Prírodné kompostovanie

Pôda je vyjadrením lásky medzi človekom a Zemou. Najvrchnejšia vrstva Zeme je zároveň spodnou vrstvou nás. Tu sa spolu dotýkame a prelíname. Starostlivosť o ňu má veľký význam pre nás oboch - ľudstvo i Zem. Tu môžeme vytvoriť raj na Zemi, alebo vyprahnutú púšť. Je to o láske alebo strachu. Keď sa pozornejšie prizrieme tejto tenkej vrstvičke, zistíme že sa jedná o voňavú, vlhkú humusoidnú masu odumierajúcich rastlinných zvyškov, na ktorých hoduje množstvo živých organizmov a mikroorganizmov. Zjednodušene ju môžeme nazývať kompost. Procesy vytvárania, obnovovania a udržiavania tejto živej, humusoidnej vrstvy sa môžeme učiť od prírody, ktorá nám predvádza prírodné kompostovanie. Zdravú pôdu môžeme prirovnať k zdravej ľudskej pokožke, obe majú viac spoločného, než by sme predpokladali.

Prírodné kompostovanie
Prírodné kompostovanie

Kompostovanie ako prírodná recyklácia

Kompostovanie je najlepším napodobnením prírodných recyklačných procesov, navyše je zdarma. Učme sa procesy premeny od prírody a ozdravíme životné prostredie i seba. Kompostovať sa dá všetko, musíme len zvážiť, ktorý kompost na aké účely ďalej využijeme. Pri kompostovaní majme neustále na pamäti, že pracujeme so živým organizmom, preto odoberajme, prevracajme a inak manipulujme, len ak musíme a vždy uvedomele, s mimoriadnou ohľaduplnosťou. Hýbeme domovmi miliónov organizmov, trháme siete a väzby, takže s citom ;) inak nie sme o nič lepší, než tí, ktorých problematika životného prostredia vôbec nezaujíma. Prejavujme úctu tejto vyššej forme žitia, ktorá nás učí hlbšie poznanie sveta a zušľachťuje naše vedomie a bytie.

Zelený list a vetvička vytvárajú rastlinu a podieľajú sa na jej živote. Keď list odumrie a odpadne na zem, pustia sa doň mikroorganizmy a premenia ho na kompost. Podrobnejším pozorovaním tohto procesu zistíme, že odumretý list je potravou pre množstvo rôznych organizmov, ktoré konzumáciou vytvárajú rôzne rozkladné medziprodukty, ku ktorým pridávajú vlastné výlučky. Výslednou zmesou týchto látok je kompost, ktorý je ideálnym substrátom pre život ďalších rastlín ale aj tej istej rastliny, z ktorej list odpadol. Kompostovaním je zabezpečený kolobeh živín v prírode. List sa zmení na kompost, z ktorého rastú ďalšie listy aj nové rastliny. Inými slovami: "prach si a v prach sa obrátiš", alebo rečou Indiánov: "z prachu predkov nový život pokračuje".

Prírodná recyklácia ukazuje, že všetko sa neustále premieňa a nič nevyjde nazmar. Napodobňovanie prírody je správnym konaním civilizovaného človeka. Človek by ani nemusel napodobňovať, ak by bol spätý s prírodou. Žil by automaticky s ňou v súlade. Žiaľ civilizovaný človek žije mimo prírodu a mnohým jej princípom už nerozumie. To ho ohrozuje na existencii, preto robí najlepšie, ak sa pozorne díva a vynasnaží sa zladiť s prírodou, pochopiť prírodu srdcom. Pochopenie prírodných procesov intelektom alebo srdcom znamená dva rôzne prístupy k poznávaniu a teda aj dva rôzne výsledky. Ak chápeme veci srdcom, snažíme sa podľa tohto pochopenia žiť, zosúladiť sa a brať ohľad. Ak chápeme iba intelektom, naše snaženie bude smerovať k ovládaniu.

Ak máme pocit, že sa nám vymyká životné prostredie spod kontroly, pozrime sa ako to robí príroda a napodobnime ju vo svojich technológiách (biomimikry). Alebo ešte lepšie nechajme prírodu urobiť to za nás. Známy japonský filozof a farmár Masanobu Fukuoka, ktorý získal v roku 1988 ocenenie Ramona Magsaysaya (ázijská obdoba Nobelovej ceny) za prírodné farmárstvo hovorí, že celá ľudská inteligencia je nanič a všetko čo človek v jej zmysle urobí, je chybné konanie. Podľa Fukuoku je najlepšie dať si dobrého šlofíka, alebo sa venovať ničnerobeniu (meditácii). Nechať všetko na prírodu a radšej veci nekaziť. Prírodné kompostovanie = prirodzené, bez ľudského zasahovania.

Kompostovanie je pokračovaním potravinového reťazca

Prírodná recyklácia (sem patrí aj prírodné kompostovanie) je premena látok, hmoty a energií zo starých foriem na nové. Príroda používa na premenu organizmy. Hovoríme tomu aj potravinový reťazec. Ak chceme recyklovať v duchu prírody, využívame vhodné organizmy pre požadovaný druh premeny. Ľudské kompostovanie je veľmi správne pochopenie prírodnej recyklácie, napodobenie prírodného procesu, ktorým sa premieňajú odumreté organické zvyšky na nový substrát. Podľa farmára Fukuoku by sme však nemali robiť ani kompostovanie na záhradke. Tento proces totiž v prírode prebieha automaticky na každom metri pôdy (v lesoch, na poliach, na lúkach). Vôbec nemusíme prírode konkurovať, aj tak to nedokážeme. Kým však nadobudneme takéto dokonalé porozumenie prírode, učme sa najprv správne kompostovať. Kvôli učeniu je naše kompostovanie opodstatnené. Eva vybrala, že prichádzame na svet, aby sme sa ho naučili.

Ak sme už vyspelejší a použijeme prírodu, aby premenila naše nepotrebné veci na veci užitočné, je to najlepší spôsob ako obnovovať. Okrem toho, že je to zadarmo (argument intelektu), je dôležitým najmä fakt, že prírodná premena je vždy správna teda bezchybná ( argument srdca). Prírodná recyklácia (prírodné kompostovanie) je vždy ohľaduplná k životnému prostrediu. To je jej podstatou. Bolo by najjednoduchšie, veci nechať na prírodu, to by aj správne dopadlo. Bez ohľadu či tomu rozumieme, alebo nerozumieme - blahoslavení nevedomí. My však musíme na všetko prísť sami, učením sa. Aj takto je to správne a kvôli Eve ;) nevyhnutné. A raz sa nám to všetko, čo sa naučíme aj podarí správne zrealizovať. Potom bude životné prostredie úplne v poriadku - úplný raj na Zemi.

Žiaľ do ľudských procesov premeny starého na nové sa vždy vlúdi akási chyba. Často úmyselná chyba, aby sa dala využiť na zisk. Príkladom nesprávnych technológií premeny je napr. spaľovanie, ktoré je chybou (nepochopením prírodných princípov). Spaľovanie je príliš náročné, pre človeka zatiaľ nezvládnuté a preto neefektívne a škodlivé. Výsledné produkty pálenia (struska a splodiny) sú problematickejšie, než vstupný produkt (komunálny a priemyselný odpad). Spaľovanie uránu, uhlia, ropných produktov, opotrebovaných pneumatík, ale aj dreva či sídliskového odpadu sú plytvaním a ničením.

Učme sa recyklovanie s prírodou

Naučme sa premeny, ktoré používa príroda. Mlieko skysne (baktériami), lístie a drevo prehnije na kompost (baktériami a hmyzom), kompost sa zmení na humus (baktériami, hmyzom a dážďovkami), železo sa zmení na oxid (vodou alebo baktériami). Kameň zvetrá na piesok a prach (vodou, vetrom, slnkom a baktériami). Deti dokonca poznajú obra, ktorý sa kŕmi kamením a kaká piesok. Všetky veci dokáže príroda svojpomocne, bez ľudských technológií, rozložiť a premeniť. V Amerike sa zavádza do praxe zaujímavý projekt - ľudské kompostovanie. Využívajme túto schopnosť prírody. Jej potenciál pomáhať nám je obrovský. Ak vynesieme vedierko kuchynského odpadu - šupiek z ovocia, zeleniny, nedojedené zbytky a pod. pod les a zakopeme ich, nakŕmime mikroorganizmy a po čase tam nájdeme od nich odmenu - voňavý kompost a v ňom možno rásť nový stromček zo semienka, ktoré bolo medzi šupkami.

Ale ak tieto odpadky vysypeme do kontajnera so zmesovým odpadom, budú ho prevážať v smetiarskom aute do spaľovne, kde ho budú sušiť a potom ho spália. Na konci tejto cesty premeny spaľovaním sa získa zanedbateľné množstvo tepla, za cenu veľkých nákladov - mzdy, pohonné hmoty, energie atd. Ako bonus spaľovania nám ostáva namiesto stromčeka iba toxická struska zo spaľovne :-(

struska zo spaľovne
Spaľovanie - toxická struska
priemyselné kompostovanie
Kompostovanie - substrát

Ak sa naučíme recyklovanie od prírody a začneme s ňou spolupracovať, získame takmer zdarma nové zdroje. Dokonca aj ten najproblematickejší odpad, ktorý nám robí v súčasnosti najviac starostí, sa dá kompostovaním zneškodniť - premeniť. Dobre čítate, áno aj jadrový odpad sa dá pomocou biotechnológií založených na princípe kompostovania premeniť na neškodný. Výskumníci a najmä "zodpovední" zatiaľ ešte nepochopili že kompostovanie, riadené kŕmenie mikroorganizmov a genetické modifikovanie môžu byť účinné v likvidácii nežiadúcej radioaktivity. Bude potrebná koordinácia viacerých odborov, ale nakoniec aj vedci objavia toto riešenie. Je to jednoduchšie než by sa domnievali, stačí sa len učiť od prírody.

Periodická sústava prvkov nám napovedá, prečo sa jednotlivé látky nachádzajú vedľa seba, o čo sa líšia a ako sa môžu zmeniť jedna na druhú (na svojho suseda a potom aj ďalej). Baktérie zvládajúce konzumáciu radioaktívnych látok sú už známe Deinococcus radiodurans, recept prírodnej premeny hornín, akými sú zvetrávanie, tavenie, stláčanie, kryštalizácia tiež.. Zem počas svojich procesov uložila rádioaktivitu do smolinca (uránová ruda - uraninit). My ho štiepením aktivujeme, odoberieme časť energie a zbytky by sme potrebovali vrátiť späť do čo najstabilizovanejšej podoby t.j. uraninitu, ako nám ukázala príroda. Musíme to celé už len správne pochopiť a technologicky (inšpirovaním sa biomimikry) doriešiť. A hlavne nájsť vôľu kompetentných.

Na záver sa vráťme k úvahe z úvodného odstavca - podobnosť najvrchnejšej zemskej vrstvy a ľudskej pokožky. Ak sa naučíme všetko o kompostovaní, organizmoch, ktoré sa na ňom podieľajú, môžeme tieto poznatky aplikovať na výskum vlastnej pokožky. Mnohí ľudia dnes trpia ochoreniami pokožky - ekzémy, lupienky, vyrážky, svrbenie alebo len vysušenosť, či zvýšená mastnosť pokožky. Pri hľadaní riešenia na tieto problémy môžu veľa napovedať práve poznatky z kompostovania. Podľa matrioška-princípu je pre nás naša pokožka tým, čím je pre Zem jej pôda. Princípy platia pre všetky podobné sústavy rovnako. Hľadajte princípy hore a používajte ich dole - "ako v nebi nech je i na Zemi".

Správne! ... alebo hľadajte princípy dole a používajte ich hore.

Prírodné kompostovanie pre zdravie

Ešte zaujímavejšia pre otázky zdravia bude trocha zložitejšia úvaha o pokožke a kompostovaní. Vieme, že pokožka neslúži len človeku ako ochranná vrstva tela, ale aj mikroorganizmom ktoré v nej žijú ako ich životné prostredie. V širšom životnom prostredí platí, že naša pokožka nie je iba naša. Ako bolo predzamenané, žije v nej množstvo drobizgu, o ktorom väčšina ľudí nemá ani tušenia. Predstavme si, že pre tento mini drobizg je naša pokožka viac ich, ako naša. Z hľadiska vášho asi nie, asi im viacerí také právo neudelíte, ale bytosť vyššia než ste vy, to tak určila. Každopádne, tie mini organizmy budú o "vašu" pokožku bojovať ako o život, keď budú museť.

Zdá sa vám takýto pohľad na svet už príliš uletený? Možno mu lepšie porozumieme, ak sa pozrieme na vec trocha z iného uhla pohľadu. Ak si predstavíme, že my sme tie mikroorganizmy a pokožkou je povrch Zeme, položme si otázku: Je to náš svet, kde žijeme, alebo je to "pokožka" zeme? Patrí povrch Zeme Zemi, alebo nám? Len si spomeňme, ako sa ako ľudstvo chováme. Ako si privlastňujeme Zem (zem) a čo všetko sme za tú dlhú (pre Zem krátku) éru našej existencie stihli s ňou postvárať. Dávni žreci tieto súvislosti chápali, preto ich mohli aj využívať na úžasné činy, ktoré však pre ostatných ostávajú dodnes nepochopiteľné. Nevedomosť je problém väčšiny. Preto žreci (tí kto vedia), sa nenamáhajú vysvetľovať niekomu, kto nechce vedieť. Tak vznikajú "záhady".

Aby sme dostáli názvu tohto webu, zamerajme sa na zdravie v súvislosti s prírodným kompostovaním. Pokúsime sa aspoň okrajovo naznačiť niektoré dávne techniky, ktoré boli používané na omladzovanie organizmu. Všetky vychádzajú z pozorovania a pochopenia, že zemská kôra a jej vrchná časť - pôda, je plodná ako maternica ženy a môžu sa v nej realizovať procesy klíčenia, vývoja plodu, výživy, tvorby koreňov a to nielen rastlín, ale aj rôznych druhov chrobákov, hlodavcov a pod. Tak vznikali prvé pokusy žrecov, použiť zem aby opravila, čo bolo v živote poškodené.

Možno ste už počuli o ozdravovacej technike "omladiť si telo" pomocou dlhšieho pobytu pod zemou. Dávnym žrecom z rôznych kultúr, ktorí prenikli poznaním do podstaty života, boli nezávisle na sebe v rôznych časoch na rôznych miestach zjavené mnohé pravdy, medzi nimi aj spôsoby omladzovania tela. Preto dnes môžeme objaviť rôzne dochované postupy, ktoré boli tajné a prístupné len majstrom. Ich rozlúštenie a presné pochopenie je však zahalené tajomnom. Preto sa môžeme iba pomaly pokúšať tieto techniky znovu objavovať.

Pod zemou

Pre účely omladenia a ozdravenia sa používajú špeciálne vytvorené "nory" alebo jaskynné útvary, kde sa jogín nachádza v tme, v stave, ktorý pripomína hybernáciu. Schopnosť ovládať svoju myseľ a udržiavať ju čo najdlhšie v kľude je dôležitým predpokladom pre realizáciu úspešných - dlhých a osamelých pobytov pod zemou, vo všeuzdravujúcej maternici. Skúsený pomocník v určených intervaloch prináša potravu a tiež udržiava dohodnutý servis a dozerá na priebeh, aby mohol v prípade potreby včas zasiahnuť a pomôcť jogínovi proces bezpečne ukončiť. Neznalým jedincom bez patričného stavu pochopenia sa neodporúča skúšať čokoľvek z týchto praktík, len v súčinnosti so skúseným pomocníkom. (*)

V súčasnej dobe už aj v našich končinách niekoľkí bádatelia vyskúšali blahodárne účinky, zatiaľ v "light prevedení". Pre civilizovaného človeka je vhodné začať zjednodušenou verziou, ktorú môžme nazvať - "pobyty v tme". Táto technika sa uskutočňuje v chatrči, zrube, chate niekde na samote. Dôležitá je dokonale zatemnená miestnosť, ktorá poskytne náhradu za zem po dobu niekoľkých dní, kde je umožnený zážitok z úplnej tmy. Ideálne, ak je miestnosť v lese mimo ruchu. Kľudový režim počas celého pobytu je dôležitý, nežiadúce je venovať sa akýmkoľvek svetským aktivitám.

Narozdiel od originálu je technika "pobyt v tme" ľahšia, jemnejšia, kratšia. Podľa pokročilosti cvičenca stačí týždeň až mesiac pobudnutia v tme, aby si človek siahol hlboko do svojho vnútra. Pobytom v tme paradoxne mnohým "svitne". Pobyt v tme je potrebné ukončiť, keď sa okolnosti začnú javiť nezvládateľné alebo nepríjemné, nepohodlné a podobne. Každý si určí, koľko zvládne, prípadne sa dohodne so svojim pomocníkom na pravidlách pomoci a ukončenia pobytu.

Pobyty v tme je možné objednať si na internete už u viacerých poskytovateľov z ČR a SR. Pre hľadačov je toto cvičenie realizovateľné aj vo vlastných podmienkach s príslušným návodom, stačí miekoľko dní pobudnúť v tme a tichu, aby sa dostavili účinky nového stavu vedomia. Vážnejším záujencom môžeme na úvod odporučiť knihu: Jaroslav Dušek - Tvary tmy. Kto úspešne zvládne niekoľkotýždňové pobyty v tme, môže sa pripravovať na vážnejšie pokračovanie ozdravenia v zemi. Najprv však získajte všetky potrebné informácie, praktikujte meditáciu vhľadu, pokiaľ nedostanete zrozumiteľný impulz pre tento úkon. Spojte sa so skúseným majstrom a nasledujte jeho inštrukcie. Ak sa chcete iba dozvedieť viac informácií o tejto technike, alebo o spôsoboch premeny, ako prírodné kompostovanie, pobyty v tme, omladenie v zemi, kontaktujte nás.

* - pre filmového diváka je niečo, čo by sa dalo považovať za omladzovacie praktiky poodhalené v úvode filmu Samsara

Odkazy, linky, ďalšie články

Mohli by vás zaujímať ďalšie články na tému kompostovanie, ktoré sme publikovali pred časom:

Tie najlepšie externé odkazy uvádzame na stránke: Odkazy na zdravie

 

Želanie na záver
pevné zdravie a veľa nádherných chvíľ pri práci s témami prírodné kompostovanie a pobyty v tme.

© na zdravie 2016-2022