Pravda o mlieku

je veľmi jednoduchá. Človek môže piť kravské mlieko. Tradíciu mlieka nachádzame naprieč širokým spektrom ľudských spoločenstiev. Význam tejto tekutiny v živote cicavcov je porovnateľný snáď len s krvou a vodou. Substitúcia mlieka jedného druhu cicavcov pre iné druhy vrátane človeka je možná, je však potrebné zodpovedať otázky - kedy, ako a prečo piť kravské mlieko?

Pravda o mlieku

Je známe množstvo príkladov z ríše cicavcov, kedy mláďatá prišli o matku a prežili vďaka odchovu na náhradnom napr. vlčom mlieku (Romulus a Rémus). Je to dar, že je možná takáto náhrada, že je možné záchraniť život bytosti príbuzného druhu.

Krava produkuje mlieko pre svoje potomstvo, alebo pre adoptované mláďatá. Rada poskytne časť svojho mlieka aj nám, ak ho potrebujeme. Len to nemá byť krádež, podvod, zneužívanie.

Pre ekonomicky uvažujúcich jedincov môžeme použiť prirovnanie, že krava nám dáva časť svojho mlieka ako protihodnotu za služby, ktoré jej poskytujeme. Ak jej vôbec máme čo poskytnúť. Možno si myslíme, že naše maštale poskytujú kravám bývanie, alebo že im poskytujeme očkovanie, alebo že ich kŕmime, vynášame spod nich hnoj, ošetrujeme antibiotikami. Nič z toho nie sú služby kravám. Sú to služby nám ľuďom. Kravy nič z toho nepotrebujú, to sú len naše predstavy o tom, ako by mali kravy žiť. My krave takmer nemáme čo dať. Možno bezpečie a lásku. Ale tá sa v živočíšnej veľkovýrobe takmer nevyskytuje.

Krava sa nakŕmi sama a rastlinám sa obratom odplatí tým, že ich pohnojí priamo na lúke. Napije sa sama, nechá sa oplodniť býkom sama, porodí sama, vychová potomstvo sama. Zdravie si udržiava sama. Fakt jej nemáme čo dať. Takže za aké služby očakávame mlieko? Berieme si ho len tak, lebo chceme a môžeme. No dobre, ale mali by sme pri tom aspoň dbať na citlivosť a vďaku. Aby boli naše kravy šťastné.

Od spokojnej - šťastnej - kravy slúži mlieko ako elixír, od nešťastnej kravy ako jed. Prečo je tomu tak? Vylučovanie hormónov šťastia alebo strachu sa prejaví aj v mlieku. Výskumy potvrdili, že znásilnená samica nie je šťastná. Samica, ktorej ukradli alebo zabili mláďa nie je šťastná. Samica, ktorej je upieraná sloboda, nie je šťastná. Samica, ktorej nie je dopriata prirodzená potrava a voda, nie je šťastná.

Možno by pomohlo prejaviť viacej úcty týmto tvorom, vďaka ktorým žijeme a máme čo jesť už tisícročia. Kŕmime sa ich mliekom, ich mäsom, obliekame sa do ich koží. A kravy sa nebránia. Teda nie tak, aby my sme to postrehli. Každý vie, že v Indii je krava kvôli svojej nekonečnej úžitkovosti považovaná za posvätnú bytosť, preto sa jej prejavuje patričná úcta. Potom aj zaobchádzanie s kravou je správnejšie. Indovia by v slede tisícročí asi neprežili bez kravy a sú za to patrične vďační.

Je to naša voľba a naša karma

Tak, ako sú tu stromy, ktorých pravý význam ani netušíme a pritom by sme bez nich neprežili ani deň, tak sú tu kravy, ktorých význam pre človeka je taktiež nesmierny. Tie tvory idú s nami po našej ceste a dávajú nám všetko čo si vezmeme. Mali by sme si to uvedomovať a byť vďační a súcitní.

Koľko si môžeme od kravy zobrať? Koľko je jej prirodzená produkcia mlieka? Asi záleží od kravy. Nie každá krava rovnako mlieka dáva. Teliatko určuje svojou potrebou prirodzenú produkciu mlieka v kravskom vemene. Koľko potrebuje, toľko mu žľazy matky vyrobia. Potrebuje teliatko 100 litrov mlieka denne? Nie. Ak sa dá taká dojivosť v živočíšnej výrobe od kravy dosiahnuť, je to len kvôli podvodu a chamtivosti ľudí. Ak oklameme kravu, odoberáme z nej priveľa, jej mliečne žľazy budú aj tak ďalej dopĺňať mlieko, lebo je vyprovokovaná zvýšená potreba - aj keď ľudskou špekuláciou.

Špekulácia sa zákonite niekde prejaví. Vracia sa nám v negatívnej forme, v nekvalite mlieka kvôli stresu kravy, v jej zhoršenom zdraví, zlom živote a samozrejme v našej karme. Nech sa bude priemysel akokoľvek snažiť špekulovať, krava je živý tvor a v živej prírode sa tvoriť viac ako je prirodzené nedá. Ak to niekto ignoruje, tak musí pozorne sledovať, kde sa mu veci vymknú spod kontroly - resp. systém zrúti.

Ak musíte piť mlieko, užívajte si kravské mlieko. Dbajte aby to bolo bio mlieko. Buďte pritom pozorní, uvedomelí, vďační a súcitný. Tak vám padne aj kravské mlieko na zdravie. Nezáleží na tom, či si mlieko obstarávate priamo ako starostliví chovatelia kráv, alebo si ho kúpite. Každý môžeme prispieť k šťastiu kráv. Ideálne tým, že kravské mlieko nekonzumujeme, alebo aspoň tým že si kúpime mlieko u poctivých farmárov, ktorí sa plne venujú a chápu skutočné potreby kráv - ich kravy sú šťastné a mlieko je elixírom.

Tí veľkochovatelia a veľkovýrobcovia potravinárskych výrobkov, ktorí sa starajú iba o svoje zisky, podvádzajú, špekulujú a nezáleží im, aké utrpenie pri tom kravy prežívajú, nech ostanú v zabudnutí. Každý spotrebiteľ mlieka má vo svojich rukách, ako sa bude s kravami zaobchádzať. Budeme tolerovať týranie, alebo mu vyslovíme rozhodné NIE a staneme sa súcitnými? Je to naša voľba a naša karma.

Nakupovaním najlacnejších výrobkov podporujeme veľkovýrobu. Tým, že sa rozhodujeme na základe najnižšej ceny, sa dostávame do pasce. Veľmi často kupujeme práve problematické produkty veľkochovateľov. Vďaka trikom a podvodom si iba oni môžu dovoliť najnižšie ceny. Ich ceny už obsahujú aj našu "províziu". Kúpia si nás? Predáme im za pár centov svoju morálnosť?

Veľa úspechov v hľadaní pravdy a rozvíjaní ducha.

© na zdravie 2016