Domáce kompostovanie

Ekologická premena civilizovaného človeka nastáva prechodom z producenta cez recyklovača na kompostára odpadov. Taká zmena je prospešná človeku i prírode. Ideálne je vyriešiť svoje odpady priamo doma, kde vznikajú. Triediť odpad na papier, sklo, plasty a ostatné a odnášať ich do smetiakov je síce chválihodné. Ide však len o malý krôčik v premene na eko-človeka. Časom treba pokročiť ďalej a riešiť hlavne to "ostatné". Zmesový odpad je vážnejším problémom pre životné prostredie, než papier, sklo či kovy. O tie má záujem priemysel. Zo zbytku však môžeme zachrániť množstvo organickej hmoty pred spálením. Správna premena sa totiž nerobí ohňom v spaľovni, ale domácim kompostovaním. Zistite ako ďalej "ako na to", ak si myslíte, že treba separovať a kompostovať. Zachraňovať planétu ;)

Domáce kompostovanie
Životné prostredie

Produkujeme stále komplikovanejšie odpady. Tlak na neustály rast HDP spôsobuje, že sme obeťami vlastného konzumu a vlastných smetí. Tých spoločných aj domácich. Pritom by sme obidvom mohli dať zbohom, stačí trocha širšieho uvedomenia.

Poznáte príslovie: "podľa čistoty záchoda, poznať vyspelosť národa"? Stačí pozmeniť začiatok: "podľa čistoty životného prostredia" a platí to rovnako. Domáce kompostovanie organických zvyškov je dobrým krokom na ceste k bezodpadovému životu. Pojem odpad tak môžme postupne vo svojom slovníku nahradiť výrazom druhotná surovina. Táto zmena myslenia je kľúčovou v našom vylepšovaní seba samého. Rozdiel v myslení "odpad - druhotná surovina" nás posúva z materialistu na duchovnú bytosť. Stávame sa menej chamtiví, menej konzumujeme, menej si zo sveta berieme. Zanechávame! Sme!

Inak, kompostovanie nemá žiaden hlbší zmysel. Deje sa totiž bez nášho pričinenia, bez toho či chceme alebo nie. Bez toho, či veci odseparujeme, alebo necháme na jednej spoločnej kope. Premenia sa. Premena sa v prírode deje neustále. Zmena je totiž základným zákonom vesmíru. Deje sa preto, aby sa vesmír vylepšoval. My v tom môžeme napomôcť. Napríklad tým, že sa staneme aktívnou súčasťou premeny (podieľame sa na tom), čo je zásadnou odlišnosťou k rozhodnutiu ostať pasívni. Iba uvedomenie si podstaty vecí totiž nestačí. Treba čin, aktivitu. To je zásadné pre naše učenie, vzdelávanie, pochopenie, napredovanie, vylepšovanie. Kompostovaním dosiahnuť bezodpadový život.

Dá sa dosiahnuť bezodpadový život v civilizovanej spoločnosti ?

Dá a nemusíme sa ani vrátiť "na stromy". Každý z nás by mal iba zistiť vlastnú uhlíkovú stopu, popremýšľať nad sebou, nad svetom, deťmi a možno dokáže prijať jednoduchú zásadu, že po sebe vždy poupratuje. Po sebe neznamená iba vo svojej obývačke. Čím nás bude viac, takto zmýšľajúcich a konajúcich, tým bude výsledok viditeľnejší. Bezodpadový život by mal byť výsledkom nášho precitnutia a ekologického napredovania. Zásada prijateľná pre každého jedinca a každé spoločenstvo. Samozrejme aj pre každú firmu. Určite nie je korektné, ak sa firma nepostará o smeti zo svojho podnikania, ktoré otravujú svet dlho potom, ako jej predstavitelia zhabali zarobené peniaze, zdvihli kotvy a zamávali nám z luxusnej jachty.

Pri stanovení vlastnej odpadovej rekapitulácie (uhlíkovej stopy) možno ostaneme mnohí prekvapení, koľko sajrajtu za sebou zanechávame. Nejedná sa iba o odpady, ktoré vyprodukujeme osobne, ale aj také, ktoré si necháme pre seba pripraviť niekde inde. Napríklad sadneme do lietadla a odletíme na výlet do Ameriky. Pritom spotrebujeme 500 litrov paliva na každého pasažiera, teda aj na nás. Zarobíme si na poriadnu osobnú eko-záťaž. Darmo potom budeme na rôznych fórach a sociálnych sieťach viesť emotívne diskusie, poukazovať na ničenie prírody a požadovať zmeny od priemyslu a vlády.

Začnime preto u seba a nikam už viac neukazujme prstom. Zvládnuť svoj bezodpadový život a predviesť ho ostatným. To je jediný funkčný program pre zdravé životné prostredie. Kompostujme a recyklujme svoje odpady. Tie, ktoré nevieme premeniť, nevytvárajme. Postupne sa zmeníme z neuvedomelého odpaďáka na uvedomelého čisťáka. Keď zanecháme čisto po sebe, zrodí sa čistota aj v nás. Tí zdatnejší dokážu časom poupratovať ešte aj po druhých. Z toho vzniká zvlášť dobrá karma.

» Kalkulačka uhlíkovej stopy.

Našim pomocníkom v domácom kompostovaní budú dážďovky

Väčšinu užitočnej práce pri domácom kompostovaní urobia dážďovky. Premieňajú organický odpad (pre nich potravu) na hnojivo - vermi-kompost (tuhá zložka) a vermi-džús (tekutá zložka). Každý pozorný chovateľ dážďoviek je k nim ohľaduplný, lebo vie, že ide o cítiace bytosti. Na kompostovanie v domácnosti sú najvhodnejšie Kalifornské dážďovky - Eisenia andrei, ktoré sú o niečo menšie, ako tie naše divo žijúce z rodu Lumbricus, alebo Dážďovka hnojná - Eisenia foetida. Kalifornskí červíci majú červenšie sfarbenie a vyznačujú sa vysokým apetítom. Dôležitou vlastnosťou je tiež fakt, že neopúšťajú kompostér a samovoľne sa rozmnožujú podľa podmienok, ktoré im pripravíme. Vhodné do bytu.

Eisenia foetida
Kalifornské dážďovky - Eisenia foetida

Produktom dážďoviek sú ich exkrementy, teda humus, ktorý nezapácha, neobsahuje žiadne patogény a je plný minerálnych prvkov a esenciálnych zlúčenín. Najlepšie prírodné hnojivo pre rastliny, úplne biologické, obsahuje niekoľkonásobné hodnoty živín a dôležitých prvkov. Obsah: dusík 400%, fosfor 700%, vápnik 300%, draslík 1000%, ale nejedná sa o žiadne NPK hnojivo. Ide o organický komplex živín, minerálov, vitamínov, enzýmov a prospešných baktérií pre zdravý rast rastlín. Použitie hojiva pre vlastnú potrebu. Kto chce predávať, mal by si naštudovať Zákon o hnojivách 136/2000. Certifikáciu vykonáva ÚKSÚP - Ústredný kontrólny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor pôdy a výživy rastlín, Matúškova 1, Bratislava.

Kompostovateľný materiál

Všetok organický odpad, ktorý vznikne v kuchyni je využiteľný na kompostovanie. Vynecháva sa odpad živočíšneho charakteru (kosti, mäso, syry, mlieko a pod.). Tieto si vyžadujú odbornejšie kompostovanie a v domácnosti by mohli spôsobiť nežiadúce zapáchanie. Do kompostovania môžeme pridať aj papierový odpad, najlepšie ten, ktorý už bol recyklovaný - papierové obaly na vajcia, rolky z toaletného papiera a podobne. Nevhodné sú plasty, chemikálie, potravinové výrobky obsahujúce konzervanty, emulgátory a t.d. Po získaní určitých skúseností a zvážení následkov je možné pridávať do kompostu aj takéto, menej čisté materiály. Potom je kompost vhodný len na použitie ku stromom, kríkom a kvetinovým záhonom vonku. Do črepníkov v domácnosti ani na pestovanie zeleniny takýto kompost radšej nepoužívame.

Materiál kompostovaný
01. Kompostovateľný materiál

Do kompostu môžeme pridať odpad z bavlnených a iných prírodných textílií, papier (potlačené noviny a časopisy len v obmedzenom množstve, uvážte množstvo farby z tlače). Vhodné sú obaly z vajec, rolky z toaletného papiera a iný nepotlačený papier (kartón, servítky..). Na úpravu pH pridávame vysušené a na drobno podrvené vaječné škrupiny (v prípade, kedy je krmivo pre dážďovky príliš kyslé, hodnoty pH < 7). Na kontrolu kyslosti krmiva je vhodný lakmusový papier. Kalifornské dážďovky milujú žiť v podstielke, ktorú pripravíme z nasledujúcich zložiek: kokosové vlákno, suché lístie, úzke prúžky kartónu, piliny s trochou zeminy - kompostu. Postup prípravy podstielky je uvedený ďalej v texte.

mix
02. Rozmixovaná pochúťka

Najobľúbenejšia potrava pre dážďovky: melón a melónové šupky, paradajky, banán a banánové šupky, mäkké ovocie (jablká, hrušky, marhule). Tvrdší odpad zo zeleniny musí najprv čiastočne nahniť (to zabezpečia iné organizmy, ktoré žijú spolu s dážďovkami v kompostéri). Ak potrebujeme spracovať väčšie množstvá odpadu, nakrájame ho na jemno resp. rozmixujeme. Čím pestrejší mix, tým im chutí lepšie a rýchlejšie ho skŕmia.

Domáci kompostér

Je mnoho verzií domácich kompostérov. Najlepšie sa osvedčila verzia na obrázku - vlastnoručne vyrobený kompostér. Stačí do niekoľkých plastových krabíc alebo kýblikov navŕtať niekoľko otvorov na vetranie a odtekanie tekutej zložky humusu. Dážďovky taký kompostér milujú. Dobre sa v ňom rozmnožujú, údržba je jednoduchá. Ideálny pre začiatočníkov aj pokročilých chovateľov. Pre potreby šesťčlennej rodiny používame asi desať kompostérov, každý pozostáva z troch krabíc a jedného veka.

Domáci kompostér
03. Domáci kompostér priamo v kuchyni

V priehľadných krabiciach môžeme napr. skladovať potraviny a v tých tmavých kompostovať odpad (viď obrázok 03), spolu v jednom regáli. Vyzerá to esteticky a je to nezávadné.

Ako vyrobiť domáci kompostér?

Ako jednoducho a lacno vyrobíme kompostér? Zvládne to aj dáma, ktorá dokáže vyvŕtať niekoľko dier vŕtačkou. Domáci kompostér musí spĺňať viac požiadaviek, než záhradný kompostér. Minimálne estetičnosť. Ideálne sú plastové nádoby s obchodným názvom "Samla" objemu 11 litrov, ktoré dostanete napr. vo švédskom nábytkárskom obchode ako úložné škatule. Podobné nádoby sa dajú dostať takmer v každých kuchynských potrebách. Jedinou nevýhodou je materiál - plast. Ako ekológ tento materiál najradšej vynechávam. Všade, kde to ide. Samla škatule sú dobre stohovateľné, vhodné na postavenie viac poschodového kompostéra. Pôsobia esteticky, veď ich pôvodná funkcia je úložná krabica, dajú sa uzatvoriť jednoduchým položným vrchnákom, majú vhodné rozmery pre dážďovky - dĺžka : šírka : výška (37x25x12 cm).

výroba kompostéra
04. Jednoduchá výroba kompostéra

Na vytvorenie kompostéra potrebujeme dve krabice a jeden vrchnák Samla. Do prvej krabice navŕtame prevzdušňovacie otvory a vložíme ju do druhej, ktorá je bez otvorov a slúži ako obal a zachytávač tekutej zložky humusu. Otvory navŕtame do dna a po obvode pod límcom krabice (viď obrázok). Počet dier a rozvrhnutie je na autorovi. Otvory majú zabezpečiť prístup vzduchu do krabice a odtekanie tekutej zložky vermikompostu - tzv. worm juice (worm - červ, juice - džús). Na Slovensku sa používa tiež slovo čaj.

Ako vyrobiť domáci kompostér
05. Stačí 35 otvorov a je hotovo

Na vŕtanie otvorov použijeme vrták s priemerom Ø 3-6 mm. Pre neskoršie účely kompostovania budeme možno využívať viacposchodové vermikompostovanie, potom je vhodné vyvŕtať na dne krabice viac otvorov, aby dážďovky ľahšie prechádzali hore-dole cez jednotlivé poschodia. V našom prípade nebudeme viacposchodový spôsob chovu využívať, preto nám postačí počet otvorov 30-40.

Príprava podstielky pre dážďovky

Pre život dážďoviek nestačí naplniť kompostér odpadom. Najprv musíme vytvoriť podstielku, v ktorej budú červíky a im priateľské mikroorganizmy žiť. Vhodné je napodobniť ich prírodné prostredie. Podstielka má byť ľahká, vzdušná a vlhká. V takom prostredí sa bude našim pomocníkom dobre dariť. Budú sa dobre rozmnožovať a chov bude zdravý a prosperujúci.

kokos, papier
06. Kokosové vlákno, papier

Ako materiály na podstielku pre dážďovky použijeme piliny, drevenú štiepku, kokosové vlákno, papier, suché lístie, zeminu a vodu. Tento zoznam ani vzájomné pomery nie sú záväzné. Dobre bude fungovať chov aj v podstielke zo samotného suchého lístia. Jednotlivé materiály navlhčíme vodou do stavu, kedy všetka voda vsiakne do materiálu.

podstielka
07. Lístie, papier, zemina, kokos, voda

Všetky položky podstielky premiešame do jednej masy, rovnomerne navlhčíme. Jednou z podstielkových zložiek je zemina, vhodné je využiť vyčerpanú zeminu z črepníkov, ktorá sa po dlhšom čase stáva pre rastliny nevhodnou pre vysoký obsah solí z vodovodnej vody. Dážďovky ju dokážu perfektne očistiť a zrecyklovať.

vlhkosť
08. Kvapková skúška vlhkosti

Ako určíme správnu vlhkosť podstielky pre spokojnosť dážďoviek? Po silnom stlačení podstielky sa medzi dlaňami objaví niekoľko kvapiek. Ak je materiál príliš vlhký, pridáme suché kokosové vlákno, piliny, papier, alebo podobný organický materiál. Správnu vlhkosť sa pokúsime udržiavať počas celej doby kompostovania.

podstielka
09. Podstielku rozdelíme do kompostérov

Pripravenú zmes rozmiestnime do všetkých kompostérov (nádoby s dierkami). Naspod položíme papier alebo netkanú textíliu, naň nasypeme podstielku. Do nej vložíme násadu dážďoviek 50 - 250 ks a necháme ich niekoľko dní zabývať sa. Na začiatku nemusíme mať obavy o potravu, samotná podstielka je pre dážďovky výbornou potravou.

Ako kŕmiť dážďovky

Po niekoľkých dňoch, keď sa červíci zabývali, začneme s kŕmením. Najprv kŕmime každý deň resp. každý druhý približne za hrsť šupiek z ovocia a zeleniny. Neskôr, podľa rýchlosti rozmnožovania dážďoviek a ich apetítu, budeme kŕmne dávky zvyšovať. V každom kompostéri by malo byť primerané množstvo krmiva. Dážďovky neprekrmujeme. Je vhodné stanoviť si správny počet kompostérov, ktorý vypočítame z produkcie organického odpadu v našej domácnosti.

Po čase sa v každom kompostéri bude nachádzať približne rovnaký počet dážďoviek s približne rovnakou schopnosťou skrmovať organické zvyšky. Keď si tieto veličiny odsledujeme a založíme potrebný počet kompostérov, budeme schopní zrecyklovať všetky organické zvyšky z našej domácnosti. Zvyšky nevýjdu nazmar, ani sa nebudú hromadiť.

kŕmenie dážďoviek
10. kŕmenie dážďoviek

Vajcové škrupinky pridávame v prípade prekyslenia obsahu kompostéra, pretože dlhšie skladované zbytky ovocia a ich šťavy obyčajne rýchle skysnú. Určitú úroveň kyslosti dokážu korigovať samotné dážďovky. Ak ich kŕmime správne a nepodávame im opakovane prekyslenú potravu, nemusíme nič upravovať. Vajcové škrupinky môžemme v podrvenom stave pridávať už priamo do prekyslenej potravy (do vedierka), kde zreagujú a znížia kyslosť (zvýšia pH). Pre vysvetlenie: kyseliny majú pH v rozmedzí od 0 - 7, zásady od 7 - 14. Na meranie kyslosti používame indikátor - lákmusové papieriky. Ak podávame stravu v rozmixovanej forme (obr. 3), je dobre merateľné pH. Ak by zmes mala pH menšie ako 5, upravíme ju pomocou vajíčkových škrupín na približne 7, čo je neutrálna hodnota.

rozklad
11. Drobní pomocníci rozložia tuhé zložky

Na banánovej šupke môžeme pozorovať jej rozklad drobnými bielymi pomocníkmi. Tieto roztoče sú na rozdiel od baktérií viditeľné voľným okom a pri lepšom prizretí vidieť, že sa nejedná o žiadne vajíčka, ale guličky s nožičkami a zúbkami. Naše dážďovky nedokážu tuhú potravu požrieť, preto im tieto roztoče a iné mikroorganizmy pomáhajú šupku správne "predtráviť". Hryzadlami ju dokážu narušiť a premiešať so svojimi výlučkami, čím sa začne rýchly rozkladný proces. Vzniknutú mazľavú hmotu potom už dážďovky dokážu rýchlo skŕmiť. Banánové šupky a banány patria medzi top 5 pochúťok.

papierová kapsa
12. Papierová kapsa

V prípade, ak potrebujeme do kompostéra umiestniť väčšie množstvo krmiva, zabalíme ho do papiera, alebo zasypeme lístím. Uhlíkaté materiály sú dobrou ochranou vrstvou proti hmyzu a zápachu.

čaj
13. Čaj výborná pochúťka

Vynikajúca pochúťka - čaj z vyvarených čajových sáčkov necháme vyssušiť, sáčky roztrhneme a čaj pridávame do kompostéra. Výborný zdroj minerálnych látok. Prospieva tráveniu. Lóger z mletej kávy môžeme tiež pridávať (primerane), taktiež ostrihané vlasy. To všetko sú pochúťky. Naopak surový cesnak, cibuľa dážďovkám nechutia. Ani citrusové šupky, navyše citrusy bývajú silne postriekané ochrannou chémiou. Tak ich neotravujme.

čaj
13a. Sušené, organické

Výživové doplnky - v pekných dózach môžeme skladovať okrem sušeného čaju aj ďalšie prírodné materiály, ktoré nazbierame v lese alebo počas výletov. Rôzny piesok, mušličky z mora nazbierané počas dovolenky (slúžia podobne ako vaječné škrupiny), staršie sušené byliny a ich korene, piliny z dreva, ihličie, sušené jablkové či mrkvové granule, lógr z čiernej kávy a podobne. Všetky tieto zložky môžeme z času na čas pridávať kvôli obohateniu výživy dážďoviek.

hotový humus
14. Kŕmime na jednu stranu

Čerstvé krmivo. Na obrázku vidíme jabĺčko, nakrájanú čerstvú vňať z reďkovky, banánovú šupku, vylúhovaný sypaný čaj. Celý povrch môžeme na záver posypať čajovinou a jemne pofŕkať vodou. Kŕmenie na jednej polovici kompostéra (ľavej) je vhodným usporiadaním "životného prostredia dážďoviek", druhú stranu (pravú) budú dážďovky používať na vylučovanie strávenej potravy. Takto rozložený obsah kompostéra prináša výhodu aj pre nás. Hotový vermikompost na jednej polovici je takmer čistý a dobre sa odoberá. Je to "biologické zlato", najhodnotnejšia surovina pre rastliny.

hotový humus
15. Hotový humus

Približne po týždni bolo krmivo takmer úplne premenené na humus (vermikompost) . Na povrchu ostala len kožka z paradajky, ktorú sme pridali pred 3 dňami. Drobné semienka z paprík, paradajok a iných druhov rastlín veľmi dobre klíčia. Na obrázku v strede sú viditeľné začínajúce klíčky. Nakličovanie je ďalším výborným využitím vermikompostu. Materiál bez akéhokoľvek nepríjemného zápachu, v byte vôbec necítiť.

Rozmnožovanie dážďoviek

Dažďovky sú hermafroditi, to znamená že sú obojpohlavné. Patria medzi obrúčkavce. Obrúčka je miesto, kde sa vytvárajú vajíčka. K rozmnožovaniu ale pristupujú dvaja jedinci. Vzájomne si vymenia spermie, ktoré oplodnia vajíčka druhého partnera. Obaja jedinci po akte vytvoria a vylúčia kokóny (vajíčkovité obaly), z ktorých sa liahnu malinké dážďovky do troch týždňov. Z jedného kokona približne dvadsať malinkých jedincov. Ideálne podmienky pre rozmnožovanie dážďoviek tvoria: dostatok potravy a životného priestoru, vhodná teplota a vlhkosť prostredia, tma, kľud..

rozmnožovanie
16. Rozmnožovanie dážďoviek

Na obrázku vidieť dve dážďovky, ktoré sa pred aktom stretnú prednými časťami svojich tiel a vzájomne si "vlezú" pod obrúčku, ktorá sa nachádza v prednej časti. Tam dôjde k oplodneniu. Akt párenia je dobre pozorovateľný, stačí zachovať prítmie. Dážďovky akt vykonávajú na povrchu kompostu. Ak ich budeme chovať v tmavej nádobe, budú sa dať pozorovať aj cez deň, ale po krátkom prívale svetla akt ukončia, rýchle sa oddelia a zalezú do dier. V niektorých štúdiách sa uvádza, že sa dožívajú aj 20 rokov.

kokon
17. Zlatisté kokony

Po oplodnení vajíčok oddelí dážďovka z tela hlienovitý útvar - kokón, z ktorého sa vyliahne 20-30 malých červíčkov. Komunita dážďoviek v kompostéri vie chápať veľkosť priestoru v ktorom žije a v kombinácii s množstvom potravy ktorú dostáva k dispozícii vie stanoviť správny počet jedincov svojho spoločenstva. Pri dosiahnutí určitého počtu sa už ďalej dážďovky nerozmnožujú. Ak takúto "hustú" komunitu dážďoviek rozdelíme do dvoch ďalších kompostérov, do mesiaca sa ich počet zdvojnásobí. Samozrejme pri dodržaní kŕmenia, teploty ..

mladé dážďovky
18. Mladé dážďovky

Dospelá dážďovka a jej mláďatá. Po vyliahnutí prikrmujeme bez zmien, mláďatá za dostatku potravy rýchle dorastajú. Chov zušľachtíme, keď napríklad po roku chovu, spojíme jedincov z viacerých kompostérov do jedného. To isté funguje, ak si občas vymeníme zopár jedincov s inými chovateľmi.

Vermikompost a jeho využitie v črepníku

Vermikompost nájde ideálne uplatnenie v našich črepníkoch. Pre pestovanie izbových rastlín ho miešame so zeminou, pieskom, alebo pestovateľským substrátom. Výborne poslúži pre nakličovanie semien, pri pestovaní náročných rastlín, bio-zeleniny, zelená pšenica, zelený jačmeň. Ak nepestujeme izbové rastliny, môžeme kompost darovať susedom, alebo ho vyniesť na záhon, pod strom, do lesa.

semená klíčia o sto šesť

Z humusu semená klíčia o sto šesť.. Nech vám kompostovanie padne na zdravie ;)

© na zdravie 2016