Tretie varovanie svetových vedcov ľudstvu

Približne 15.000 vedcov podpísalo a zverejnilo v novembri 2017 výzvu - Druhé varovanie svetových vedcov ľudstvu. Chceli pozdvihnúť varovný prst a poukázať na ignorovanie Prvého varovania z roku 1992. Tieto varovania obsahovali viacero krokov, ktoré by malo ľudstvo podniknúť na prechod k udržateľnosti - napríklad obmedzenie rastu populácie, zníženie spotreby fosílnych palív, mäsa a iných zdrojov, čistotu vôd, ochranu lesov, pôdy a podobne. Druhé varovanie vedcov obsahovalo grafy kľúčových environmentálnych ukazovateľov za posledných 25 rokov, aby ukázali, že väčšina z nich ostáva bez viditeľnej zmeny a pokračuje stále v nesprávnom trende. Tieto hodnoty sa blížia ku kritickým, prečo teda neberieme varovania vedcov vážne a nepodnikáme odporúčané kroky?

Varovanie svetových vedcov ľudstvu
Varovanie svetových vedcov ľudstvu

Bude potrebné tretie varovanie svetových vedcov?

Možno už nebudú vedci čakať ďalších 25 rokov, aby adresovali ľudstvu tretie varovanie. Možno čoskoro pochopia, že alarmujúci stav planéty a civilizácie je do značnej miery ich zásluha. Veď je to samotná veda a výskum, ktorá ako vedúca sila spoločnosti, vedie ľudstvo za nadmerným konzumom. Možno vedci pochopia svoj podiel na tomto smerovaní a rozhodnú sa prijať akési vlastné vedecké desatoro - zásady vedeckej morálky.

Tretie varovanie svetových vedcov môžu smerovať sebe. Vhodným termínom bude 22.2.2022. Možno by sa mali inšpirovať Albertom Einsteinom, ktorý prejavil opatrnosť pri vlastnom výskume. Svoje záverečné objavy si odniesol so sebou na večnosť, uvedomiac si, aké problémy by mohli ľudstvu priniesť. Posledné, čo nám zanechal zo svojej práce je rovnica E=m.c2, ktorej publikovanie možno tiež neskôr oľutoval. Niektoré novinky z vedeckého poznania by malo ľudstvo získať a využívať v praxi až po primeranom vlastnom dozretí. Nezrelému ľudstvu môžu neprimerané poznatky uškodiť. Sme toho svedkami práve dnes. S poznaním je potrebné narábať obozretne. Toto by si mali vedci uvedomiť. Možno postačí jeden príklad za všetky:

Vplyv VTR na stav planéty

* VTR = vedecko-technický rozvoj
Prednedávnom bola práca v lesoch veľmi namáhavá a zdĺhavá. Hlavným pracovným nástrojom boli: sekera, obojručná píla a kôň. Boli to vedci, ktorí vynašli motorovú pílu a lesný traktor, čím sa práca v lese výrazne uľahčila. Niekoľko rokov nato, v procese automatizácie, bol do lesov zavedený ešte významnejší vynález - harvestor. Ním vedci vyriešili túžbu a požiadavku lesníkov - nahradiť množstvo pilčíkov jediným poloautomatizovaným strojom. Ťažba dreva sa stala rýchlou a jednoduchou, ako nikdy predtým.

Vedecko-technický rozvoj a stav planéty

Jeden strojník dokáže ťažiť viac, ako kedysi desiatky drevorubačov. Harvestory aj v ťažkých a neprístupných terénoch pília, orezávajú, krátia, zvážajú stromy do dolín, odkiaľ vedú cesty pre kamióny, ktorými sa drevo masovo odváža do fabrík a spaľovní. Po lesníkoch ostávajú holé kopce. Sme vskutku rýchli. Vďaka vedcom vieme ťažiť tak rýchlo, že príroda nestíha tvoriť nový les. Zároveň sme sa však stali sami sebe nebezpečnými. Ako sa to mohlo prihodiť? Vedci si zabudli položiť niekoľko dôležitých otázok, alebo ich úmyselne ignorovali?

Dokážu lesníci užívať tieto výkonné ťažobné stroje v súlade s potrebami planéty (rozumej zdravého ŽP)? Alebo ich budú používať pre potreby tvorcov zisku? Jestvuje funkčná legislatíva, ktorou bude ľudstvo vedieť regulovať využívanie ťažobných strojov, napríklad proti nadmernej ťažbe dreva? Sú lesníci a politici dostatočne zrelí pochopiť a prijať nevyhnutné rozhodnutia? Dokážu rozbehnutý BIOMASAKER zastaviť? Alebo sa musíme pripraviť na to, že lesy za pár rokov zmiznú? Ako budeme žiť, keď lesov nebude? Chceme snáď začínať až tam, kde - muž, ktorý zastavil púšť?

Milí vedci, nemali by ste si klásť takéto otázky pri každej vedeckej a výskumnej práci, na samotnom počiatku každého bádania?

Vďaka výdobytkom vedy a chamtivosti niektorých ľudských druhov
ide už ničenie planéty a drancovanie zdrojov ľahko.

Za súčasným drancovaním sveta, ktoré dosahuje nevídaných rozmerov a chystá sa rozvíjať stále viac a viac, sa dajú ľahko odhaliť tri hlavné príčiny:

  • Chamtivosť, ktorú predstavuje - homo avarus
  • Materializmus, reprezentovaný - homo materialismi
  • Vedeckosť, zastupuje - homo scientific

Keď sa spoja, potom to už ide...

Chemický biomasaker
Chemický biomasaker v lesoch
Chemický biomasaker
Chemický biomasaker na poliach
Chemický biomasaker
Biomasaker v riekach a moriach
Znečistenie vzduchu
Znečistenie ovzdušia
Prebujnelá doprava
Doprava a megastavby
Ťažobné stroje
Drancovanie Zeme z povrchu
Ťažobné stroje
Drancovanie Zeme z mora
Ťažobné stroje
Drancovanie Zeme zvnútra
Poľno priemysel
Živočíšna veľkovýroba
Veľkolov rýb
Drancovanie morí
Odchádzajúce živočíchy
Odchádzajúce živočíchy
Nukleárne nebezpečenstvo
Odchádzajúce mestá
Pandémie
Odchádzajúci ľudia

1992: Druhé varovanie svetových vedcov ľudstvu.

Pokračovanie: Kam nás nakoniec dovedú vlastná nevedomosť, veda a chamtivosť.

© na zdravie 2016