Les

Prirodzené lesy nie sú zásluhou hospodárenia lesníctva. Naopak, prežívajú napriek zásahom lesníkov. Vytrácanie obrazu prirodzeného, rozmanitého lesa, kde stromy tvoria jednotu s množstvom ďalších súčastí ekosystému, sa dramaticky ukazuje v horských oblastiach. Prirodzený les pozostáva z miliónov organizmov poprepájaných navzájom zložitými väzbami. Takýto les ponúka pestré podmienky pre všetky druhy organizmov. Nádhernou exkurziou do prostredia prirodzeného lesa je film Znovuzrodenie lesa, ktorý by si mal pozrieť každý. Neváhajte si ho púšťať aj viac krát, dokým sa vám jeho podstata a odkaz nevryjú do srdca.

Les

Najčítanejšie články v sekcii les:

 

Tie najlepšie externé odkazy uvádzame na stránke: Odkazy na zdravie

 

Želanie na záver
Nech vám tento článok - prispeje v emancipačnom procese a v ňom použité - informácie na zdravie!

© na zdravie 2016