Prírodné kompostovanie

Pôda je vyjadrením lásky medzi človekom a Zemou. Najvrchnejšia vrstva Zeme je zároveň spodnou vrstvou nás. Tu sa spolu dotýkame a prelíname. Starostlivosť o ňu má veľký význam pre nás oboch - ľudstvo i Zem. Tu môžeme vytvoriť raj na Zemi, alebo vyprahnutú púšť. Je to o láske alebo strachu. Keď sa pozornejšie prizrieme tejto tenkej vrstvičke, zistíme že sa jedná o voňavú, vlhkú humusoidnú masu odumierajúcich rastlinných zvyškov, na ktorých hoduje množstvo živých organizmov a mikroorganizmov. Zjednodušene ju môžeme nazývať kompost. Procesy vytvárania, obnovovania a udržiavania tejto živej, humusoidnej vrstvy sa môžeme učiť od prírody, ktorá nám predvádza prírodné kompostovanie. Zdravú pôdu môžeme prirovnať k zdravej ľudskej pokožke, obe majú viac spoločného, než by sme predpokladali.

Prírodné kompostovanie
Prírodné kompostovanie

Kompostovanie ako prírodná recyklácia

Kompostovanie je najlepším napodobením prírodných recyklačných procesov, navyše je zdarma. Učme sa procesy premeny od prírody a ozdravíme životné prostredie i seba. Kompostovať sa dá všetko, musíme len zvážiť, ktorý kompost na aké účely využiť. Pri kompostovaní majme neustále na pamäti, že pracujeme so živým organizmom. Odoberajme, prevracajme a inak manipulujme, len ak musíme a vždy uvedomelo, s mimoriadnou ohľaduplnosťou. Hýbeme domovmi miliónov organizmov, trháme siete a väzby, takže s citom ;) inak nie sme o nič lepší, než tí, ktorých problematika životného prostredia vôbec nezaujíma. Prejavujme úctu tejto vyššej forme žitia, ktorá nás učí hlbšie poznanie sveta a zušľachťuje naše vedomie a bytie.

Zelený list a vetvička vytvárajú rastlinu a podieľajú sa na jej živote. Keď list odumrie a odpadne na zem, pustia sa doň mikroorganizmy a premenia ho na kompost. Podrobnejším pozorovaním tohto procesu zistíme, že odumretý list je potravou pre množstvo rôznych organizmov, ktoré konzumáciou vytvárajú rôzne rozkladné medziprodukty, ku ktorým pridávajú vlastné výlučky. Výslednou zmesou týchto látok je kompost, ktorý je ideálnym substrátom pre život ďalších rastlín. Kompostovaním je zabezpečený kolobeh živín v prírode. List sa zmení na kompost, z ktorého rastú nové rastliny a ďalšie listy. Inými slovami: "prach si a v prach sa obrátiš", alebo: "z prachu predkov nový život pokračuje".

Prírodná recyklácia ukazuje, že všetko sa neustále premieňa a nič nevyjde nazmar. Napodobňovanie prírody je správnym konaním civilizovaného človeka. Človek by ani nemusel napodobňovať, ak by bol spätý s prírodou. Žil by automaticky s ňou v súlade. Žiaľ civilizovaný človek žije mimo prírodu a mnohým jej princípom už nerozumie. To ho ohrozuje na existencii, preto robí najlepšie, ak sa pozorne díva a vynasnaží sa zladiť s prírodou, pochopiť prírodu srdcom. Pochopenie prírodných procesov intelektom alebo srdcom znamená dva rôzne prístupy k poznávaniu a teda aj dva rôzne výsledky. Ak chápeme veci srdcom, snažíme sa podľa tohto pochopenia žiť, zosúladiť sa a brať ohľad. Ak chápeme iba intelektom, naše snaženie bude smerovať k ovládaniu.

Ak máme pocit, že sa nám vymyká životné prostredie spod kontroly, pozrime sa ako to robí príroda a napodobnime ju vo svojich technológiách (biomimikry). Alebo ešte lepšie nechajme prírodu urobiť to za nás. Známy japonský filozof a farmár Masanobu Fukuoka, ktorý získal v roku 1988 ocenenie Ramona Magsaysaya (ázijská obdoba Nobelovej ceny) za prírodné farmárstvo hovorí, že celá ľudská inteligencia je nanič a všetko čo človek v jej zmysle urobí, je chybné konanie. Podľa Fukuoku je najlepšie dať si dobrého šlofíka, alebo sa venovať ničnerobeniu (meditácii). Nechať všetko na prírodu a radšej veci nekaziť.

Prírodná recyklácia je premena látok, hmoty a energií zo starých foriem na nové. Príroda používa na premenu organizmy. Hovoríme tomu aj potravinový reťazec. Ak chceme recyklovať v duchu prírody, využívame vhodné organizmy pre požadovaný druh premeny. Kompostovanie je veľmi správne pochopenie prírodnej recyklácie, napodobenie prírodného procesu, ktorým sa premieňajú odumreté organické zvyšky na nový substrát. Podľa Fukuoku by sme však nemali robiť ani kompostovanie. Tento proces totiž v prírode prebieha automaticky na každom metri pôdy (v lesoch, na poliach, na lúkach). Vôbec nemusíme prírode konkurovať, aj tak to nedokážeme. Kým však nadobudneme takéto dokonalé porozumenie prírode, učme sa najprv správne kompostovať. Kvôli učeniu je také konanie človeka opodstatnené, veď prichádzame na svet, aby sme sa ho naučili.

Ak sme už vyspelejší a použijeme prírodu, aby premenila naše nepotrebné veci na veci užitočné, je to najlepší spôsob ako obnovovať. Okrem toho, že je to zadarmo (argument intelektu), je dôležitým najmä fakt, že prírodná premena je vždy správna t.j. bezchybná (argument srdca). Prírodná recyklácia (prírodné kompostovanie) je vždy ohľaduplná k životnému prostrediu. To je jej podstatou.

Žiaľ do ľudských procesov premeny starého na nové sa vždy vlúdi akási chyba. Často úmyselná, aby sa dala využiť na zisk. Príkladom nesprávnych technológií premeny je napr. spaľovanie, ktoré je chybou (nepochopením prírodných princípov). Spaľovanie je príliš náročné, pre človeka zatiaľ nezvládnuté a preto neefektívne a škodlivé. Výsledné produkty (struska a splodiny) sú problematickejšie, než vstupný produkt (komunálny odpad). Spaľovanie uránu, uhlia, ropných produktov, opotrebovaných pneumatík, ale aj dreva či komunálneho odpadu sú plytvaním a ničením.

Učme sa recyklovanie s prírodou

Naučme sa premeny, ktoré používa príroda. Mlieko skysne (baktériami), lístie a drevo prehnije na kompost (baktériami a hmyzom), kompost sa zmení na humus (baktériami, hmyzom a dážďovkami), železo sa zmení na oxid (vodou alebo baktériami). Kameň zvetrá na piesok a prach (vodou, vetrom, slnkom a baktériami). Deti dokonca poznajú obra, ktorý sa kŕmi kamením a kaká piesok. Všetky veci dokáže príroda svojpomocne rozložiť a premeniť, v Amerike sa spúšťa zaujímavý projekt na ľudské kompostovanie. Využívajme túto schopnosť prírody. Jej potenciál pomáhať nám je obrovský. Ak vynesieme vedierko kuchynského odpadu (šupiek z ovocia, zeleniny, nedojedené zbytky a pod.) pod les a zakopeme ich, nakŕmime množstvo mikroorganizmov a po čase tam nájdeme voňavý kompost a v ňom možno rásť nový stromček zo semienka, ktoré bolo medzi šupkami.

Ale ak tieto odpadky vysypeme do kontajnera so zmesovým odpadom, budú ho prevážať v smetiarskom aute do spaľovne, kde ho budú sušiť a potom ho spália. Na konci tejto cesty premeny spaľovaním sa získa zanedbateľné množstvo tepla, za cenu veľkých nákladov - mzdy, pohonné hmoty, energie atd. Ako bonus spaľovania nám ostáva toxická struska zo spaľovne :-(

struska zo spaľovne
Spaľovanie - toxická struska
priemyselné kompostovanie
Kompostovanie - substrát

Ak sa naučíme recyklovanie od prírody a začneme s ňou spolupracovať, získame takmer zdarma nové zdroje. Dokonca aj ten najproblematickejší odpad, ktorý nám robí v súčasnosti najviac starostí, sa dá kompostovaním zneškodniť - premeniť. Dobre čítate, aj jadrový odpad sa dá pomocou biotechnológií založených na princípe kompostovania premeniť na neškodný. Výskumníci a najmä "zodpovední" zatiaľ ešte nepochopili že kompostovanie, riadené kŕmenie mikroorganizmov a genetické modifikovanie môžu byť účinné v likvidácii nežiadúcej radioaktivity. Bude potrebná koordinácia viacerých odborov, ale nakoniec aj vedci objavia toto riešenie. Je to jednoduchšie než by sa domnievali, stačí sa len učiť od prírody.

Periodická sústava prvkov nám má napovedať, prečo sa jednotlivé látky nachádzajú vedľa seba, o čo sa líšia a ako sa môžu zmeniť jedna na druhú. Baktérie zvládajúce konzumáciu radioaktívnych látok sú už známe Deinococcus radiodurans, recept prírodnej premeny hornín, akými sú zvetrávanie, tavenie, stláčanie, kryštalizácia tiež.. Zem počas svojich procesov uložila rádioaktivitu do smolinca (uránová ruda - uraninit). My ho štiepaním aktivujeme, odoberieme časť energie a zbytky by sme potrebovali vrátiť späť do čo najstabilizovanejšej podoby t.j. uraninitu, ako nám ukázala príroda. Musíme to celé už len správne pochopiť a technologicky (inšpirovaním sa biomimikry) doriešiť. A hlavne nájsť vôľu kompetentných.

Na záver sa vráťme k úvahe z úvodného odstavca - podobnosť zemskej najvrchnejšej, humusoidnej vrstvičky a ľudskej pokožky. Ak sa naučíme všetko o kompostovaní, organizmoch, ktoré sa na ňom podieľajú, môžeme tieto poznatky aplikovať na výskum vlastnej pokožky. Mnohí ľudia dnes trpia ochoreniami pokožky - ekzémy, lupienky, vyrážky, svrbenie alebo len vysušenosť, či zvýšená mastnosť pokožky. Pri hľadaní riešenia na tieto problémy môžu veľa napovedať práve poznatky z kompostovania.

Nech vám kompostovanie a úvahy o ňom padnú na zdravie!

© na zdravie 2016