochopenie by mohlo byť dostatočným vyústením udalostí pre každého. Ak sa kognitívne správanie chápe ako svojprávne, potom takmer všetci príjemcovia produktu konali z vlastného rozhodnutia "dobrovoľne". Je preto ťažké očakávať nejaké kolektívne zavinenie a odsúdenie. Možno na úrovni morálky, ale tam sú praktiky marketingu už dávno v mínuse.

Odkazy, linky, ďalšie články

Dôsledného pátrača by mali zaujímať ďalšie informácie, hodia sa niektoré linky k súvislostiam, uvedeným v tomto článku:

 • UN / OSN - organizácia spojených národov.
 • WHO / SZO - svetová zdravotnícka organizácia, gen. riaditeľ.
 • Pfizer - výrobca vakcín.
 • EU plánovač - vakcinačné schémy pre krajiny EU.
 • Biely dom - sídlo prezidenta USA.
 • WEF - svetové ekonomické fórum.
 • GAVi - očkovacia aliancia.
 • Wuhan - inštitút pre virológiu.
 • REAL 2030 - agenda 2030 skutočnosť, fikcia.
 • Grand Jury - kriminálna operácia.
 • GFANZ - aliancia na urýchlenie dekarbonizácie ekonomiky.

Ďalšie externé odkazy uvádzame na stránke: Odkazy na zdravie

 

Tip na záver
Často sa stáva, že píšuceho človeka považuje okolie za spisovateľa, najmä ak píše výborne. Niektorým je udelený titul za písanie - nobellova cenu za literatúru - a ani nás nenapadne, že onen človek je niečim väčším. Žrecom. A preto tak dobre píše, lebo veľa vidí.

© na zdravie 2016