Smrekovec opadavý

Larix decidua

Smrekovec opadavý alebo tiež Červený smrek je jemný opadavý ihličnatý strom, ktorý dosahuje výšku až 50 m, priemer kmeňa až 2 m a dožíva sa 600 rokov. Rýchlo rastúci, veľký strom vyšších stredohorí, veľhôr aj subpolárnych regiónov dobre prospieva v chladnej, vlhkej a drsnej klíme. Vystačí si s chudobnými pôdami, miluje veľa svetla. Svojim voľným rastom a pokrytím svetlým ihličím je typickým svetlomilným stromom porovnateľným s brezou. Smrekovcová masť zo živice pomáha pri liečbe reumy, dny, kožných infekcií a pri problémoch s dýchacími cestami, posilňuje sebadôveru. Drevo bez hrčiek je veľmi žiadané na stavbu jácht a iných malých lodí, alebo na vonkajšie a vnútorné obklady.

Smrekovec
Smrekovec
Smrekovec
  • Smrekovec opadavý - Larix decidua
  • Smrekovec dahurský - Larix gmelinii
  • Smrekovec sibírsky - Larix sibirica
  • Smrekovec západný - Larix occidentalis

 

Zaradenie: Smrekovec (Larix) je rod ihličnatých stromov z čeľade borovicovité (Pinaceae). Názov: Smrekovec opadavý, čes. Modřín opadavý, angl. European larch, nem. Europäische Lärche, pol. Modrzew europejski, rus. Лиственница европейская, fr. Méleze commun, it. Larice comune, esp. Alerce europeo, por. Lariço-europeu, maď. Európai vörösfenyő, ukr. Moдpинa євpoпeйcькa, chor. Europski ariš. Staré názvy: strhnem. larche, lercke, sthnem. larikha, lerihha, velš. coeden llarwydd, skot, Craobh learag, ir. Crann learóg, kelt. larix.

Smrekovec zem, vzhľad, habitus

Popis: Habitus, Korene, Kôra, Púčiky, Výhonky (letorasty), Drevo, Listy, Kvety, Plody, Semená, Rozšírenie, Ekológia, Význam.

Smrekovec je rýchlo rastúci, veľký strom vyšších stredohorí a veľhôr a tiež subpolárnych regiónov a dobre prospieva v chladnej, vlhkej a drsnej klíme. Vystačí si s chudobnými pôdami, potrebuje však veľa svetla. Svojim voľným rastom a svetlým pokrytím ihličím je typickým svetlomilným stromom porovnateľným s brezou. Smrekovec sústreďuje veľa vitality a regeneračnej sily vo svojom štíhlom, vzpriamenom kmeni. Pre ťažké búrky do seba zabudoval miesta žiadaného zlomu, takže jednotlivé vetvy sa lámu vo vopred určených miestach skôr, ako môže dôjsť k ohrozeniu stromu ako celku. Zo spiacich ôk potom kmeň vyženie nové výhonky, aby uzavreli vzniknutú zlomeninu.

Smrekovec je nápadný tým, že na rozdiel od svojich najbližších príbuzných, jedľa, smrek a borovica, na jeseň odhadzuje ihličky po tom, čo sa zlatožlto zafarbí. Na jar potom vyháňa nové, svetlo zelené ihličky, ktoré síce v priebehu roka stmavnú, ale zostanú mäkké. Na dlhých výhonkoch stojí jednotlivo a po 20-30 ihličiek ružicovito na krátkych výhonkoch.

Kvety oboch pohlaví sa nachádzajú na rovnakom strome a objavujú sa krátko pred listami. Samčie sú okrúhle zväzočky zlatožltých peľových tyčiniek na špičkách krátkych výhonkov, samičie sú mäkké, ružové šištičky, ktoré neskôr stvrdnú a vyvinú sa v cylindrické šišky s hnedými, zavretými šupinami. Po opadání semien na jeseň toho istého roku však väčšinou zostávajú na strome.

Drevo smrekovca je pevnejšie a odolnejšie, pretože má vyšší obsah živice ako drevo smreka, jedle a borovice.

Smrekovec na zdravie, liečenie, voda

Už Plinius vedel pripravovať smrekovcovú masť. Tento prostriedok zo živice stromu pomáha pri ošetrovaní reumy, dny, kožných infekcií a najmä pri problémoch s dýchacími cestami. Kúpeľ celého tela v kúpeli zo smrekovcového ihličia je rovnako tak blahodarný, ako kúpeľ v odvare z ihličia jedle, smreku alebo borovice. Vnútorne smrekovec povzbudzuje obličky, ale pokiaľ je ho aplikované príliš veľa, môže ich naopak dráždiť. Malá gulička však môže byť žuvaná bez obáv, aby zmiernila kašeľ a prechladnutie, pozri smrek a borovica.

V terapii Bachovými kvetmi smrekovec prebúdza a posilňuje sebadôveru. Ľudia, ktorí sú úplne presvedčení o svojej menejcennosti, si upierajú tie najlepšie veci v živote a zostávajú skľúčení a melancholickí. Smrekovec učí tieto hranice prekonať, urobiť prvé kroky a byť dostatočne vytrvalí na to, aby vyliezli na to, čo považovali za nedosiahnuteľné hory, do asi 2000 m.

Smrekovec tradície, povesti, mytológia

Západoeurópske legendy o smrekovcoch sa obmedzujú na región Álp a ich prirodzenú oblasť rozšírenia. Smrekovec v nich je opakovane popisovaný ako sídlo Sáligen, „oduševnených“, druhu pôvabných elfích bytostí, žijúcich vo vnútri hôr, ktoré sú ľuďom blahodárne naklonené a chránia zver. Ich kultúra a neviditeľné sídliská pripomínajú írske Tuatha de Danaan. V rôznych častiach Álp boli často videní duchovia, nazývaní saligové dievčatá, vždy sediace pod stromami, oblečené celé v bielom alebo striebrom, ako sneh na vrcholkoch hôr, a vychádzajúce zo seba ten najsladší spev, ktorý bol počuť až dole do údolia.

Nie je teda divu, že smrekovcové drevo bolo s obľubou používané na ochranné amulety a tiež na čistiace vykurovanie. Do roku 1859 stával pri Naunders, Tirolsko, Posvätný smrekovec. Nikto sa v jeho blízkosti neodvažoval kliať alebo sa hašteriť a ak sa niekto predsa len odvážil zdvihnúť hlas, tak ho ostatní hneď varovali: „Nie! Je tu posvätný strom!“ Vo východnej časti Sibíri bolo sedem smrekovcov považovaných za posvätný hájik.

Smrekovec inšpirácia, oheň, použitie

Všetko, čo je na smreku stvrdnuté, neohybné a tmavé, je na smrekovci mäkké, jemné a svetlé. Celý jeho výzor zaoblil typický kužeľový tvar ihličnatých stromov, jeho ihličky sú mäkké, jeho mladé šišky čisto ružové až purpurové. Smrekovec presvetľuje smrekové lesy a dokonca aj zmiešané lesy (borovica, breza, osika, jelša a dub) svojou jarnou čerstvou zeleňou a jesenným zlatom. Smrekovec robí enormný krok od ihličnatých stromov k listnatým tým, že každý rok obnovuje svoje ihličky a svojou schopnosťou obmieňania koruny od geometrickej symetrie až k oveľa výraznejším formám, ktoré sú inak dosahované iba listnatými stromami.

Smrekovec má potenciál k individualite, táto skutočnosť sa okamžite odráža aj v miestnych legendách a ľudových zvykoch. Je takmer nemožné povedať, či sú oduševnení stromovými dryádami alebo bytosťou hôr, ktoré opustili svoje trblietavé sluje z ľadu a kryštálov pod smrekovcami (strom ako brána pokoľkokrát už?) ale toto rozlišovanie nie je ani nutné. Posolstvo je jasné: smrekovec, ktorý vidíme, je obydlím ľúbezných, na dobro mysliacich bytostí, ktoré prislúchajú do inej, bezčasovej úrovne bytia. Pod smrekovcom môžeme cítiť ich mier a ich veselosť.

Drevo je cenené pre jeho húževnaté, vodotesné a odolné vlastnosti. Špičkové drevo bez hrčiek je veľmi žiadané na stavbu jácht a iných malých lodí, na vonkajšie a vnútorné obklady. Drevo je čiastočne odolné voči hnilobe pri kontakte so zemou a v minulosti sa používalo na stĺpy oplotenia. Hybridný smrekovec Dunkeldský sa v severnej Európe široko pestuje ako drevná surovina, ktorá je cenená pre svoj rýchly rast a odolnosť voči chorobám.

Smrekovec sa používa aj v bylinkárstve, podrobnosti v Bachových kvetových liekoch. V euroázijskom šamanizme je svetový strom často zobrazený ako smrekovec. Obidva druhy stromov vysadené na hraniciach s brezou sa používali pri pohanských kremáciách.

Básnik Smrekovec

Zelená sestra zo strechy sveta.
Ktorá aj v údoliach
presvetľuješ lesy.
Dýchaš šírku, výšku a svetlo.
Avšak Tvoj skutočný majestát
nerozoznávame.
Kráľovná hôr, berieš hmotnosť.
Ťažké matérie a vyzdvihuješ ju
ku Svetlu.
V najjemnejších líniách,
ako sa to páči
oduševneným.
Most dôvery
v Neviditeľný svet.

Odkazy, linky, súvisiace články

Mohli by vás zaujímať podobné články na tému Smrekovec, stromy, smrekovcové lesy a porasty, ktoré sme objavili na webe, keď sme sa venovali tomuto krásnemu ihličnatému stromu:

© na zdravie 2016