Nádherná Zelená

Nádherná zelená planéta sa nachádza ďaleko vo vesmíre. Žijú na nej láskavé bytosti, ktoré napriek jednoduchému spôsobu života v lone prírody, sú ďaleko pred nami. Svoje poznanie a energiu zameriavajú na rozvoj svojich duší, chránia životné prostredie a starajú sa oň rovnako ako o veci svojich blížnych a detí. Raz za rok sa zhromažďujú na mieste, kde preberú všetky dôležité udalosti. Keď prejednávajú poslov, ktorých vyšlú na jednotlivé planéty, narazia na problém. Na Zem sa nikomu z nich nechce. Zem je známa ako nebezpečné a nepriateľské prostredie. Nakoniec sa predsa len prihlási jedna dobrovoľníčka Mila, ktorú na Zem láka hľadanie vlastnej identity. Od starého mudrca sa totiž Mila dozvedela, že pochádza práve zo Zeme, kde sa narodila počas predchádzajúcej cesty jej otca. Ako nás vidí Mila, ukazuje film režisérky Coline Serreau - Nádherná zelená.

Nádherná Zelená

Pozrieť film - Nádherná zelená
Réžia, scenár, hudba, hlavná úloha: Coline Serreau
Originál: La belle verte / 1996
Francúzsko
Slovenské titulky
Dĺžka: 99 min.

Spoločenstvo, ktoré odvrhlo technický pokrok, svet vecí, ktorý poznáme a žijeme my na Zemi, vykazuje množstvo hodnotných vlastností. Priateľskosť, družnosť, súdržnosť, pravdivosť, starostlivosť, úctivosť, optimizmus, veselosť ... všetko to, o čo sa my vo svete dualizmu snažíme, alebo mali by sme sa snažiť. Život na planéte, ktorej sa hovorí Nádherná Zelená je dômyseľnou voľbou strednej cesty. Život spoločnosti à la "stredná cesta" znamená niekde medzi extrémami. Medzi bohatstvom a biedou, medzi pretechnizovanosťou a zaostalosťou, medzi nedostatkom a nadbytkom, medzi chorobou a nesmrteľnosťou ... v lone prírody, v absolútnom súlade s ňou. Príroda je už prednastavená ako stredná cesta. Pochopiť ju a splynúť s ňou, to je správne riešenie pre nás, pre život jednotlivca aj spoločnosti. Stredná cesta, po ktorej vykročil ako prvý Siddhártha Gautama.

© na zdravie 2016