Brest horský

Ulmus glabra

Brest horský je veľký listnatý strom, ktorý dosahuje výšku až 40 m. Brest horský (lat. Ulmus glabra) je považovaný za strom škriatkov a elfov. Známe sú ďalšie desiatky poddruhov. Vyskytuje sa vo východnej časti strednej Európy a východnej Európe. Brest dosahuje vek 500-600 rokov. Kmeň je popraskaný hlbokými rýhami, koruna mierne nepravidelná. Okrídlené semená sa objavujú zavčasu na jar, odpadávajú v júni, ale rozmnožuje sa aj vegetatívne. Obľubuje stanovištia v nivách veľkých riek alebo v blízkosti prudších riek. V súčasnosti sa odohráva masivný zánik stromov v dôsledku holandskej choroby brestov, tzv. grafiózy. Drevo sa využíva v nábytkárstve, kôra má liečivé účinky na kožné problémy.

Brest herbár
Brest semená
Brest strom
  • Brest horský - Ulmus glabra (Ulmus campestris)
  • Brest hrabolistý - Ulmus minor (Brest poľný)
  • Brest väzový - Ulmus laevis
  • Brest skalný - Ulmus thomasii (Brest Thomasov, korkový, Ulmus racemosa)

 

Zaradenie: Brest (Ulmus) je rod listnatých stromov z čeľade brestovité (Ulmaceae). Názov: Brest horský, čes. Jilm horský, angl. Wych elm, nem. Bergulme, pol. Wiąz górski, rus. Вяз шершавый, fr. L'Orme de montagne, it. L'olmo montano, esp. El olmo montano, por. Olmo, maď. Hegyi szil, ukr. В'яз шopcткий, chor. Gorski brijest. Staré názvy: strhnem. elm, ilme, elmaha, agsas. elm, wice, stangl. elm, bret.evleceh, velš. llwyfen, iortwg, skot, leamhan, ir. leamhán, stir. lem.

Brest listy
Brest strom
Brest kvety

Brest zem, vzhľad, habitus

Bresty sú veľké listnaté stromy, ktoré môžu dosahovať výšku až 40 m. Do určitého uhla proti sebe posadené listy brestov sú eliptické a dlho špicaté a majú, podľa druhu, 7-19 párov listových nervov. Nápadným znakom je väčšinou dvakrát prerezaná kôra a u väčšiny druhov zreteľne, asymetrická základňa vejára listu. U brestov horských sú listy na vrchnej strane osadené tvrdými, na spodnej strane mäkšími chĺpkami.

Listy brestov poľných sú o niečo menšie ako listy oboch ostatných domácich druhov, preto aj jeho druhý názov Ulmus minor. Vrtuľky brestu trepotavého majú na okraji brvy. Tento strom je široko zastúpený najmä vo východnej polovici strednej Európy a v Európe východnej. Brest poľný sa vyskytuje v neobyčajne mnohých podobách, len vo východnom Anglicku bolo napočítaných cez 50 jeho poddruhov. Domáce bresty dosahujú veku 500-600 rokov a viac.

Strom škriatkov a elfov

Brest, strom škriatkov a elfov, má jemné vetvy, zatiaľ čo jeho kmeň je vrásčitý a vytvára dlhé, hlboké rýhy. Tvar koruny urastených stromov je trochu nepravidelný a otvorený podobne ako u topoľov, hoci vytvára husté lístie. Brest tak spája charaktery stromov s mäkkým (ako topoľ) a tvrdým drevom (ako buk): vegetatívne bujnenie s kvalitatívnou výstavbou, flexibilitu s odolnosťou.

Skoro na jar sa objavujú obojpohlavné kvety na ešte bezlistej korune červenkastou žiarou. Okrídlené semená vyzrievajú rýchlo a odpadávajú už v júni.

Brest poľný miluje polohy v nivách veľkých tokov a Brest horský na okraji menších prudších riek. Poznamenania hodné je tiež to, že brest poľný sa v severných častiach strednej Európy už naďalej nerozmnožuje semenami (tak ako brest horský alebo trepotavý), ale takmer výlučne koreňmi. Ako rastliny, ktoré sa na veľkej časti svojho územia "úplne zriekli sexuality ako prostriedku svojho rozmnožovania" - ich semená sú často neplodné - môžu osídľovať také lokality, na ktorých by hustý pôdny porast úrodnej zeme nedovolil vzísť semenáčikom stromov.

Holandská choroba brestov

V súčasnej dobe sa bohužiaľ odohráva masívny zánik brestov. Holandská choroba brestov bola vo svojej dnešnej podobe prvýkrát spozorovaná v roku 1919 v Holandsku v štyridsiatych rokoch opäť odznela potom, čo zničila 10-40% porastov brestov rôznych európskych krajín. V neskorých šesťdesiatych rokoch sa začala druhá, oveľa ničivejšie vlna, ktorá svoj vrchol dosiahla až v deväťdesiatych rokoch a vymazala nespočetné veľké a staré bresty. V súčasnej dobe sa táto epidémia šíri ďalej, po Škótsku a Írsku, ale aj v Kanade, Ázii a na novom Zélande.

Výskumy ukázali, že prvá vlna epidémie bola spôsobená hubou Ophiostoma ulmi, druhá vlna potom veľmi podobným druhom, Ophiostoma novo-ulmi. Rovnako ako jeho predchodca, ktorý už bol pravdepodobne potlačený, je tento vysoko agresívny pôvodca holandskej choroby brestov (grafióza) prenášaný kôrovec brestovým (Scolyus). Tento chrobák potrebuje pred svojím posledným zakuklením takzvané "dozrievacie žrádlo" pre ktoré dáva prednosť rozvetveniam mladých konárov. Pritom infikuje strom hubou. Táto uvoľňuje enzým spôsobujúci vädnutie, cerato-Unín, ktorý naruší hospodárenie stromu s vodou do tej "miery, že to na neho má smrtiaci účinok. Listy napadnutých brestov zasychajú, hnednú a zvinú sa. Výsledok tohto procesu je zjavný ako vädnutie celých konárov. Strom, ktorý je touto chorobou napadnutý na jar, môže ešte v tom istom roku uhynúť.

Teto chrobák však nenavštevuje mladé stromy. Milióny výhonkov koreňov vyrástli od tej doby, čo staré stromy uhynuli. Avšak s výškou 3-12 m sa kôra brestov už stáva dostatočne atraktívna ako dozrievacie žrádlo chrobákov. Preto sú vlny nových generácií brestov vždy tesne náledované novými vlnami pôvodcu choroby, napriek veľkému počtu mladých až polovice zrelých stromov je počet zrelých, starých brestov - podľa druhu - viac či menej nepatrný. Malý počet starých brestov však napriek všetkému prežil až do dneška, vo východnej strednej Európe hlavne brest trepotavý, lebo tento druh je zrejme lepšie schopný túto infekciu hojiť.

Spôsoby šírenia pôvodcu grafiózy boli v posledných desaťročiach dôkladne skúmané, ale jej pôvod je ešte stále skôr záhadou. Prof. C, Brasier z anglického Lesného úradu v Edinburghu (1996): "Evolučný a geograický pôvod O. ulmi a oboch rás [americkej a európskej] O. novoulmi zostáva aj naďalej neznámy." Je to o to záhadnejšie, že v roku 1993 bol objavený tretí pôvodca holandskej choroby brestov (O. Himal-ulmi) v indických západných Himalájach. Kôrovcom brestovým je roznášaná po miestnom breste himalájskom (Ulmus wallichiana), ale nespôsobuje tam žiadne problémy: "Na breste Himalájskom nebola spozorovaná žiadna grafióza."

Po celom svete skúšajú rôzne lesné úrady najrôznejšie spôsoby záchrany a obnovenie stavu brestov. V Severnej Amerike sa proti chorobe bojuje kombináciou rôznych opatrení, medzi nimi tiež ošetrovanie stromov fungicídmi, zatiaľ čo vo Veľkej Británii je v popredí sanitárne ošetrovanie napadnutých lesov - teda rýchle odstraňovanie väčšinou celých, napadnutých stromov. Vedci a úrady však pozerajú aj inými smermi: v roku 1983 výskumy ukázali, že sama huba vykazuje chorobu. Vírusoví agenti, ktorí bývajú v cytoplazme huby, boli oznašení ako "D-faktor". Preto vedci skúšajú pôvodcu grafiózy napádať tým, že sú vypúšťaní chrobáci, ktorí prenášajú huby geneticky oslabené D-faktormi. A ako ďalšie sa skúma možnosť genetickej manipulácie s Brestom samým, zavádzaním protihubových génov. Prof. Brasier nazýva anglický brest "excelentným modelovým systémom pre genetickú manipuláciu listnatých stromov", vidí však tiež možné "riziko" úniku novej DNS z manipulovaných brestov a pravdepodobnosť narušenia priateľských húb alebo druhov hmyzu.

Brest na zdravie, voda a liečenie

Kôra brestu je osvedčeným prostriedkom na ošetrovanie kože. Už Dioskurides poznal jej sťahujúce, rany hojace účinky, ktoré je možné využiť dokonca aj u chronických vyrážok, abscesov a akné. Vnútorne užívaný, sa na liečenie hnačky, vnútorných krvácanie, horúčky, dni a reume využíval krv čistiace, vodo a potopudný účinok brestu. Vzhľadom na súčasnú situáciu by sme však dnes mali kôru brestu nechať radšej na pokoji. Ale ak máš to šťastie, že nájdeš zrelý brest so semenami, môžeš ich pár pozbierať, doma ich opražiť a posypávať nimi šaláty alebo polievky. V liečbe Bachovými kvetmi zastupuje anglický brest (Ulmus Procera) princíp zodpovednosti. Keď sa ľudia, ktorí toho normálne zvládajú veľa, zrazu cítia byť zdolávaní únavou, vyčerpaní a plní pochybností, potom tento prostriedok zase obnoví ich schopnosť vidieť problémy v správnych rozmeroch.

Brest, vzduch - tradície, povesti, mytológia

Brest bol vždy veľmi váženým stromom. Podľa starej tradície bol prvý ľudský pár stvorený z dvoch kusov dreva, muž z jaseňa a žena z brestu. V severskej tradícii bol obzvlášť dôležitým ochranným stromom, jedným z ochranných stromov domu a dvora. V starom Francúzsku sa pod brestom vykladalo právo a konali dôležité stretnutia. Pri Gisore, na hraniciach Normandie, stával mocný strom, pod ktorým aj francúzski králi poriadali konferencie s kniežatami Normandie. Strom bol dostatočne veľký na to, aby ponúkal ochranu družinám oboch strán. Neskôr bol spílený na príkaz kráľa Filipa Augusta, ktorý chcel zničiť vzťahy s anglickou dynastiou Plantegenetovcov. Nebol jediným, kto sa cítil byť ohrozovaný mocnou starých brestov a široko rozšírenou úctou, ktorú tieto stromy požívali. Rôzne zákony skúšali obmedzovať prastaré, neodoznievajúce uctievanie brestov a ďalších stromov. Pokrstený kráľ Sasov Edgar (10. stor.): "Týmto nariaďujeme, aby sa každý duchovný všemožne snažil raziť kresťanstvo a zakazujeme uctievanie stromov, tiež ako veštenie so zosnulými, osudné znamenia, čarovné piesne a mnohé ďalšie ilúzie, pričom tieto bývajú praktikované vo svätyniach okolo brestov a ďalších stromov a ktorými sú nakazení mnohí, ktorí by nimi nakazenie byti nemali. "

Veci sa menili pomaly. Približne 300 rokov bol jeden brest u Richmonde v južnom Anglicku známy ako "Kráľovnin brest", zasadený samotnou kráľovnou Elisabet. Nanešťastie nepoznáme dôvody, ktoré k jeho zasadeniu viedli. V mnohých oblastiach však boli bresty dôležité pre roľníctvo, ako potrava pre dobytok, tak aj v roľníckom kalendári na určovanie dôb siatia.

Starí Gréci a Rimania brest vysádzali na cintorínoch a podobné odkazy existujú aj v západnej Európe. V Anglicku bolo brestové drevo tradičným materiálom pre výrobu rakiev. V gréckom mýte boli tri sestry, ktoré strážili zlaté jablká, ktoré im ukradol Herakles, pri svojej smrti premenené jedna na vŕbu, jedna na topoľ a jedna na brest. V legende o Orfeovi oplakáva hrdina smrť svojej milovanej Eurydice a zo zvukov jeho lýry okolo neho sa zrodil brestový háj. Keď sa Herakles vrátil z podsvetia, tak pod jedným z týchto brestov spočinul, aby si odpočinul a všetky rastliny a zvieratá lesa sa okolo neho pokojne zhromaždili, očarovaní jeho hudbou.

Brest oheň - inšpirácia, použitie

V každom z vyššie menovaných aspektov sa brest objavuje ako sprostredkovateľ medzi vecami. Fyzicky zjednocuje vlastnosti stromov s mäkkým a tvrdým drevom a uzdravuje našu kožu, ktorá je médiom medzi vonkajškom a vnútrom, a zažívací trakt, ktorý vnútorne premieňa látkové vplyvy zvonku. Duchovne potom brest sprostredkovává vzťah medzi živými a mŕtvymi (spojenie s pohrebnými rituálmi a obyčajmi), medzi ľuďmi a duchmi prírody (Vártrád vo Švédsku, zatiaľ čo v Nemecku a aj v Angli sa pre brest vyskytuje ľudové označenie elfský strom a Elve) a medzi ľuďmi a svetom prírody (Orfeus a zvieratá; ale aj v poľnohospodárstve).

Ešte viac ako topoľ a dokonca aj viac ako osika je brest ovládaný Merkúrom, archetypom komunikácie a výmeny. Dokonca starobylé používanie dreva - kolesá vozov, stavba lodí, rakvy či vodné potrubie - majú všetky vospolok čo robiť s transportom, čo je úplne typická oblasť, ktorú si podriaďuje Merkúr. Brest je v spojení tiež s planétou Merkúr, čo už bolo preukázané Rudolfom Steinerom a výskumy Lawrence Edwards.

Anjel brestu sprostredkováva medzi rôznymi ríšami biosféry. Jaseň, slnečný strom, spája - v tom zmysle, že všetko vo vesmíre je navzájom energeticky prepojené. Avšak nám skutočne môže pomôcť pri komunikácii s inými ríšami prírody, preto tiež jedno z jeho mien: elfie drevo. Keď sme pripravení uznať, že všetko, čo sa deje v hmotnom svete, odráža procesy v duši, potom môžeme uvidieť, že fyzický zánik brestov v dvadsiatom storočí prebieha paralelne so zánikom našej pripravenosti udržiavať ostatné formy života a komunikovať s nimi. Podľa starej viery v Devone, juhozápadnom Anglicku, predpovedalo padanie listov brestov, ktoré nezodpovedalo ročnému obdobiu, príchod zvieracieho moru. Je neobvyklou a tragickou iróniou, že sa toto spojenie teraz v nie porovnateľne väčšom meradle opakuje s chorobou šialených kráv.

Vstrekovanie fungicídnych prostriedkov alebo manipulovaných génov síce možno vyliečia niektoré symptómy holandskej choroby brestov, ale nie jej príčiny. Bresty umierajú preto, že tisíce iných druhov sú ničené konaním ľudí. Bresty umierajú preto, že ich úlohou je spájať rôzne ríše, ale žiadny človek neprichádza, aby počúval a pod ich vetvami stretával iné bytosti. Možno že rastúci nedostatok akéhokoľvek hoci len základného rešpektu k ostatným formám života je oným "neznámym pôvodcom" prenášača choroby brestov, pôvodcom, ktorého vedci na základe svojej vlastnej sebedefinice nie sú schopní odhaliť. Prof. Brasier vyzýva k "radikálne novým spôsobom prístupu k tomuto problému". Jediným radikálne novým prístupom, ktorý ma napadá, je prestať hubu alebo chrobáka obviňovať z toho, ako sa správa, a namiesto toho spochybniť naše vlastné konanie.

Každý / každá z nás môže situáciu brestov zlepšiť tým, že budeme šíriť pochopenie toho, že človek nie je jedinou živou bytosťou na Zemi, ktorá si zasluhuje rešpekt a lásku. A ak máš brest vo svojej záhrade, alebo niekde inde, môžeš vyskúšať starý záhradnícky trik z Kanady: kríky bazy čiernej vylučujú vône, ktoré sú pre väčšinu druhov hmyzu odporné. Pokiaľ bude pri breste zasadený ker bazy čiernej, tak môže svojim dielom prispieť k tomu, že sa kôrovec brestový bude držať v bezpečnej vzdialenosti, po kratšiu či dlhšiu dobu.

Brest básnik

Pokladnica pod dúhou
farebná spona
Delíš sa o všetko, pre rozkvet
všetkých bytostí
Svietiaci most k žiariacej zemi
Pozývaš všetkých,
ktorí sa priateľsky snažia
Sme stvorení pre výmenu
s inými ríšami
Keď prestaneme iba brať
a opäť začneme dávať
Neničiť životné priestory,
a tiež sami niekedy ustupovať
Potom Ty zase zostarneš,
pretrváš - a prežiješ!

Odkazy, linky, súvisiace články

Mohli by vás zaujímať podobné články na tému brest, stromy, brestové lesy a pod., ktoré sme objavili na webe, keď sme sa venovali tomuto krásnemu a mohutnému stromu:

© na zdravie 2016