Čo Ui nedokáže

Umelá inteligencia ChatGPT dáva pôsobivé odpovede,
bez chýb v gramatike. Nedokáže však zvládnuť nasledujúci
zoznam úloh, ktoré človek bežne zvláda:

A otázka znie:

dokážeme Umelej inteligencii s týmito nedostatkami pomôcť, aby sa mohla viac priblížiť k podstate ľudských bytostí? Odpoveď znie: áno, je to možné. Očakávaná personalizovaná umelá inteligencia, ktorá bude logickým vyústením tzv. personalizovaného vyhľadávania, bude založená na princípe umelého osobného "ega" a bude slúžiť individuálnym potrebám človeka a tiež ho bude chrániť, ako to robí ego.

Každý človek, vlastník osobnej Ui, tak bude zároveň jej učiteľom (programátorom) ale bude mať k dispozícii aj programové balíky externých vedomostí a ich príslušné aktualizácie, kompatibilné s daným jedincom a s jeho možnosťami. Šité na mieru. Stále však bude platiť, že sa jedná o "UMELÚ" inteligenciu, t.j. vytvorenú pre človeka. Pri jej správnom používaní nebezpečenstvo nehrozí.

Odkazy

 

Na zdravie