Zelené klamstvo, alebo zelená propaganda?

Najviac škôd v ekológii narobia ekológovia profesionáli. Však "ekológovia amatéri" mobilizovaní propagandou sa im postupne vyrovnávajú. V strachu o svoje životy sú pripravení uveriť čomukoľvek. Najnovšie teórii, že životné prostredie kolabuje. Myslia si, že ŽP sa môže kaziť a niektorí vedci ho vedia zas opraviť. Je to ilúzia, ale elita na nej dokáže vytvoriť spoľahlivú agendu na zarábanie peňazí a ovládanie nevedomých bytostí. Spojením demagógie a propagandy dokážu zacykliť mysliace bytosti v slučke previnilých pocitov. Z pokrivenej mienky o životnom prostredí vzniká rovnako pokrivené zelené hnutie. Kto videl film, alebo čítal knihu od Kathrin Hartmann, Zelené klamstvo, mohol si uvedomiť, že negáciou negácie nemusíme získať pôvodný výrok, t.j. že odhalením klamstva sa nemusíme dostať k pravde, ale sa môžeme zamotať v ešte väčšom klamstve.

Zelené klamstvo demagógia a propaganda

Demagógia vs propaganda

Ak žijete "nezodpovedne", zelenáči vás svojou demagógiou o topiacom sa ľade a zahrievaní atmosféry privedú k poslušnému triedeniu odpadkov a zberu smetí z riek, lesov a námestí. Až budete za smeti považovať aj pokosenú trávu a opadané lístie zo stromov a stanú sa z vás ekologickí fanatici, stojaci v miliónových šíkoch za Grétou, Uršulou a podobnými šialencami, možno niektorým z vás svitne, že stojíte v špatnom zástupe.

Nazriete, že tá svorne kráčajúca väčšina tvorí masu zmanipulovaných eko-pomätencov kráčajúcu v ústrety uzákoňovaniu noriem na kravské prdy, tepelné koeficienty vašich domov, kontrolu uhlíkovej stopy každého človeka až do takých absurdít, ktorými vás budú nútiť, aby ste premieňali svoje komíny zo sporákov na výfuky ozónu. Pritom eko-pomätencom nevadí, že ich mecenáši kontaminujú vodu, pôdu a vzduch, produkujú elektromobily, mikrovlnky, 5,6,7...G, satelity na orbite v takej hustote, že môžu konkurovať motorizmu na diaľniciach...

Tých pár precitnuvších zo zelenej demagógie, ktorí opustia zástupy Zelenej Gréty, sa vydajú na správnu cestu a začnú robiť konečne tú "pravú ekológiu". Využijúc svoju racionalitu, odhalia všetky podvody zelenej demagógie a nič netušiac začnú tvoriť zelenú propagandu, zelenšiu ako zelená demagógia. Ako napríklad autorka zeleného klamstva Kathrin Hartmann.

Vášňou týchto "prebudených" sa stane hľadanie "skutočných zelených" postupov, ktorými chcú chrániť prírodu a Zem. Ani si nevšimnú, že ich vášnivý intelekt mobilizovaný strachom zavedie do ďalšej slepej uličky. Na jej konci stojí ceduľa s nápisom: "premárnil si čas, vymedzený ti na tejto Zemi". Tí, ktorí sa v detstve radi hrávali hru na zima - teplo, nájdu na konci zelenej uličky ceduľku "zima" a tí kresťansky založení ceduľku "márnosť".

Autori zelenej agendy sa tešia, že sa im podarilo zamerať pozornosť ľudí (hlúpych aj tých premúdrelých) na vymyslený problém - fikciu o kolabujúcej planéte a odvrátiť pozornosť ľudí od toho, čomu by mali podrobiť svoj život - dosiahnutiu emancipovaného, vedomého človeka. Ostáva nádej, že napriek všetkej zelenej agende sa im nepodarí oblbnúť všetkých. Vždy sa nájde pár bytostí, ktoré aj napriek klamárom vidia veci také, aké sú a poskytnú svoje chrámy duchu, ktorý tak môže aj v minimálnych prúdoch ďalej sýtiť život pravdou.

Uhlíková stopa

Ekológia s citom a úžasom

Všetky oblasti života, ktoré delegujeme pod správu štátu, postupne degenerujú a stávajú sa nefunkčnými. Vidíme, ako štát devastuje cez školstvo vzdelanie, cez zdravotníctvo zdravie, cez silové rezorty spravodlivosť, slobodu a mier, cez poľnohospodárstvo pôdu, lesy a potraviny. Posledná odolávala cirkev, odlúčená od štátu bola donedávna akou-takou zárukou pre vieru a duchovno. V súčasnosti však ani cirkev nie je v bezpečí. Bergoliove sympatie so socializmom, liberalizmom a globalizmom predkladajú aj cirkev svetskej moci a vydávajú ju na pospas nevercom. To umožňuje nevídané spoločenské zmeny.

Preto všetky oblasti svojho života, na ktorých nám záleží, by sme mali pritiahnuť čo najbližšie k sebe, pod vlastnú kompetenciu a vlastnú kontrolu. Na čo nemáme dosah, to nevieme ovládať a bude to zneužité. Mali by sme si položiť otázku, či sa budeme ďalej len nechápavo prizerať tomu, čože sa to deje v oblasti poskytovania zdravia, vzdelania, potravín, mieru, ekológie atd., alebo preberieme za tieto oblasti vlastnú zodpovednosť?

Tieto webstránky sú zamerané na starostlivosť o svoje zdravie a o svoje životné prostredie vo vlastnej réžii. Táto idea sa dá napĺňať tak, že robíme toľko zdravotných opatrení a ekológie, koľko zvládneme sami. Obe činnosti sú pre náš život zásadné a nezávislosť v týchto dvoch oblastiach je kľúčovou pre našu slobodu. O svoje okolie sa staráme vlastným pričinením tak, ako o vlastné zdravie. Tým, čím je zdravie v našom vnútri (v tele), tým je ekológia v našom bezprostrednom i širšom okolí (mimo tela). Vzťah medzi organizmom a životným prostredím navonok je rovnako dôležitý (ak nie dôležitejší), ako vlastné zdravie vo vnútri.

Nepodporujeme delegovanú ekológiu "na diaľku", ktorú rôzne skupiny a politici zneužívajú pre svojich mecenášov. Týmto vzťahom sa venuje vo svojej práci spomínaná autorka knihy Zelené klamstvo (The Green Lie) Kathrin Hartmann. Rozhodne si túto knihu prečítajte, ale ostaňte pozorní aj pri jej čítaní. Nedajte sa zmanipulovať do nového kola zeleného šialenstva. Každý extrémizmus končí fanatizmom, radšej sa pokúste hľadať zlatú strednú cestu, aby vaša ekológia plynula s citom a úžasom nad objavovaním zákonitostí sveta stvoreného.

Životné prostredie
stále sa obnovuje

Vlastné nakladanie s odpadmi podľa zásady R-R-R

Princíp RRR (reduce, reuse, recycle), ktorý používame v odpadovom hospodárení, znamená v praxi jednotlivca výbornú pomôcku na budovanie vzťahu so životným prostredím. Prvé R znamená zníženie spotreby, redukcia (z angl. reduce); druhé R je znova-použitie (reuse); tretie R značí opätovné spracovanie, využitie odpadu ako druhotnej suroviny (recycle).

Niet odpadu, ktorý by sme nedokázali svojpomocne spracovať, aby z neho vzniklo niečo nové a opäť užitočné. V praxi to napríklad vyzerá takto: ak odseparujeme papier z vlastného odpadu, môžeme z neho urobiť niečo iné, užitočné (reuse), napr. papierové brikety, kompost, alebo využiť papier na rozkurovanie v peci, izolovanie pivnice, balenie uskladnených jabĺk a pod. Taktiež vieme využiť kuchynský odpad na výrobu vlastného kompostu. Vieme využiť železný odpad pri svojich kutilských výtvoroch, z plastových fliaš vyrezávať šnúry na prádlo. Sami premýšľajme o ďalších možnostiach využitia starých vecí.

1. Reduce - redukcia

Pri uvažovaní nad odpadom sa najprv pokúšame zredukovať množstvo daného druhu odpadu. Ak dokážeme znížiť množstvo napríklad plastového odpadu tým, že prestaneme nakupovať vodu v PET fľašiach a nahradíme ju pitnou vodou z vodovodu, je problém vyriešený najlepším možným spôsobom - plastový odpad v našej domácnosti nevzniká. Tým netvrdíme, že voda z vodovodu je bezchybná, je to len polotovar, ktorý by sme mali pred pitím upravovať - filtrovať.

2. Reuse - opätovné použitie

Ak sme podľa prvého pravidla znížili výskyt plastových fliaš na minimum, tie ďalšie, ktoré sa v našej domácnosti ešte občas objavia, môžu byť podľa druhého pravidla opätovne použité, napríklad na uskladnenie tekutín ako worm džús, použitý olej, farby a podobne. Ešte nemusia skončiť v zbernom kontajneri. Tiež z nich môžeme vyrobiť vec na iné využitie, než je ich pôvodné. Keď plastovú fľašu rozrežeme na dve časti, získame zo spodnej časti fľaše pohár a z vrchnej lievik. Nové použitie.

3. Recycle - spracovanie

Pod recykláciou odpadu sa myslí jeho priemyselné spracovanie na pôvodnú surovinu. Odpad je využitý ako druhotná surovina a premenený na novú výrobu. Napríklad zo zberového papiera sa vyrába recyklovaný papier, zo železného šrotu sa vyrábajú oceľové ingoty, rúry, plechy a z nich lode, autá, chladničky. My však pod recykláciou myslíme vlastné spracovanie druhotných surovín, nie priemyselné...

Učme sa od prírody, nesnažme sa ju zachraňovať, veď nedokážeme zachrániť ani seba. Ona to vie. Pozrime sa, ako si poradila s miestami, ktoré postihli najťažšie zásahy ľudskej činnosti, akými sú jadrové katastrofy. Všetko, čo robíme pod vplyvom intelektu je chybné. Zelená agenda je v súčasnosti najviac zneužívaná na strašenie ľudí. Všetko, čo by sme mali v oblasti ekológie robiť, je učiť sa, ale nezasahovať.

Odkazy, linky, ďalšie články

  • Falošná uhlíková stopa - mashable.com - v roku 2000 získala pochvalné ocenenie reklamná kampaň pôsobiaca na americkú verejnosť, že uhlíkové znečistenie zachytávajúce teplo je aj váš problém, nie problém spoločností vŕtajúcich sa hlboko do Zemi kvôli a potom predajom uhlíkatých palív rafinovaných zo starých, rozložených tvorov. British Petroleum, druhá najväčšia neštátna ropná spoločnosť na svete s 19.000 plynovými a čerpacími stanicami po celom svete najala odborníkov na styk s verejnosťou, reklamnú agentúru Ogilvy & Mather, aby podporili názor, že klimatické zmeny nie sú chybou ropného giganta, ale jednotlivcov...
  • Ropný objav - nytimes.com - V roku 2004 si BP najala spoločnosť pre styk s verejnosťou Ogilvy & Mather, aby zlepšila svoj imidž, čiastočne tým, že sprostredkovala správu, že za svoje emisie skleníkových plynov nesú zodpovednosť spotrebitelia ropy a zemného plynu, nie producenti ropy a plynu, ktoré používajú. Výsledkom bola dômyselná kalkulačka uhlíkovej stopy spoločnosti BP , ktorá umožňuje jednotlivcom vypočítať emisie uhlíka, ktoré sú výsledkom ich činností....
  • Uhlíkové klamstvo - clear.ucdavis.edu - Ak chceme spomaliť zmenu klímy, musíme náš energetický sektor posunúť preč od fosílnych palív a udržať geologický uhlík mimo atmosféry a v zemi, kde sa nachádzal už milióny rokov. Priemysel fosílnych palív by urobil dobre, keby našiel inovatívne spôsoby, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu, namiesto toho, aby nalial obrovské množstvo peňazí do davovej manipulácie...
  • ToP marketingový trik 20. storočia - thred.com - Je dobre známym faktom, že najúčinnejšou obhajobou v trestnom konaní je alternatívny podozrivý. British Petroleum, druhá najväčšia súkromná ropná spoločnosť na svete, si túto skutočnosť určite uvedomovala v roku 2000, keď sa premenovala na „Beyond Petroleum“, čím začala medzinárodnú marketingovú a PR kampaň, ktorá mala spopularizovať dnes už veľmi známu „uhlíkovú stopu“...
  • Uhlíková stopa - veľká lož - theface.com - Keď som prišiel domov, začala ma hlodať klimatická vina . Prirodzene som teda skontroloval, aký veľký mám„ uhlíková stopa“ bola (vec, o ktorej nám bolo povedané, aby sme boli dobrí) a urobila niekoľko šialených výpočtov o tom, koľko uhlíka dávam do atmosféry len tým, že existujem. Sčítal som veci ako koľko energie spotrebujem vo svojom dome a na cestovanie, ako aj koľko energie potrebujem na výrobu a odoslanie jedla, ktoré jem, oblečenie, ktoré nosím, alebo na napájanie všetkých mojich zariadení...
  • Presunutie viny - theconversation.com - Myšlienka uhlíkovej stopy sa vyvinula z metodiky environmentálneho manažmentu známej ako „ hodnotenie životného cyklu “. Bol to jeden z prvých spôsobov, ako merať vplyv produktu alebo systému počas celej jeho životnosti, čo pomáha spoločnostiam riadiť ich výdavky na materiály a energiu....

 

Myšlienka na záver
"Odpadmi sa nezaoberáme preto, že nám vedci zasielajú jedno varovanie vedcov ľudstvu za druhým, že nás spolu s politikmi strašia koncom sveta, ale preto, lebo žiť správne znamená aj zanechať po sebe poriadok."

© na zdravie 2016