Javor mliečny

Acer platanoides

Javor mliečny je zdatný listnatý strom, ktorý dosahuje výšku až 30 m. Na našom území je pôvodným druhom, dožíva sa až 250 rokov. Vytvára odolné, biele až krémové drevo, ktoré vekom získava zlatistú farbu. Drevo sa dá dobre opracovať a rezať každým smerom, používa sa na výrobu hudobných nástrojov, nábytku, v stolárstve a na výrobu parkiet. Javorový list nájdeme v štátnom symbole na vlajke Kanady, javorové husle sú kráľovský hudobný nástroj a javorový sirup je prírodné sladidlo, získavané z javora cukrového. Javory sú známe svojimi plodmi, skladajúcimi sa z páru okrídlených vrtuliek, ktoré vzdušné prúdy ich odnášajú do šírej diaľky a pestrofarebnými premenami lístia na jeseň, z ktorého je výborný kompost.

Javor
Javor
Javor
  • Javor mliečny - Acer platanoides
  • Javor horský - Acer pseudoplatanus
  • Javor poľný - Acer campestre
  • Javor cukrový - Acer saccharum

 

Zaradenie: Javor (Acer) je rod listnatých stromov z čeľade mydlovníkovité (Sapindaceae). Názov: Javor mliečny, čes. Javor mléč, angl. Norway maple, nem. Spitzahorn, pol. Klon zwyczajny, rus. Клён oстpoлистный, fr. Érable plane, it. Acero riccio, esp. Arce real, por. Bordo da Noruega, maď. Korai juhar, ukr. Клен звичaйний, chor. Javor mliječ. Staré názvy: strhnem. Linboum, sthnem. Maplo, Mazzaltra, agsas. Mapukdor, stangl. Mapel, Mapul, bret.Skao-gwraceh, velš. Sycamoraoydden, ir. Seiceamar.

Javor zem, vzhľad, habitus

Zástupcovia celosvetovo asi 200 druhov čítajúceho rodu javorov sú stredne veľkými až veľkými stromami s veľkou šírkou koruny, rôznych tvarov listov. Často majú laločnaté listy v tvare ruky, ako napr. nápadný domáci javor klen (list tiež domáceho javora mlieč, Acer platanoides, má zašpicatené okraje; latinský názov acer pochádza ešte z indogermánskeho koreňa ac, ak, „ostrý, špicatý“). Kvetenstvá javorov bývajú často vzpriamené alebo roztiahnuté do šírky a väčšina druhov javora nosia na rovnakom kvete obe pohlavia. Sú to obľúbené včelie pasienky, výsledkom je chutný med javorový. Najviac známe sú tieto stromy svojimi plodmi, skladajúcimi sa z páru okrídlených „vrtulí“. Vzdušné prúdy ich odnášajú do šírej diaľky. Okrem toho sa ich lístie na jeseň zafarbuje do prekvapivých farieb, tónov žltej, červenej a purpurovej. Listy javora rýchlo tlejú a poskytujú veľmi dobrý kompost.

Javor horský, Acer pseudoplatanus, je rýchlo rastúci a veľký strom, ktorý má centrá svojho rozšírenia v Alpách a v európskych stredohoriach, ale veľmi rozšírený je aj všade inde v Európe a Malej Ázii. V Alpách ho možno nájsť do výšky 1600 m n.m. Kôra starších stromov sa uvoľňuje do okrúhlych, nepravidelných dosiek, podobne ako kôra platanu (z toho pochádza jeho latinský názov pseudoplatanus). Dožíva sa až 500 rokov. Jeho stredne ťažké a tvrdé drevo je veľmi cenené.

Javor mliečny, Acer platanoides, je prirodzene rozšírený skôr v oblasti severovýchodnej Európy; v šírych častiach južnej a zá­pad­nej Európy pôvodne chýbal. Pod ľudským vplyvom sa tento druh silne rozšíril a medzitým dosiahol Írsko a dokonca aj Severnú Ameriku. Je to veľký, nijako obzvlášť dlho žijúci strom. Na jeseň sa však predstavuje v tých najžiarivejších farbách.

Javor poľný, Acer campestre, je jediný v Anglicku a pravdepodobne aj v severnom Nemecku skutočne domáci javor, je pomaly rastúci strom a len vzácne prerastie výšku 10 m. Má podstatne menšie listy ako javor horský (čes. klen) a jeho špicatý tvar je zreteľne zaguľatený. Rastie ako podrast v údoliach riek a ľahkých zmiešaných lesoch (rád s jaseňom a lieskou) a na pastvinách a v húštiach. Miluje teplo a svetlo a bohatú pôdu (hlinitú alebo vápenatú), ktorú posilňuje a vylepšuje. Javor poľný (čes. babyka) sa dožíva 200, niekedy až 300 rokov. Jeho tvrdé a silné drevo je cenené dokonca ešte viac ako drevo javora horského, využívajú ho najmä sústružníci a rezbári.

Javor na zdravie, liečenie, voda

Stredoveké medicínske traktáty často spomínajú javor horský ako zdatný listnatý strom vhodný na liečenie kvôli jeho chladivým a opuch opadávajúcim vlastnostiam. Prípravky z kôry alebo listov boli používané na horúčku, opuchnuté kĺby, zapálené oči, vpichy hmyzu alebo jednoducho na unavené nohy.

Mladé listy môžu byť pridávané aj do jarných zeleninových šalátov. Najcennejším darom javora je však jeho hustá, cukornatá miazga. Najväčším nadbytkom tejto miazgy disponuje cukrový javor (Acer saccharum), ktorý sa kvôli tomu často vysádza na veľkých plochách, predovšetkým v Kanade. Iné javory „krváca“ tiež (nie tak veľmi javor babyka), ale keďže tieto stromy vyžadujú rozumné zaobchádzanie, keď im na jar býva „púšťané žilou“, je lepšie si javorový sirup kúpiť, ako sám expe­ri­men­to­vať s jeho výrobou.

Javor tradície, povesti, mytológia

Žiadny javor sa v európskych mýtoch nevyskytuje, hoci miestne národy ich bezpochyby dobre poznali. Vyrezávanie umeleckých lyžíc lásky (love spoons) z dreva javora horského bol pôvodne zvykom spojeným s javorom poľným. Z tohto javora pochádzalo aj drevo, z ktorého bývali vyrábané hudobné nástroje Anglosasov (aspoň tých, ktorých zvyšky objavili archeológovia), napr. harfy. Tradícia výroby hudobných nástrojov z tohto dreva, ktoré je možné spracovávať do veľmi tenkých vrstiev, bola ešte oveľa živšia počas renesancie a baroka. A trvá to ešte dnes.
* Drevo je schopné zvukové vlny absorbovať alebo aj zosilňovať. Pritom pohlcuje iba veľmi malú časť akustickej energie (3-5%). Rýchlosť zvuku v dreve je vysoká (1000-1500 m/sek priečne a 3500-5000 m/v pozdĺžne), variuje však s hrúbkou, obsahom vlhkosti a elasticitou dreva.

Javor inšpirácia, použitie a oheň

Prvý pohyb rastliny je vertikálny: koreň sa pohybuje smerom dole a výhonok, sa pohybuje smerom nahor, v ústrety svetlu. Toto je sférou Slnka: centrum slnečnej sústavy a stredová os a centrálny pohyb rastliny. Trávy a rákosia sa tým prakticky uspokojujú, ale väčšina vyšších rastlín rozvíja v ďalšom priebehu veľké nutkanie rásť aj do strán, do okolitého priestoru. Tento sled sa rovná tomu, ktorý bol popísaný v „strome sveta“ - celý vesmír sa rozvíja rovnakým spôsobom: z bodu cez čiaru do rozmerného priestoru.

Od pradávna bola kozmická sila, ktorá riadi horizontálne rozširovanie, nazývaná Jupiter. Rovnako ako Jupiter v ľuďoch za­me­ra­ných na astrológiu predstavuje princípy rozširovania, štedrosť a hojnosť, tak pôsobí aj na svet rastlín. Sama fyzikálna planéta potrebuje mimochodom dvanásťkrát dlhšie (11,86) ako Zem na to, aby sa kompletne otočila okolo Slnka, jeho vplyvy na Zem sú preto v harmonickom súlade s vplyvmi Slnka (12 mesiacov, 12 rokov). Kozmickou protiváhou k Jupiteru (ktorá chráni veci pred tým, aby sa nerozširovali do nekonečna) je Saturn. Ten spôsobuje sťahovanie, ohraničenie a vytváranie tvaru. Spolu potom vytvárajú krásu.

Tieto moci bývajú samozrejme ďalej premieňané inými silami, a to síce takou rozmanitosťou možností, koľko na Zemi existuje rôznych druhov. Napr. Mars a Venuša ovplyvňujú rozvoj hlavného výhonku (u rastlín) a rozmnožovacích orgánov. Každý druh dostáva svoj tvar jedinečnou zmesou impulzov kozmických tvorivých síl. Medzi stromami sú javory tými, ktorí najzreteľnejšie vyjadrujú vplyv Jupitera. Rôznym spôsobom javor dobýva okolitý priestor, pričom býva rovnako vítaný vo všetkých smeroch.

  • Ratolesti v mladších častiach koruny sa neustále rozvetvujú a vytvárajú neustále nové „čidlá“, ktoré sa dotýkajú vonkajšieho sveta.
  • Kvety sa objavujú najmä vo vonkajších oblastiach koruny (opäť orientácia na okolie).
  • Listy nie sú štíhle ako listy vŕby alebo malé ako buku, ale široké a veľké, Úplne zrozumiteľne ukazujú do piatich až siedmich smerov kompasu, ôsmy je predstavovaný stopkou listu.
  • Jeho semená sú „nahé“ a nie v tvrdej šupke, a sú okrídlené. Keď ako „vrtuľky“ kĺžu vzduchom a pritom sa otáčajú okolo svojej osi, ukazujú do všetkých možných smerov.

Tak dáva telesný tvar javora najavo svoju otvorenosť, pripravenosť prijímať a učiť sa od svojho väčšieho ja, vesmíru. Javor je prvotnou formou stromu ako antény pre impulzy z vyšších sfér. Preto nie je prekvapujúce, že jeho prítomnosť nás uvoľňuje, chladí, upokojuje a privádza v rovnováhu. Pomáha nám získať jasnú hlavu a súčasne harmonizuje naše myslenie.

Báseň pre javor

Rozširuj sa! Obklopuj!
Tancujeme v kruhoch.
Prijímaj! Objímaj!
Toto je náš deň.
Do všetkých smerov septembra.
Všetkých osem spája slasť.
Spájať ich s naším duchom.
Medzi zemou a slnkom.

Odkazy, linky, súvisiace články

Mohli by vás zaujímať externé články na tému javor, stromy, javorový les a pod., ktoré sme objavili na webe, keď sme sa venovali tomuto krásnemu a mohutnému stromu:

© na zdravie 2016