Informácie a zdravie

Pre udržanie dobrého zdravia je dôležité dbať aj o kvalitu informácií, ktoré sa dostávajú do nášho informačného poľa a odtiaľ do vedomia. Vďaka technológiám, ako sú knižnice, školy, internet, televízia, mobil a pod. sa v našom priestore vyskytuje nadmerné množstvo sprostredkovaných informácií a neustále pribúdajú ďalšie. Všetko to fičí nevídaným tempom, len či sú všetky tieto informácie pre zdravie vhodné? Ako informácie vstrebávať, ako ich triediť, ako dbať o pravdu, ako odmietnuť klamstvo, ako ich rozlíšiť, ako rozpoznať propagandu, manipuláciu, kde nájsť dobrého učiteľa, ako si udržať zdravý rozum v tom informačnom pretlaku? Neľahká, ale vzrušujúca výzva pre dnešného človeka.

informácie

Sem na svet chodíme, aby sme sa ho mohli učiť. Učenie je jediná zmysluplná činnosť, základňa a podstata evolúcie. Všetko ostatné je plytvanie časom a energiou. Učenie je prirodzenou vlastnosťou každého živého organizmu. Najlepšie sa realizuje v prirodzených prírodných podmienkach (PPP učenie). Ľudská spoločnosť už do učenia pre svoje mláďatá-deti vkladá obrovské množstvo neprirodzených (sprostredkovaných) informácií, čím sa stáva učenie zložitejším. Tak prebieha učenie aj v dospelosti a starobe. Ale aj to má význam v procese zušľachťovania.

Sprostredkované informácie

Sprostredkované informácie môžu učenie spestriť a rozšíriť vedomie jedinca o skúsenosti iných jedincov, alebo (a to sa deje významne častejšie) môže jedinca neopraviteľne poškodiť. Ľudské učenie je navyše zaťažené dedičným hriechom, ktorého hlavným problémom je chcenie. Chcenie na úrovni "chamtivosť" prináša so sebou zlovôľu, ktorá je v prostredí učenia (informácií) reprezentovaná úmyselným klamstvom. Tak učenie ľudí ľuďom ponúka aj množstvo slepých uličiek, ktoré vedú do labyrintu omylu. Je ich toľko, že trafiť do cieľa je takmer nemožné. Napriek tomu jestvuje správne riešenie života:

Hľadať pravdu

Hľadať pravdu vo svete sprostredkovaných informácií (t.j. tých, ktoré nám predkladajú iní) je poriadny oriešok, pretože iní majú voči nám množstvo rôznych záujmov. Svoje záujmy na nás presadzujú prostredníctvom sprostredkovaných informáci, ktoré často účelovo pozmeňujú. Zmenené informácie sú klamstvo a klam veľkého rozsahu je už aj zdraviu škodlivý, preto by sme mali dbať o jeho odhalenie a odstránenie z vedomia pravdy, resp. presunutie na jeho pravé miesto t.j. do šuflíka označeného "klamstvo". Manipulátori, jedni nám chcú dobre, iní naopak. Niektorí z tých, ktorí nám chcú dobre, ani netušia, že nám v skutočnosti škodia, iní si myslia, že nám škodia, v skutočnosti nám pomáhajú. Je to poriadne zamotané. Urobme si test médiami, ktoré sú v oblasti sprostredkovaných informácií špecialistami.

Médiá 1 - alternatíva:

Médiá 2 - hlavný prúd:

všetky médiá

Vyššie sú zobrazené vybraté, do dvoch skupín zoradené, slovenské informačné (spravodajské) médiá, ktoré sa nachádzajú na opačných brehoch. Jedny tvrdia takmer svorne takú istú úroveň informácií a tie druhé tvrdia takmer svorne opak. Akoby opačné pravdy. To je veľmi zaujímavé, že? Dve opačné pravdy! Každému je hneď jasné, že to tak nemôže byť, že iba jedny hovoria pravdu a tie druhé klamú. Ktorá skupina médií informuje pravdivo a ktorá klame? Vieme to určiť sami, alebo sa spoľahneme na nejakú autoritu, ktorej veríme, aby to rozhodla za nás? Jedny sa označujú za médiá hlavného prúdu a tie druhé najčastejšie ako alternatívne médiá. Vybrať si medzi nimi správne, je lákavá ponuka, ako dospieť k pravde. Lenže...

Nikdy vás nenapadlo, prečo sú v mediálnom súboji vždy iba dva tábory, stojace proti sebe? Jeden prúd je pravda (true), druhý prúd klam (false). To vyzerá logicky, že? Jeden tábor pre pravdu, druhý tábor pre nepravdu. Ten, ktorému verí väčšina, je ten ktorý má pravdu, teda hlavný prúd a ten, ktorému verí menšina, je ten, ktorý klame, t.j. alternatíva (alebo dezoláti). Je naozaj svet taký jednoduchý, že buď je niečo pravda, alebo je to nepravda? Prečo chýba tretí, alebo štvrtý, piaty... názor na vec? Je to podozrivé, že?

Vo svete médií je to tak: sú dva tábory, ktoré tvrdia opak a my si máme vybrať, jeden, alebo druhý názor. A s pravdou to nemusí mať zďaleka nič spoločného a zväčša ani nemá. Ako bolo uvedené, ide o názory. Médiá však tieto názory radi vydávajú za pravdy. Je jasné, že tie médiá z druhého brehu to tým médiám z prvého brehu vyvracajú a naopak. Je to dômyselná hra, ktorú pre nás oba mediálne prúdy hrajú. Niečo, ako futbalový zápas.

Propaganda

Oba brehy médií majú za úlohu, udržať nás všetkých v hre. A ich zástupcovia (redaktori, majitelia..) nemusia o tejto svojej hlavnej úlohe ani vedieť. Oba prúdy zastrešuje ten istý sponzor (šedá eminencia), ktorý ich zo zákulisia podporuje (často cez odlišné osoby) a dbá o to, aby čitatelia verili ich propagande. Sponzorovi je jedno, či vyhráva ľavá, alebo pravá propaganda. Ovláda aj jednu aj druhú stranu médií a teda má moc aj nad táborom ľudí, ktorí veria hlavnému prúdu aj nad dezolátmi. Majiteľovi futbalového štadiónu je jedno či vyhrajú modrí alebo červení, pre neho je dôležité, aby vypredal všetky vstupenky a dobre zarobil na vstupnom. Ako je to s autormi názorov (majiteľmi médií) a ich propagandou, ktorú šíria, si ukážeme v ďalšom pokračovaní tohto článku. Dovtedy si dajte sami za domácu úlohu rozlúštiť nasledujúce otázky:

 • Ako to, že sponzorovi vyhovuje a teda sa aj stará o to, aby pomer priaznivcov alternatívy a hlavného prúdu bol 50:50 ?
 • Prečo je dôležité pre malú skupinu vládnucej elity udržiavať rozdelenú spoločnosť, ideálne v pomere 49:51 ?
 • Prečo je volebný výsledok "demokratických" volieb vždy približne 49:51 ?
 • Prečo na rozdelenie spoločnosti najlepšie slúžia médiá, t.j. ich protichodné názory ?
 • Prečo sa politické smery (koaličné a opozičné) a mediálne prúdy (mainstream a alternatíva) spájajú a podporujú ?
 • Prečo vaše názory začnú cenzúrovať pri dosiahnutí cca 50.000 sledovateľov ?
 • Čo sa s vami ako médiom udeje, ak cenzorovi vyhoviete a čo sa s vami udeje, ak sa mu vzopriete ?
 • Čo má za lubom človek, ktorý sa rozhodol poskytovať informácie druhým ? Čím sa živí, kto ho platí ?
 • Prečo ani jeden politický smer ani druhý, keď sú pri moci, nepodporia skutočne prospešné zmeny v školstve (vzdelávaní) ?
 • Môžeme aj bez sprostredkovaných informácií dosiahnuť úroveň osobného vzdelania potrebnú na evolučný skok ?
 • Ako môžeme porozumieť šifrovaným informáciám bez šifrovacieho kľúča ?
 • Aký je rozdiel medzi žurnalistom a drbnou ?
 • V čom spočívala spolupráca médií a politikov pre celosvetový úspech WHO v 2019-20-21 ?
 • Kde sa nachádzajú informácie v maslowovej pyramide potrieb ?
 • Jednou z úloh sprostredkovaných informácií je odviesť pozornosť čitateľov od prirodzených informácií, prečo ?
 • Je medzi vyššie uvedenými 18 médiami aspoň jedno, ktoré je vhodné pre hľadačov pravdy ?

 

Odkazy, linky, ďalšie články

Mohli by vás zaujímať ďalšie články na tému informácie, ktoré sme publikovali pred časom:

Tie najlepšie externé odkazy uvádzame na stránke: Odkazy na zdravie

 

Želanie na záver
Nech vám tento článok - prispeje v emancipačnom procese a v ňom použité - informácie na zdravie!

© na zdravie 2016-2022