Matrioška, hračka alebo ... ?

Asi každý pozná ruskú matriošku. Spolu so samovarom a vodkou patrí k najznámejším ruským suvenírom. Málokto však tuší, čo táto drevená bábka predstavuje. Väčšinou si ľudia myslia, že sa jedná o akúsi hračku. Tento jednoduchý "ochranný" názor dokonca pomohol uchrániť matriošku pred jej likvidáciou počas dlhých stáročí temna a kvázi komunizmu v Rusku. Keby totiž bola odhalená skutočná podstata matriošky, zaiste by bola zničená a vymazaná z myslí ľudí. Táto šifra nesúca odkaz najhlbšieho poznania je viazaná na východnú tradíciu. Hovorí o veľkosti ruského (slovanského) ducha viac, než čokoľvek iné. V minulom mojom článku sa matrioška objavila v súvislosti s ideou život v živote žije. Jej tajomstvo je vznešené ako tajomstvo sfingy, alebo kameňa mudrcov, či jablka poznania.

Matrioška

Neprináleží mi túto šifru poznania dešifrovať pred čitateľmi viac, než dokáže každý z nich sám. Poznanie totiž prináleží len bádavému jednotlivému ľudskému oku a mysli. Tak tu matrioška po stáročia čaká na svoje odhalenie. Zatiaľ sa s ňou hrajú deti a ona čaká na každého z nás, aby nám osobne odovzdala pravdu, ak sme už na pravdu pripravení.

Kedy nám bude pravda odhalená? Keď otázka bude správne položená a túžba poznať odpoveď na ňu bude najsilnejšia zo všetkých našich túžob. Však nie len tento postup vedie k pochopeniu odkazu matriošky. Dokonca vôbec nemusíme objaviť podstatu matriošky. Stačí, ak objavíme podstatu lesa, alebo ľudstva, alebo lásky, alebo morálku, samsáru, alebo Ježiša... Veľa ciest vedie na vrchol, na ktorý sa dívame. Matrioška môže byť jednou z nich.

Tie najlepšie externé odkazy uvádzame na stránke: Odkazy na zdravie

 

Želanie na záver
Nech vám padnú úvahy o matrioške na zdravie a prinesú veľa úspechov v rozvíjaní ducha.

© na zdravie 2016-2022