Inteligentný les

Julia Dordel + Guido Tölke

Známi protagonisti nového chápania lesa a stromov Suzanne Simard a Peter Wohlleben prinášajú v snímke autorov Julia Dordel a Guido Tölke - Inteligentný les (Intelligent Trees) neobvyklé pojmy ako: priateľstvo, rodina, matka, city, kŕmenie malých stromčekov, ktoré väčšina z nás ešte v súvislosti s lesom asi nepočula. Podľa posledných výskumov sa však ukazuje, že príslovie "necitlivý ako kus dreva" je úplný nezmysel. Stromy toho cítia viac, než si dokážeme predstaviť. Pozrite si nový film Inteligentný les a vychutnajte si 45 min pohody a príjemnej energie v najvyberanejšej lesníckej spoločnosti.

Inteligentný les

Réžia: Julia Dordel, Guido Tölke
Hrajú: Peter Wohlleben, Dr. Suzanne Simard
Film: dokumentárny r. 2016
Jazyk: anglicky / nemecky / česky

Stromy hovoria, pestujú rodinné väzby a starajú sa o svojich tínedžerov, kŕmia ich. Je to príliš fantastické, aby to bola pravda? Nemecký lesník Peter Wohlleben a vedecká pracovníčka Suzanne Simard (University of British Columbia, Kanada) pozorovali a skúmali komunikáciu medzi stromami počas desaťročí. Ich zistenia sú ohromujúce. "Inteligentné stromy" divákovi podáva hlavné pozorovania, ktoré sú obsiahnuté v knihe Petra Wohllebena, ako je láska, ktorá je udržiavaná v živote susedných stromov, starý stromový-pár, ktorý sa pozerá jeden po druhom, matky-stromy, ktoré kŕmia svoje potomstvo atď. Film ide nad rámec pozorovaní a tvrdení, ale zodpovedá poslednému výskumu v oblasti lesnej vedy.

Lesný internet a ešte viac

Väčšina toho, čomu hovoríme les, v skutočnosti žiadnym lesom nie je. Vhodnejšie by bolo hovoriť tomu "stromová plantáž". So stromami sme si totiž zvykli zaobchádzať ako s lánom kukurice - vysadiť a v pravý čas zožať. Lenže strom, teda to, čo vidíme nad zemou, je len zlomok jeho existencie. Väčšina jeho života sa odohráva pod zemou v koreňovom systéme, ktorý môže byť až štyrikrát mohutnejší ako priemer jeho koruny. Husto pretkané korene rôznych druhov stromov tvoria rozsiahlu sieť obalenú mykorhíznymi hubami, po ktorých vláknach nazývaných hýfy prúdia nielen látky, ale aj informácie. Celé to tvorí akýsi lesný Internet.

Film "Inteligentné stromy" dáva zaznieť ľuďom, akými sú profesorka a vedecká kapacita Suzanne Simard či lesník Peter Wohlleben, autor bestselleru Tajný život stromov, ktorí si uvedomujú silu vety pôvodných obyvateľov Vancouveru: "Všetko je v jednote". Les je totiž oveľa skôr rodina než supermarket, kam si chodíme pre drevo. Preto sa dozvieme, čo sú to materské stromy, ako si stromy odovzdávajú informácie z generácie na generáciu, ako nadväzujú priateľstvá, či sa dokážu báť a o mnohom ďalšom, čo by sme čakali skôr od zástupcov živočíšnej ríše. Až sa naučíme o lese uvažovať v týchto "ľudských" kategóriách, môžeme zmeniť naše uvažovanie. A nielen o lese, ale aj o nás: nemôžeme tvrdiť, že sa staráme o les, keď v skutočnosti iba ťažíme drevo.

Film "Inteligentné stromy" režisérov Julia Dordel a Guido Tölke, však zároveň predstavuje aj spôsoby, ako je možné udržateľným hospodárením vrátiť lesom ich pôvodný "rodinný" charakter, ale zároveň zlepšiť množstvo aj kvalitu dreva, ktoré od lesa potrebujeme. Pretože z poškodenej rodiny zvyčajne vzídu len tĺci.

Autorka filmu má lesnícke vzdelanie

Sama ste vyštudovala lesníctvo na University of British Colombia. Ako reagujú vaši kolegovia z odboru vo chvíli, keď vo filme zaznie veta "rovnako ako mäsiar nie je žiadny chovateľ ošípaných, tak lesník nie je žiadny opatrovateľ lesa"? Je pre nich váš film revolučný, alebo vaši kolegovia s celostným chápaním lesa ako systému súhlasia?

Julia Dordel: Väčšine z nich sa film veľmi páčil, pretože približuje vedu laikom a dokáže odovzdávať zložité koncepty zrozumiteľne. Zdá sa, že im tie drsné analógie nevadia. Zatiaľ sme žiadne negatívne reakcie nezaznamenali. A áno, verím, že väčšina - možno dokonca všetci - lesní inžinieri by súhlasili, že les je veľmi zložitý systém a my sme zatiaľ dokázali pochopiť len zlomok všetkých jeho tajomstiev. Nepovedala by som, že náš film je revolučný, ale skúmanie Dr. Suzanne Simardové a ďalších v jej odbore možno spôsobí revolúciu v lesníctve - teda ak tí, ktorí rozhodujú, vezmú do úvahy vedecké výskumy a ich implementácie do súčasného lesníctva.

Zaujal nás koncept "materských stromov". Vážne môže medzi starými a mladými stromami fungovať akýsi medzigeneračný prenos informácií?

Julia Dordel: Výskum Suzanne Simard a ďalších to potvrdzuje. My sme len filmári, ktorí dávajú Dr. Simard a Petrovi Wohllebenovi priestor, aby mohli tieto zaujímavé koncepty a myšlienky šíriť a ľudia sa mohli o nich dozvedieť. Snáď tým prispejeme aj k nejakej zmene.

Bezmyšlienkovitou ťažbou dreva narúšame a oslabujeme systém komunikácie medzi stromami. Možno stanoviť hranicu, pri ktorej je porušenie už nevratné?

Julia Dordel: Toto je ťažká otázka. Čo vieme, neexistuje žiadna štúdia, ktorá by to skúmala. Ako sa vo vede hovorí, "Je potrebný ďalší výskum ..."

Dokážete fantasticky prepojiť svoje záujmy - napísala ste scenár k akčnému filmu Libelle o lesnej inžinierke (ktorej úlohu ste si i zahrala), ktorá odhalí rozsiahly environmentálny komplot. Bude sa váš ďalší hraný film týkať športového prostredia, aby ste zúročila svoje skúsenosti vrcholovej modernej peťbojárky?

Julia Dordel: :-) Vinná v plnom rozsahu. Áno, jeden z našich ďalších projektov "Horkosť" je thriller, kde sa snažíme prepojiť šerm, streľbu, behanie, plávanie a jazdenie na koni s tajomstvom a akčnými zábermi. A máme v pláne ešte ďalšie ekologický nedokumentárny projekt, v ktorom sledujeme spoločnosť, ktorá sa musí vysporiadať s koncom fosílnych palív, a má možnosť buď začať znova rovnako v novom svete a rozpútať ďalší cyklus ničenia, alebo vyriešiť problémy vo svete starom.

Príbuzné odkazy

Na zdravie ;)

© na zdravie 2016